Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Škola E. Beneš Kladno
  • Práce ve Slaném
  • Leoš Stránský

Nový portál vodáren nabízí rychlé informace o umístění zdrojů pro hasební účely

Pondělí, 9. března 2020 07:40

Dne 29. únpra spustila společnost Středočeské vodárny, a.s. na svých webových stránkách přístup do nového informačního systému zaměřeného na zdroje hasební vody. Informační systém se nazývá Portál zdrojů hasební vody.

Nový portál vodáren nabízí rychlé informace o umístění zdrojů pro hasební účely (Foto: KL)

„Účelem portálu je jednoduše a přehledně zobrazit v mapovém prostředí zdroje hasební vody (hydranty), které Středočeské vodárny spravují pro účely hasebního zásahu. Tyto zdroje jsou, na základě dohody mezi SVAS a Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje, pravidelně zkoušeny a revidovány,“ řekl Josef Kyncl, manažer útvaru GIS SVAS.

Další informací, kterou portál poskytuje, jsou polohy ostatních zdrojů hasební vody (požární nádrže, vodoteče, rybníky, hydranty ostatních provozovatelů), které mají jednotlivé obce ve své správě.

„Samotný portál je určen pro projektanty, představitele obcí a jednotky sboru dobrovolných hasičů  k získání rychlé a komplexní informace, o poloze zdroje vody pro hasební zásah, a v případě zdrojů ve správě Středočeských vodáren i informace o jejich základních parametrech,“ vysvětlil Jan Jindra, specialista provozu Vodovod SVAS. „Portál je prozatím nasazen v oblasti působnosti Středočeských vodáren u revidovaných zdrojů, což představuje na 151 obcí, 6 okresů a u ostatních zdrojů v rámci Středočeského kraje. Technické řešení portálu zdrojů hasební vody nabízí možnost jeho dalšího rozšiřování i mimo hranice současného působení,“ upřesnil Jan Jindra.

Portál je dostupný přes webové stránky nebo přímo ZDE:.

Autor: Lenka Kozlová