Teplárna Kladno Dalibor Janda v Kladně Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
 • Škola E. Beneš Kladno
 • SAMK
 • Práce ve Slaném

Středočeský kraj vyčlenil do participativního rozpočtu 50 milionů korun

Sobota, 29. února 2020 09:00

Už od této neděle 1. března můžete podávat své návrhy na vylepšení svého okolí. Středočeský kraj vyčlenil do participativního rozpočtu celkem 50 milionů korun. Alokovaná částka je rozdělena pro jednotlivé obce s rozšířenou působností podle počtu obyvatel. Formulář naleznete na webových stránkách projektu. 

Budova Středočeského kraje v Praze

Od 1. února 2020 je v provozu nová webová stránka Participativního rozpočtu Středočeského kraje, na níž občané kraje naleznou veškeré potřebné informace spojené s vyhlášením Výzvy Participativního rozpočtu na rok 2020, přihlašováním projektů, jejich administrací, potřebné formuláře, způsob vyhodnocování i Zásady Participativního rozpočtu, které vymezují, kdo může návrhy projektů podávat a jaké podmínky musí splňovat. Navrhovat projekty tak může i každý středočeský občan starší 18 let. „Neváhejte a nasměrujte peníze tam, kde jsou podle vás potřeba, využít lze k tomu 50 milionů korun,“ vybízí občany kraje hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová.

Maximální výše podpory jednoho projektu je podle schválené Výzvy 400 000 korun a celková alokovaná částka je rozdělena pro jednotlivé obce s rozšířenou působností podle počtu obyvatel a jejich podskupiny následovně:

  Minimum 400 000 Kč  
  Maximum 1 500 000 Kč  
  podskupiny podle počtu obyvatel
obec s rozšířenou působností (ORP) 3000+ 500-2999 499-
Benešov 1 100 000 900 000 400 000
Beroun 1 200 000 900 000 400 000
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 1 500 000 1 500 000 400 000
Čáslav 400 000 400 000 400 000
Černošice 1 500 000 1 500 000 400 000
Český Brod 400 000 400 000 400 000
Dobříš 400 000 400 000 400 000
Hořovice 400 000 600 000 400 000
Kladno 1 500 000 1 300 000 400 000
Kolín 1 300 000 1 300 000 400 000
Kralupy nad Vltavou 700 000 400 000 400 000
Kutná Hora 1 000 000 500 000 400 000
Lysá nad Labem 800 000 400 000 400 000
Mělník 700 000 700 000 400 000
Mladá Boleslav 1 500 000 900 000 600 000
Mnichovo Hradiště 400 000 400 000 400 000
Neratovice 700 000 400 000 400 000
Nymburk 700 000 600 000 400 000
Poděbrady 500 000 400 000 400 000
Příbram 1 500 000 600 000 500 000
Rakovník 800 000 800 000 400 000
Říčany 1 000 000 1 400 000 400 000
Sedlčany 400 000 400 000 400 000
Slaný 700 000 400 000 400 000
Vlašim 400 000 400 000 400 000
Votice 400 000 400 000 400 000

„Projekty bude možné financovat jen v úplné požadované výši finančních prostředků. V rámci každé podskupiny ORP budou nevyčerpané prostředky použity na financování dalších nejlépe hodnocených projektů v rámci podskupiny ORP,“ upřesňuje hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová s tím, že zbylé prostředky budou použity na nejlépe hodnocené projekty v rámci celé ORP.

A kdo může projekty navrhovat?

Dle schválených Zásad Participativního rozpočtu to jsou:

 1. Občan České republiky starší 18 let, přičemž každý občan může navrhovat maximálně dva projekty
 2. Příspěvkové organizace zřizované krajem
 3. Obce se sídlem na území Středočeského kraje
 4. Neziskové právnické osoby (církve, odbory, spolky, nadace, nadační fondy, ústavy a o.p.s.)

Působící na území Středočeského kraje

A jaké podmínky musí navržené projekty, kromě veřejného prospěchu a minimálního podílu investičních nákladů, splňovat?

 1. Provedení musí být zahájeno nejpozději do 12 měsíců od vyhlášení výsledků.
 2. Provedení musí být ukončeno nejpozději do 30 měsíců od vyhlášení výsledků. V odůvodněných případech může Rada kraje tento termín prodloužit.
 3. Projekt musí být proveden na majetku kraje, obce, jimi zřizované právnické organizace.
 4. Podpora z participativního rozpočtu nesmí přesáhnout částku stanovenou ve výzvě.
 5. Projekt musí mít souhlas vlastníka s realizací a souhlas s převzetím díla po jeho dokončení včetně závazku provozu po dobu 3 let.

Harmonogram Participativního rozpočtu je následující:

TERMÍN PROCES
1.3.2020 – 31.3.2020 Podávání návrhů projektů
1.3.2020 – 31.3.2020 Sběr podpory pro návrhy
1.4.2020 – 15.6.2020 Veřejná setkání s občany
1.4.2020 – 15.5.2020 Posuzování projektů úřadem
16.5.2020 – 15.6.2020 Hlasování občanů
Od 1.7.2020 Realizace vítězných projektů

„Participativní rozpočet dokáže zapojit aktivní občany do dění ve Středočeském kraji a umožní nasměrovat finance tam, kde je to podle lidí třeba.  Je to významný prvek demokratického rozhodování a aktivního občanství, cesta budování důvěry mezi veřejností a volenými zástupci. Výsledky hlasování budou pro nás závazné,“ dodala hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová, která možnost prosazení tohoto způsobu zapojení občanů do rozhodování o využití krajského rozpočtu iniciovala.

Projekty je možné podávat a hlasovat o nich prostřednictvím webových stránek ZDE nebo pomocí předem připraveného formuláře osobně u koordinátorů participativního rozpočtu při veřejném projednávání, případně poštou na adresu Zborovská 11, 150 21 Praha 5, s označením obálky „MŮJ KRAJ“.

Formuláře a podpisové archy jsou k dispozici na webových stránkách nebo k vyzvednutí u koordinátorů.

Kontaktní telefon Kanceláře Participativního rozpočtu: 257 280 274, 257 280 400.

Autor: (red)