Teplárna Kladno Dalibor Janda v Kladně Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Škola E. Beneš Kladno
  • SAMK
  • Práce ve Slaném

Termosnímkování města odhalí ztráty energie z budov či infrastruktury

Pátek, 21. února 2020 07:40

V rámci evropského projektu SPARCS se v Kladně v nejbližší době uskuteční takzvané termosnímkování města, které ukáže ztráty energie z budov či infrastruktury. Snímkování bude probíhat v nočních hodinách v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách jako jedna z dílčích součástí komplexní strategie pro chytré a udržitelné město.

Počínaje loňským rokem se město Kladno společně s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT v Buštěhradě stalo součástí mezinárodního projektu SPARCS zaměřeného na ekonomicky udržitelný rozvoj měst, a to zejména v oblasti energetiky. Cílem je postupné dosahování uhlíkové neutrality. Projekt SPARCS se v celé své komplexnosti zabývá i klimatem, životním prostředím, mobilitou, podnikáním a dalšími oblastmi. Kladnu má pomoci s plánem pro udržitelnou a soběstačnou energetiku jakožto součástí vize moderního a chytrého města.

Ve své snaze o plnění strategického postupu Kladno spouští přípravu Akčního plánu pro udržitelnou energetiku a klima pro uhlíkově neutrální a energeticky efektivní město. Mimo jiné se v něm zaváže, že do roku 2030 sníží emise města o 40 procent, a to zejména u skleníkových plynů.

„Pro zpracování už byla připravena veřejná zakázka malého rozsahu. Město navazuje na příslib provést takzvané termosnímkování, tedy mapu města, která ukáže ztráty energie z budov či infrastruktury. Výsledkem bude mimo jiné podklad pro rozhodování, které projekty na zateplování či chytrých budov a jiné bychom měli uskutečnit,“ říká primátor Kladna Dan Jiránek. Termosnímkování bude probíhat tak, že nad městem proletí letadlo, které snímky pomocí specifické technologie pořídí. O konkrétním termínu snímkování bude město informovat.

V ostatních odvětvích strategického plánu hodlá město v jednotlivých etapách diskutovat s občany, podnikateli, neziskovým sektorem, vzdělávacími a výzkumnými institucemi a dalšími partnery, kteří mohou svými názory a podněty k rozvoji města přispět.

„Celková strategie města, ať už jde o zdroje energie, plán údržby silnic či poskytování kvalitních veřejných služeb, je velmi důležitým podkladem pro rozhodování města, kudy náš rozvoj vést. Kladno je město nás všech, budu nesmírně rád, když i občané přijdou s nápady, co by mohlo město posunout dále, co obecně potřebují k tomu, aby se jejich život zlepšil,“ říká Jiránek a dodává: „Žijeme obecně v době relativního blahobytu, i koupěschopnost obyvatel roste, nicméně stoupá také tlak na zdroje, digitalizaci, úspory, a i toto musí být součástí našeho vidění budoucí podoby města. Budeme klást důraz na chytré prvky v rámci poskytování služeb nebo řízení města, na udržitelnost našich kroků jak v energetice, tak i jinde. Motto ‚Chytré a udržitelné Kladno‘ není jen prázdnou frází, ale seriózním a závazným cílem naší práce.“

Autor: (jk)