Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Škola E. Beneš Kladno
  • Práce ve Slaném
  • Leoš Stránský

Modernizace trati může měnit tvář Kladna

Čtvrtek, 27. února 2020 07:20

Dnes jsou to jen zarostlé náletové plochy. Modernizace trati by ale mohla změnit dosud nevyužívané a mnohdy zanedbané rozvojové plochy podél železnice. Naproti stávajícímu hlavní nádraží Kladno, může v budoucnu vyrůst nová moderní bytová čtvrť. Do konce roku bude hotová jedna z rozvojových studií.

Modernizace trati může měnit tvář Kladna (Foto: MMK)

Za zhruba osm let by měla vést z Kladna na ruzyňské letiště zmodernizovaná železniční trať s rychlostním vlakovým spojením. Ještě předtím, za čtyři roky, měla být zmodernizována trať přes Kladno. Realizace projektu začne na jaře roku 2022 přidruženými investicemi, například výstavbou kruhového objezdu u zimního stadionu. Mezi související investice patří také chystané pěší a cyklistické propojení- drážní stezka mezi nádražím Kladno, Sletištěm a Ostrovcem. Území podél dráhy ve městě, která dnes leží ladem, tak nyní čeká příležitost pro nový rozvoj.

„Kladno je historicky městem železnice, která vždy přinesla rozvojový impuls. V minulosti samozřejmě v souvislosti s uhlím a ocelí, tedy s dopravou materiálu do hutí a vyrubaným uhlím za odběrateli. Silným podnětem pro nový rozvoj nyní může být i připravovaná modernizace a zdvojkolejnění trati Kladno – Praha. Úplně jiný rozměr tak získá například dnes relativně prázdné a zanedbané území mezi ulicemi Wolkerova a Jutská a kolejemi železničního nádraží,“ upozorňuje předsedkyně výboru pro rozvoj Anna Gamanová.

Jižní periferie města mezi lesem ‚pod Kožovou horou‘ a železnicí by se tak podle ní mohla přeměnit v novou čtvrť. „Protože jde o soukromé pozemky a je vysoce pravděpodobné, že se tu do budoucna stavět bude, nechali jsme na rozvojové území zpracovat studii. Hotova by měla být do konce tohoto roku a během procesu je samozřejmě budeme diskutovat s vlastníky,“ konstatoval kladenský radní pro rozvoj Lukáš Hanes. Studie je plánem pro budoucí rozvoj těchto lokalit. „Chceme tam mít určitou míru kontroly, možnost koncepčně ovlivňovat ve spolupráci s vlastníky pozemků růst zástavby na těchto pozemcích, i když už nejsou v majetku města. Studie řeší vhodnou dopravní obslužnost, tedy trasování silnic, chodníků i cyklostezek, návaznost nové zástavby na okolí atd. Prověří, kolik se do prostoru ideálně může vejít obyvatel, zda bude potřeba vyžadovat po investorech výstavbu veřejné infrastruktury typu škol a školek s jakou kapacitou a podobně,“ vysvětlil radní Hanes.

Díky modernizaci se prostor za kolejemi směrem ke Kožově hoře propojí podchodem přes nádraží pod kolejemi se sídlištěm Kročehlavy. „Vyjednáváme s investorem modernizace, státním podnikem Správa železnic, aby byl podchod široký, dobře osvětlený, bezbariérový a především bez zákoutí a ostrých rohů tak, aby byl dobře přehledný a bezpečný. Obyvatelé Kročehlav se tak zároveň dostanou snáze do příměstského lesa pod drahou pěšky i na kole,“ připomněl Hanes.

Město zapojilo i studenty

Rozvojové území za hlavním vlakovým nádražím zároveň řeší studenti pražské Fakulty architektury ČVUT z atelieru Jiřího Klokočky. „Navrhnou nám urbanistické koncepty rozvoje tohoto území s velkým rozvojovým potenciálem. Moc se těšíme na jejich návrhy, inspiraci a energii. Během semestru se podíváme, jak jim to jde, a na konci uspořádáme výstavu. Aktivita vysokoškoláků jde samozřejmě ruku v ruce s regulérní profesionální studií a rychle postupujícím projektem na modernizaci dráhy,“ uvedla předsedkyně výboru pro rozvoj.

Podobné území, které může dostat nový rozvojový impuls, se nachází i před nádražím, mezi ulicemi Milady Horákové a Americkou, kde už je územní studie zpracována. Město si v minulosti nechalo také zpracovat regulační plán také pro lokalitu Štechova, území za sportovišti u nádraží Kladno-město. I toto území se s rozmachem a zlepšením železničního spojení může stát velice zajímavou lokalitou pro výstavbu. Prvních změn se již letos dočkají místní obyvatelé v rámci chystané revitalizace. V letošním roce bude opravena komunikace a chodníky, postupně se uskuteční výstavba parkoviště, hřišť pro děti i dospělé a parkové a vegetační úpravy.

Na vlakové nádraží i na Sletiště bezpečně pěšky nebo kole

Kladno s čistým ovzduším si žádá podporu bezmotorové dopravy. Proto se představitelé Kladna intenzivně zasazují o vznik drážní cesty pro cyklisty i pěší právě v rámci projektu moderní železnice do Prahy. „Když ji neprosadíme nyní, kdy se modernizuje trať, už by tato cyklotrasa pravděpodobně už nikdy nevznikla. Proto vedeme jednání se státem i obcemi na trase. Po drážní stezce by mohl Kladeňák podél železnice dojet až do metropole, ale také lépe po městě. Zároveň by stezka měla zlepšit pěší trasy ke Sletišti a také k nádraží Kladno. Dnes chodí řada lidí nelegálně od Kročehlav mezi zimním stadionem a Sletištěm. Nová stezka povede chodce a cyklisty přes lávku nad budoucím podjezdem přes ulici Jateční podél železnice až k bezbariérovému podchodu na Sletiště. Chceme využít termínu stavby železnice a stihnout postavit novou cestu i dále podél kolejí až k ulici Antonína Suchého na Ostrovci. Trasa by kromě bezpečnosti mohla přinést také nečekané nové výhledy na město,“ informovala Anna Gamanová s tím, že do konce března bude dokončena studie pro městskou část stezky podél trati. Samostatná studie pak řeší návaznost Kladno- Praha, pro kterou se aktuálně rovněž připravuje ve spolupráci s obcemi na trase a Správou železnic studie.

O novinkách z projektu Modernizace trati Kladno – Praha a souvisejících projektech mohou zájemci přijít diskutovat s představiteli Správy železnic i města na setkání ve čtvrtek 23. dubna od 17.30 hod. do sálu K1 budovy ČVUT (bývalá kasárna) v ulici Sportovců.

Autor: Steinerová Lucie