Teplárna Kladno Dalibor Janda v Kladně Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Škola E. Beneš Kladno
  • SAMK
  • Práce ve Slaném

Město myslí na cyklisty: pumptrack, trasy pro děti i propojení cyklostezek

Pátek, 6. března 2020 07:20

Největším letošním projektem Kladna pro vyznavače cyklistiky je pumptracková dráha podél cyklotrasy 0017 v úseku mezi lokalitami Bresson a Engerth podél přírodního parku Džbán. Zároveň město hodlá vyjít vstříc dětským cyklokroužkům a připraveno je i zřízení spojovací trasy od fotbalového hřiště v ul. Sportovců na cyklostezku podél Doberské ulice. V plánu je tak rekonstrukce nejhorších úseků cyklostezky podél Americké ulice, vyznačení ochranných cyklopruhů v Billundské či instalace cyklostojanů na Sletišti a u vlakového nádraží Kladno

Město myslí na cyklisty: pumptrack, trasy pro děti i propojení cyklostezek (Foto: Michal Moravec MMK)

Město s jarem staví novou pumptrackovou dráhu v blízkosti sídliště Na Vyhaslém a restaurace U červeného buku. Stavbu provádí firma Dirty Parks, která již v loňském roce vybudovala pumptrackové hřiště na Sítné. Nová dráha bude mít na rozdíl od sítenského pumptracku přírodní povrch a nebude se uzavřeným okruhem ale řadou „boulí“ podél cyklostezky s naprostým minimem zatáček. „Zhruba v polovině se bude dráha rozdvojovat, jedna větev bude lehčí, vhodná pro začátečníky, druhá naopak těžší. Na své si tak přijdou i technicky vyspělejší jezdci. Dráha bude mít souběh s cyklostezkou 0017 na zhruba 180 metrech, díky rozdvojení bude celková délka dráhy asi 300 metrů,“ informoval kladenský primátor Dan Jiránek a dodal: „Svou koncepcí se jedná o unikátní záležitost a dle dostupných informací je to v podstatě první pumptracková dráha tohoto typu v České republice.“ Inspirací k jejímu vzniku byl úsek pumptrackových boulí na Rychlebských stezkách ve Vidnavě.

Město jedná s vlastníkem pozemků, Benediktinským arciopatstvím, o možnosti vyznačení tréninkových pěšin vhodných například pro kladenské dětské cyklooddíly a cyklokroužky. Výukové trasy by se mohli nacházet v lese nedaleko Týneckého pramene na Bressoně. Město by na oplátku zajistilo v tomto kousku lesa úklid odpadků. „Areál cyklopěšin by měl být logickým rozšíření vznikající pumptrackové dráhy. Doufáme tak, že v místním lese pak již nebude docházet k živelnému budování skoků a drah, jak se tomu dělo dosud. Samotné vytyčení pěšin by měl na starosti cyklooddíl Velo Akademie. Doufáme, že se vše povede zrealizovat během jara,“ uvedla předsedkyně výboru pro rozvoj Anna Gamanová.

Po mlatu k Doberské

Ve finále je také projekt na cyklotrasu vedoucí od fotbalového hřiště TJ Slovan Kladno v ulici. Sportovců směrem k vlakové zastávce Rozdělov, kde se cyklotrasa napojí na již zbudovanou cyklostezku podél Doberské ulice, a tím vznikne napojení na okružní cyklotrasu 0017 (viz mapka). V současnosti město jedná o podmínkách souhlasu se stavbou s Benediktinským arciopatstvím. „Stavět by se mohlo zhruba v polovině roku. Cyklotrasa bude svou konstrukcí určená jen pro kola a pěší a bude na ní vyloučen pohyb těžké lesní mechanizace. Šířka cyklotrasy s mlatovým povrchem bude 2,5 metru. Samotné trasování bude, bohužel, v některých místech působit mírně nelogicky, je to z důvodu požadavku plynáren na striktní dodržení ochranného pásma plynovodu,“ upozornil cyklokoordinátor města Kladna Jan Hanuš. Z cyklotrasy bude zbudována odbočka na lesní dětské hřiště, neboť stávající přístupová cesta bude zrušena při plánované těžbě a následném zalesnění. Těžba je zde dle soukromého vlastníka lesa nutná, borovice v tomto cípu lesa jsou přestárlé, jejich věk je zhruba 140 let a začínají houfně usychat.

