Teplárna Kladno Dalibor Janda v Kladně Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Škola E. Beneš Kladno
  • SAMK
  • Práce ve Slaném

Středočeští celníci se školili na stanicích v Kladně a Benešově

Pátek, 21. února 2020 07:20

V průběhu ledna a února zorganizovali středočeští profesionální hasiči ve spolupráci se zdravotnickou záchrannou službou školení příslušnic a příslušníků Celního úřadu pro Středočeský kraj. 

Středočeští celníci se školili na stanicích v Kladně a Benešově (Foto: HZS Středočeského kraje)

Vzhledem k poměrně velkému počtu účastníků bylo školení rozděleno do čtyř termínů s tím, že dva turnusy se konaly na kladenské a zbylé dva na benešovské stanici, vždy pro přibližně třicetičlennou skupinu. Účelem čtyřhodinového vzdělávacího kurzu bylo připomenout celníkům, kteří jsou při své službě prakticky stále v terénu, hlavní zásady při poskytování první pomoci a zajišťování míst mimořádných událostí. Tím, že se pohybují na dálnicích a dalších důležitých komunikacích, jsou v mnoha případech prvními, kdo dojede k dopravní nehodě, požáru vozidel nebo k jiné závažné situaci, která vyžaduje zásah složek integrovaného záchranného systému.

Za zdravotnickou záchrannou službu se role školitele ujal v Benešově instruktor Adam Svoboda, v Kladně jeho kolegyně ze středočeské záchranky Jaroslava Dudáková, v druhém případě Jan Wojnar. O hasičskou část dopoledne se postarali Radek Svoboda z pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení územního odboru Benešov, respektive Bohuslav Baďura, výjezdový hasič směny B z centrální stanice Kladno. Všech čtyř školení se jako lektorka zúčastnila také psycholožka HZS Středočeského kraje Eva Biedermannová.

Z pohledu hasičů bylo důležité připomenout celníkům hlavně to, co je nejpodstatnější při příjezdu k události, včetně zajištění místa, aby bylo bezpečné i pro ně samotné, jaké informace mají podat pro vyslání potřebných záchranných složek a jak oni mohou do jejich příjezdu pomoci. Opomenuty nebyly ani zásady postupů při ekologických haváriích nebo dopravních nehodách vozidel přepravujících nebezpečné látky (ADR). Psycholožka Eva Biedermannová upozornila frekventanty zejména na rozličné psychické stavy, kterými mohou účastníci dané události procházet, i jak se přímo na místě zachovat podle vývoje situace.

Zdravotničtí záchranáři se zaměřili na základy první pomoci, hlavně při ošetřování různých typů úrazů, jako jsou zlomeniny, popáleniny nebo třeba žilné a tepenné krvácení. Velká pozornost byla věnována základním pravidlům kardiopulmonální resuscitace i využití automatizovaných externích defibrilátorů, kterými jsou některá vozidla celní správy už také vybavena. Získané teoretické poznatky si pak mohli všichni vyzkoušet na připravených figurínách.

Na závěr si celníci prohlédli obě stanice, především vozový park a vybavení zásahových vozidel. V Kladně navíc zavítali na Krajské operační a informační středisko HZS Středočeského kraje, kde je metodik Jaroslav Gabriel seznámil s chodem celého pracoviště, tzn. se systémem služeb, obsluhou tísňových linek i vlastním vysíláním jednotek k jednotlivým událostem.

Na první kladenské školení se přijel podívat také ředitel Celního úřadu pro Středočeský kraj Jan Václavíček s dalšími členy vedení. „Především bych chtěl středočeským hasičům a zdravotnickým záchranářům poděkovat, že pro nás tato školení uspořádali. Spoustu informací sice můžeme čerpat z brožurek, ale není nadto, když vše člověk slyší přímo od těch, kteří tyto věci znají z praxe, neboť jsou náplní jejich každodenního profesního života. Navíc oceňuji i zvolenou formu podávaných informací, protože i podle ohlasů z ostatních kurzů šlo spíše o přátelská setkání kolegů v uniformách,“ uzavřel ředitel Václavíček.

Autor: Ladislav Holomčík