Teplárna Kladno Dalibor Janda v Kladně Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
 • Škola E. Beneš Kladno
 • SAMK
 • Práce ve Slaném

Vyjádření kladenského magistrátu k opatřením v souvislosti s koronavirem

Středa, 11. března 2020 07:20

V úterý 10. března vydala vláda České republiky razantní opatření v souvislosti s šířením nákazy nového koronaviru v naší zemi. Platí zákaz výuky ve školách a zakázané jsou i všechny kulturní a sportovní akce, kde se shromažďuje více než sto lidí. Kladenský magistrát vydal souhrnné informace i doporučení.

Vyjádření kladenského magistrátu k opatřením v souvislosti s koronavirem (Foto: KL)

Na základě přijatých mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví informuje Magistrát města Kladna své obyvatele, že se zakazuje s účinností ode dne 11. března:

 • osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Dále bylo příslušným ministerstvem rozhodnuto s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod o:

 • zákazu divadelních, hudebních, filmových a dalších uměleckých představení, sportovních, kulturních, náboženských, spolkových, tanečních, tradičních a jim podobných akcí a jiných shromáždění, výstav, slavností, poutí, ochutnávek, trhů a veletrhů, a to jak veřejných, tak soukromých, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.

Na přijatá opatření operativně reagovala kladenská divadla i Sportovní areály města Kladna a doporučují svým návštěvníkům sledovat webové stránky těchto organizací pro zjištění aktuálních změn programu.

„Z hlediska Statutárního města Kladna s ohledem na ochranu obyvatel seniorského věku, doporučuje všem organizacím pořádající seniorské volnočasové akce, aby je jejich realizátoři zrušili do odvolání. A to bez ohledu na to, zda se jich zúčastní limitní počet osob, tedy 100. Zároveň doporučuji kladenským seniorům, aby v rámci zvýšení své ochrany zvážili své aktivity a setkávání hromadného charakteru,“ řekl primátor Dan Jiránek.

“Z důvodu vládního zákazu všech sportovních, kulturních, náboženských i uměleckých akcí s účastí nad 100 osob jsou obě scény až do odvolání nuceny zrušit veškerou veřejnou produkci. Všechna plánovaná představení pro veřejnost zatím oficiálně zrušena nejsou. O vývoji situace vás budeme průběžně informovat na webových stránkách a sociálních sítích obou divadel. Rádi bychom naše diváky v této nepříjemné a neočekávané situaci poprosili o shovívavost,” říká Linda Ľuptáková z kladenského divadla.

Upozorňujeme zároveň obyvatele města Kladna, že je stále platný zákaz návštěv ve zdravotnických a sociálních zařízeních, která jsou specifikována Ministerstvem zdravotnictví. Oproti tomu pracoviště Magistrátu města Kladna jsou veřejnosti přístupná za zvýšených hygienických opatření (zvýšený úklid a použití desinfekčních prostředků a antibakteriální mýdla, navíc probíhá desinfekce kontaktních ploch – kliky, dveře atd.). Vedení města Kladna do odvolání ruší setkání s občany městských částí a vítání nových občánků. Nadále dochází k intenzivní a pravidelné desinfekci vozů MHD Kladno.    

Obecné pokyny:

 • Informace lze telefonicky získat u Krajské hygienické stanice Středočeského kraje na čísle: 771 137 070, která je v provozu 7 dní v týdnu od 7:00 do 19:00.
 • Pokud jste se vrátili do ČR z Itálie, musíte zatelefonovat praktickému lékaři či dětskému lékaři, který rozhodne o individuálních podmínkách realizace povinné plošné 14 denní karantény.
 • Vyhýbejte se úzkému kontaktu s lidmi s akutním respiračním onemocněním.
 • Obecně dbejte na zvýšenou osobní hygienu a dodržujte “etiketu kašle” – zachovávejte dostatečnou vzdálenost od jiných osob, zakryjte si ústa a nos kapesníkem.
 • Myjte si ruce mýdlem a teplou vodou minimálně po dobu 20 vteřin.

ODKAZY NA DŮLEŽITÉ WEBY:

Web Ministerstva zdravotnictví naleznete ZDE:

Web Ministerstva zahraničních věcí: https://www.mzv.cz/

Web Státního zdravotního ústavu: http://www.szu.cz/

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje: kontakty na protiepidemické oddělení http://khsstc.cz/obsah/kontakty 147 1.html

Autor: (red)