V budoucnu z Hnidous na Čabárnu a z Tuhaně na Ronnovku

Hotový je také projekt cyklotrasy Hnidousy (hřbitov) – Čabárna. Práce na něm ale začnou s největší pravděpodobností až za dva roky v závislosti na plánech těžby soukromého vlastníka lesa. „Chceme se vyvarovat toho, že by se postavila cyklotrasa a ta byla vzápětí zničena při těžbě. Tato cyklotrasa bude poměrně finančně náročná, protože cesta, po které je plánována, je jediná lesní svážnice pro přilehlý les obhospodařovaný Benediktinskou hospodářskou správou a poblíž Čabárny pak Lesy České republiky. To klade nároky jak na šířku cesty, tak na její konstrukci,“ sdělila Anna Gamanová. Cesta musí umožnit pohyb těžké lesní mechanizace. „Tento úsek bude v budoucnu od Čabárny propojen značením na Ferdinandku, kde se napojí na stávající cyklotrasu 0017 a druhá větev bude pokračovat spodem do Brandýska. V plánu je také časem vyznačit propojení z Hnidous na Mayrovku,“ dodala zastupitelka.

Dále probíhá projektování cyklotrasy z Tuhaně po bývalé železniční vlečce na Ronnovku. Zde je problém se začátkem cyklotrasy na Tuhani. Vlečka vede v jednom místě přes pozemek Vězeňské služby, která k projektu vydala zamítavé stanovisko. V této situaci nezbude, než oficiální začátek stezky udělat až na pozemku města a prvních cca 200 m nechat v současném stavu, který je naštěstí pro pohyb kol naprosto vyhovující v současném stavu. Druhým majetkovým problémem je pak samotný konec cyklotrasy. „Zde byla trasa vlečky rozparcelována a vznikla zde vilová čtvrť. I přes plánované napojení z původní trasy vlečky do ulice K Vinařické hoře se zdá, že díky drobné chybě v územním plánu toto bude díky odporu vlastníka pozemku nemožné. Kladno se tak snaží dohodnout s vlastníky pozemků na alternativním vyústění cyklotrasy do ulice Družstevní. Tato varianta má výhodu, že nabízí lepší napojení na Vinařickou horku a přitom propojení na Ronnovku zůstane stále rozumně zachováno,“ vysvětlil radní pro rozvoj Lukáš Hanes. „Termín bude záviset také na financích, dále bude v lokalitě Vyšehradu třeba sanovat zářez tratě a dále těsně před Ronnovkou odvézt z vlečky pravděpodobně nelegálně navezenou zeminu se staveb přilehlých rodinných domů,“ nastínil radní Hanes.

Stojany a značení usnadní pohyb po městě a parkování

Pro dopravní cyklistiku je v plánu také rekonstrukce nejhorších úseků cyklostezky podél Americké ulice. Dále by měla proběhnout úprava značení tak, aby cyklista mohl jet rychleji po vozovce, či pomaleji po smíšené stezce sdílené s chodci.  Z nových cyklostezek je v plánu vyznačení úseku od Úřadu práce podél Huťské. Tím vznikne cyklopropojení Sládečkova muzea a Sambar horolezecké stěny. Město připravuje vyznačení ochranných cyklopruhů v Billundské ulici, které obnoví v Přítočně přerušenou cyklotrasu 0017 a zároveň zvýší komfort lidí dojíždějících na kole do továrny Lego.

Na některých místech ve městě hodlá město vybudovat v budoucnu tzv. cyklopřejezdy, kdy už nebude cyklista nucen na každém křížení cyklostezky s pozemní komunikací slézat z kola. V plánu je také vyznačení několika pilotních úseků cykloobousměrek. V současnosti je návrh na všechna tato opatření k posouzení u Policie ČR. V případě vydání souhlasu by mělo k realizaci dojít již během jara letošního roku.

„Důležitou součástí služeb pro cyklisty je dostatek stojanů po městě. Na základě průzkumu mezi obyvateli Kladna, dále podnětů z participativního rozpočtu a práce cyklokoordinátora bylo vytipováno zhruba 80 míst pro jejich umístění s celkovou kapacitou okolo 300 kol. Stojany budeme instalovat postupně od letošního roku. První by měly objevit na Sletišti a u hlavního vlakového nádraží,“ informovala Anna Gamanová. 

Vizualizace drážní cyklostezky (Foto: Tomáš Cach)
Napojení cyklostezky od ul Sportovců po Doberskou
O statutárním městě Kladně:

Kladno je největší město Středočeského kraje a třinácté největší město České republiky. Leží 25 km severozápadně od Prahy. Téměř sedmdesát tisíc obyvatel žije na ploše cca 37 km2. První písemná zmínka o Kladně pochází z počátku 14. století. Původně zemědělské městečko se v 19. století změnilo na průmyslovou oblast v minulosti spojenou především s těžbou černého uhlí a hutnictvím. Dnes Kladno symbolizuje hokej – vlastní tým i výchova nových hráčů. Primátorem města je Ing. Dan Jiránek. 

Autor: Steinerová Lucie