Teplárna Kladno Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Škola E. Beneš Kladno
  • SAMK
  • Práce ve Slaném

V Nových Kročehlavech se opětovně diskutovalo o revitalizaci okolí Bajkalu

Čtvrtek, 27. února 2020 07:30

Koncem loňského listopadu se architekti a zástupci města v jídelně Základní školy Norská poprvé setkali s místními, aby debatovali nad vizí revitalizace okolí Bajkalu. O tři měsíce později se na stejném místě sešli znovu, tentokrát už nad návrhem, do nějž architekti zakomponovali připomínky veřejnosti.

V Nových Kročehlavech se opětovně diskutovalo o revitalizaci okolí Bajkalu (Foto: KL)

Architekti z Ateliéru Steiner a Malíková spolu s dopravním projektantem Filipem zapracovali do studie revitalizace okolí Bajkalu podněty sesbírané na listopadovém setkání a ve středu 26. února představili veřejnosti aktualizovanou verzi.

V ní se snažili jednak vyjít vstříc požadavkům na více parkovacích míst a jednak v co nejvyšší možné míře zakomponovat zeleň. Výsledkem jejich několikatýdenního snažení je návrh, který počítá s desítkami nových vzrostlých stromů a oproti stávající situaci také s 18 parkovacími místy navíc. Čísla to ještě nejsou konečná. I na základě připomínek místních, jichž na setkání zavítaly více než dvě desítky, architekti zváží redukci některých stromořadí a ještě vyhodnotí, kam co nejšetrněji případně přičarovat ještě nějaká ta parkovací stání. Krom parkování se snažili také vylepšit trasování chodníků a navrhnout přijatelnější umístění a celkovou podobu kontejnerových stanovišť.

Faktorem, který ale nedokážou ovlivnit, a tedy ani odhadovat budoucí vývoj, je samotná budova Bajkalu, jež patří soukromníkovi a není vyloučeno, že v brzké budoucnosti dozná výrazných stavebních úprav. Radní Hanes ale už v minulosti deklaroval, že se město s majitelem nemovitosti pokusí najít společnou řeč, aby předešlo situaci, kdy by se ze stávající budovy teoreticky mohla stát vícepatrová, jež by sloužila k obytným účelům.

Krom Hanese na místě dotazy přítomných zodpovídali také statutární náměstek Kutil, zastupitelka Gamanová či vedoucí Odboru životního prostředí Víta. Ani upravená studie se neobešla bez připomínek a podnětů, které zaznamenávala koordinátorka Kolářová.

Autor: (jk)