Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Škola E. Beneš Kladno
  • Práce ve Slaném
  • Leoš Stránský

Obyvatelé Kladna letos podruhé rozhodnou o městských financích

Středa, 4. března 2020 08:00

Kladno i letos umožní občanům v rámci participativního rozpočtu rozhodnout o realizaci malých a středně velkých projektů. Návrhy z řad veřejnosti radnice přijímá od 9. března. Stejně jako loni pak sami občané na podzim rozhodnou, které nápady se dočkají zhmotnění.

Obyvatelé Kladna letos podruhé rozhodnou o městských financích (Foto: KL)

Zatímco město pracuje na naplnění řady vítězných vizí z loňského, premiérového ročníku participativního rozpočtování, na stejný účel vyčleňuje tři miliony korun ze své kasy i v letošním roce. Obyvatelé Kladna tak podruhé dostanou možnost sami navrhnout a následně odhlasovat, co si ve městě nejvíc přejí. Návrhy mohou zasílat od 9. března.

Občané sami nejlépe vědí, kde a jak by město mohlo a mělo zvelebit veřejný prostor. Někde chybí lavičky, jinde hřiště, tu a tam je zbořená zídka, děravý chodník a tak dále. V programu „Společně v Kladně“ může každý představit svůj návrh a místu, kde žije, dát šanci na zlepšení.

„O přímé demokracii se často jen mluví, participativní rozpočet ale umožňuje, aby se občané skutečně přímo zapojili do rozhodování o rozvoji své obce, vtáhne je do dialogu. Činní spoluobčané, kteří mají své vize pro veřejný prostor a pro správu věcí veřejných, tak mohou pro svůj návrh aktivně něco udělat, přesvědčit sousedy, domluvit se na podpoře. Tím je PaRo přínosné i pro oživení komunitních vztahů, plánování a sousedskou diskusi,“ říká kladenský primátor Dan Jiránek a dodává: „Naopak pro nás na radnici je to jedinečný způsob zpětné vazby, který nám pomůže lépe naslouchat občanům a efektivně a konstruktivně s nimi komunikovat.“

Předkládat městu zpracované návrhy na investice do veřejného prostoru mohou obyvatelé Kladna až do 31. května, kdy je uzávěrka. V návrhu, který se musí týkat investic na pozemku či v majetku města, bude potřeba například předložit rozpočet projektu, vymyslet název a připravit ilustrační obrázek či náčrt. Rozpočet na jeden projekt se musí pohybovat v rozmezí minimálně 50 tisíc a maximálně 500 tisíc korun.

Cílem „Společně v Kladně“ není jen přerozdělit určité množství peněz, nejde tedy o nově pojmenovaný grantový systém. Participativní rozpočet funguje tak, že radnice vymezí část peněz z ročního budgetu a obyvatelé podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě vylepšit. Při tvorbě těchto návrhů se obyvatelé za účasti města setkávají na veřejných diskusích, kde debatují o tom, co konkrétně chtějí ve své obci změnit a jak. Návrhy pak radnice do konce srpna posoudí z hlediska realizovatelnosti.

„Roli hraje například to, zda navrhovatelé brali v potaz vlastnictví pozemků, na kterých by si přáli své vize uskutečnit. Takové pozemky totiž musí patřit městu. I hezké projekty, které však autor umístil právě na soukromý pozemek, pak musí být bohužel z programu vyřazeny,“ upozornila koordinátorka programu Michaela Müllerová a dodala: „Je také potřeba brát ohled na skutečné katastrální rozdělení města, aby potom lidé nebyli překvapeni, že jejich projekt spadá do jiného katastrálního území a podobně. Pro tento případ je umístěna na webu programu www.spolecnevkladne.cz mapa s přesným vymezením katastrálních území Kladna.“

Na zmíněném webu naleznou zájemci od 9. března také veškeré podrobnosti a podmínky 2. ročníku programu. Novým pravidlem je například to, že umělecké dílo ve veřejném prostoru může tvořit maximálně 10 procent předpokládaného rozpočtu projektu.

Veřejná prezentace všech realizovatelných návrhů proběhne během měsíce září, hlasovat se o nich bude od 1. do 15. října. Tradičně budou vize pro hlasování vystaveny také v Centralu Kladno, a to od poloviny září do poloviny října.

Program spolurozhodování veřejnosti o části městských financí Kladno poprvé vyzkoušelo v loňském roce a nyní pracuje na uskutečnění vítězných návrhů svých občanů z premiérového ročníku. Nové stromy tak již zkrášlily náměstí Jana Masaryka. Na jaře město umístí biopopelnice v ulicích Vodárenská a Gen. Píky na kročehlavském sídlišti. Stejně tak je připraveno i jarní umístění cyklostojanů na Sletišti, zkrášlení Sítenského údolí v duchu přírodní rekreační zóny i realizace návrhu „Zeleň místo billboardů“ na třídě ČSA. Postupně se dočkají uskutečnění i další vítězné návrhy.

Autor: (jk)