Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Škola E. Beneš Kladno
  • Práce ve Slaném
  • Leoš Stránský

Vyjádření primátora a doporučení občanům Kladna v souvislosti s výskytem koronaviru

Středa, 4. března 2020 07:20

Město Kladno situaci v souvislosti s výskytem koronaviru pečlivě sleduje a je v úzkém kontaktu s nemocnicí, krajskou hygienickou stanicí, ministerstvem zdravotnictví a dalšími organizacemi.

Kladenský primátor Dan Jiránek (Foto: KL)

„Současná situace nevyžaduje žádná zvláštní opatření a žádáme občany, aby nepodléhali panice. Situaci pečlivě monitorujeme a na základě informací ministerstva zdravotnictví sdílíme doporučení pro obyvatel Kladna a okolí,“ řekl Dan Jiránek.

Důležité je postupovat tak, jako při klasickém respiračním onemocnění, jako v aktuálním chřipkovém období – vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní a dodržovat základní hygienická pravidla.

V návaznosti na rozhodnutí Bezpečnostní rady státu se NEdoporučuje cestování do těchto lokalit:

S blížícími se jarními prázdninami na Kladensku důrazně upozorňujeme na potvrzení ohnisek a rozšíření koronaviru v severní Itálii zejména v regionech: Lombardie, Benátsko/Veneto, Piemont, Emilia Romagna.

Pokud jste se vrátili do ČR z některého z ohnisek nákazy, zatelefonujte svému praktickému lékaři, který zhodnotí příznaky nemoci a rozhodne o dalších krocích.

Informace lze telefonicky získat u středočeské krajské hygienické stanice na čísle: 736 521 357.
Obecně dbejte na zvýšenou osobní hygienu a dodržujte prosím „etiketu kašle“ – dodržujte dostatečnou vzdálenost od jiných osob, zakryjte si ústa a nos kapesníkem.

Myjte si ruce mýdlem a teplou vodou minimálně po dobu 20 vteřin.
Vyhýbejte se úzkému kontaktu s lidmi s akutním respiračním onemocněním. 
 Obdobné informace a doporučení byly ze strany Města Kladna, jako zřizovatele mateřských a základních škol na našem území, dnes poskytnuty jednotlivým školám. Zároveň byla postoupena sociálním zařízením lůžkového charakteru v našem regionu doporučení Bezpečnostní rady státu, ve věci zákazu návštěv v pobytových zařízeních pro seniory.

Magistrát města Kladna aktuálně mimo těchto doporučení nepřijal žádná organizační či pracovněprávní opatření, ale jejich uplatnění může následovat v případě nepříznivého epidemiologického vývoje v ČR.

Informace a doporučení ohledně koronaviru najdete na www.szu.cz nebo www.mzcr.cz.

Poradenská infolinka Státního zdravotního ústavu pro kohokoliv, kdo se potřebuje poradit v souvislosti s infekcí COVID-19, je k dispozici denně od 9 do 21 hodin na čísle: 724 810 106.

Autor: Lucie Steinerová