Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Škola E. Beneš Kladno
  • Práce ve Slaném
  • Leoš Stránský

Město Kladno spouští druhou vlnu projektu k bezplatnému oddlužení obyvatel

Středa, 11. března 2020 07:50

Kladenským obyvatelům, kteří se potýkají s četnými exekucemi, pomáhá společný projekt města Kladna a Pobočky Diakonie Církve bratrské v Kladně. V současnosti již program „Oddlužení občanů Kladna“, který byl spuštěn loni v létě, úspěšně pracuje se čtyřmi aktivními kladenskými zaměstnavateli. S procesem oddlužení tak už pomohl řadě jejich zaměstnanců. Město nyní hodlá v druhé vlně projektu znovu přizvat ke spolupráci kladenské firmy a oslovit tak další zadlužené občany.

Město Kladno spouští druhou vlnu projektu k bezplatnému oddlužení obyvatel (Foto: Michal Moravec MMK)

Projekt „Oddlužení občanů Kladna“ navrhli vedení města dobrovolníci z akreditované organizace Diakonie Církve bratrské v Kladně vystupující pod neoficiálním názvem Zábradlí Kladno a věnují se mu společně již osm měsíců. Cílem je zachytávat krizové případy přímo u zaměstnavatelů regionu a bezplatně jim pomoci s procesem oddlužení v rámci Zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (č. 182/2006 Sb.).

Podíl osob v exekuci v Kladně podle dostupných údajů z roku 2018 dosahoval vysokých 11,4 procenta. „Protože pilotní rok projektu oddlužení obyvatel města s pomocí zaměstnavatelů byl úspěšný, hodláme spustit s jarem druhou vlnu informační kampaně a přijímání zájemců. Rádi bychom zastavili v našem městě trend zvyšování počtu zadlužených občanů a ještě lépe ho zvrátili. Tím chceme i nadále napomáhat zlepšování životních podmínek Kladeňáků,“ vysvětluje kladenský radní Petr Soudek, který se o vznik projektu zasadil. V tuto chvíli projekt provedl celým procesem vyhlášení úpadku již desítku dlužníků a další k vyhlášení insolvence, která jim pomůže se dluhů do několika let zcela zbavit, směřují. „V první fázi programu jsme loni oslovili zaměstnavatele přes Hospodářskou komoru Kladno, letos to hodláme učinit v ještě širší míře, a to napřímo,“ informoval radní.

Město tak s jarem znovu vybízí zaměstnavatele ve městě, aby se do programu přihlásili. Princip je jednoduchý. Účetní oddělení zaměstnavatelů mají přehled o zaměstnancích, kterým se strhává mzda na exekuce. Jejich personální oddělení může individuálně nabídnout bezplatné poradenství a oddlužení těmto občanům a zprostředkovat následné setkání s dobrovolníky Zábradlí Kladno.

„Od dlužníků, kteří spolupracují se svými personalisty, získáme potřebné informace a dokumenty. Probereme s nimi, zda má v jejich případě oddlužení význam. Pokud ano, tak za jakých podmínek mohou do oddlužení vstoupit a kolik bude zhruba činit měsíční částka k umoření dluhů a tak dále. Následně sepíšeme Návrh na povolení oddlužení a zašleme ho na příslušný krajský soud,“ uvedl Jiří Janouškovec, který je jedním z dobrovolníků organizace Zábradlí a pomoci dlužníkům se věnuje ve svém volném čase. Podmínkou je, že je oddlužovaný zaměstnán nebo má jiný zdroj příjmů. „Jednotlivé dlužníky sledujeme nejen do pozice vyhlášení úpadku, kdy soud zadlužené osobě přidělí insolvenčního správce, ale i nadále, kdy naše pomoc přechází v podporu a my se snažíme být s dlužníkem v kontaktu po celou dobu procesu jeho oddlužení tak, aby mohl celý tento proces zdárně dokončit,“ dodal Jiří Janouškovec.

Výhodné i pro zaměstnavatele 

Ani pro zaměstnavatele nebude účast na projektu „Oddlužení občanů Kladna“ znamenat žádnou finanční zátěž. Mohou k zapojení motivovat zaměstnance v krizi s tím, že si po skončení procesu oddlužení mohou ponechat plnou výši platu, což jim pomůže dostat se z tíživé životní situace a na vyšší a stabilní životní úroveň. Zaměstnavatel si tak zajistí stabilní zaměstnance a pomůže nejen jim, ale i jejich rodinám.

„Ocenili bychom účast kladenských firem a podnikatelů na společném úsilí snížit podíl zadluženosti v našem městě a okolí. Zaměstnavateli, který se do projektu přihlásí, zprostředkujeme osobní návštěvu dobrovolníka organizace Zábradlí Kladno pro projednání detailů spolupráce,“ uvedl Petr Soudek. Zaměstnavatelé, kteří by se chtěli do projektu zapojit, mohou napsat na jeho e-mail: petr.soudek@mestokladno.cz.

Zadlužení se nevyhýbá ani kladenským seniorům a hendikepovaným. Ve fázi, kdy již nejsou schopni hradit své závazky, nastupuje exekuce na starobní či invalidní důchod. „Senioři a lidé s vysokým stupněm postižení budou další skupinou, na kterou se s nabídkou pomoci s oddlužením ve spolupráci s příslušnými úřady chceme rozhodně zaměřit. I jim zákon oddlužení umožňuje, a to již za tři roky,“ upozornil radní Soudek.

Autor: Lucie Steinerová