Teplárna Kladno Dalibor Janda v Kladně Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Škola E. Beneš Kladno
  • SAMK
  • Práce ve Slaném

V péči o nemocnou Kateřinu z Kladna pomůže váha pořízená z Fondu primátora

Čtvrtek, 20. února 2020 07:40

Fond primátora pomáhá. Šestnáctiletá Kateřina Gondeková z kladenského Rozdělova se spolu s rodiči, Jitkou a Jaroslavem, setkala s primátorem města Danem Jiránkem. Ten dívce, která je z vážných zdravotních důvodů upoutána na vozík, předal spolu s předsedkyní Komise pro sociální záležitosti, zdraví a rodiny s dětmi, Danou Draškovičovou, věcný dar hrazený právě z Fondu primátora. Je jím váha ke zvedáku, jež rodině zjednoduší náročnou domácí péči.

V péči o nemocnou Kateřinu z Kladna pomůže váha pořízená z Fondu primátora (Foto: MMK)

Kateřina v útlém dětství prodělala závažnou mozkovou obrnu, od té doby se bez neustálé pomoci rodičů neobejde. „Dcera má časté epileptické záchvaty během dne, na jejichž utlumení je nutné přesné dávkování léků dle její tělesné váhy. Dosud manžel Kačenku vážil tak, že jí zvedl do náruče a i s ní vstoupil na váhu, ale stárneme a jednou toho nebudeme fyzicky schopni. Váha na zvedák je pro nás zkrátka velmi potřebná i v jiných situacích,“ říká Jitka Gondeková, která se i přes nesmírnou náročnost životní situace snaží zachovat optimistickou mysl. Kateřina navštěvuje v současné době 9. Třídu speciální školy Korálek. „Dar nám rozhodně pomůže i s finanční situací, protože nás v brzké době také čeká pořízení nového vozíku pro Kačenku, na který budeme doplácet,“ dodala Jitka Gondeková. 

Primátor spolu s předsedkyní sociální komise věcným darem navázali na lednovou Tříkrálovou sbírku, kterou každoročně pořádá Charita Česká republika a nad kterou Dan Jiránek převzal záštitu. Letošní výtěžek Farní charita Kladno věnovala na nákup školních pomůcek pro žáky speciální školy Korálek a právě Kateřině Gondekové na specifickou úpravu jejího vozíku pro jízdu v nerovném terénu. „Fond primátora pomohl v rámci Tříkrálové sbírky hendikepovanému dítěti z Kladna již druhým rokem a věříme, že se to stane tradicí. V loňském roce jsme osmiletému Ládíkovi Jermanovi, který je po dětské mozkové obrně nepohyblivý, pomohli s náklady na potřebný léčebný pobyt,“ připomněla Danuše Draškovičová a dodala: „Jsem ráda, že si veřejnost stále více uvědomuje, že mezi námi žijí lidé se speciálními potřebami, kteří nemají život vůbec jednoduchý.“

O příspěvek je možné žádat celý rok

Ve Fondu primátora je v tomto roce 1,3 mil. korun, které mohou být rozděleny na dotace žadatelům z různých oblastí života města. Jednotlivé příspěvky schvaluje městská rada. „Fond primátora slouží trochu jako útočiště pro žadatele, jejich projekty nezapadají do dotačních fondů specializovaných komisí, jako jsou sportovní, kulturní, či sociální. Fond primátora tak vykrývá zbytek spektra a zároveň také z velké části pomáhá různým historickým spolkům, legionářům a podobně. Díky volnějším pravidlům může také primátor, samozřejmě z rozhodnutí městské rady, kupovat i užitečné věcné dary, jako se tak stalo v případě rodiny Gondekových,“ vysvětlil funkci primátorského fondu Dan Jiránek. 

Podávat žádost o příspěvek z Fondu primátora na svůj projekt mohou fyzické i právnické osoby, a to včetně podnikatelských subjektů. Formuláře jsou ke stažení na webu města v sekci Magistrát-úřad/Dotace města. Žádost kancelář primátora přijímá po celý rok, až do vyčerpání maximální výše fondu. V loňském roce byl pro fond vyčleněn 1 mil. korun, vyčerpán byl ze zhruba 94 %. Příspěvek z Fondu primátora získalo v roce 2019 celkem 56 žádostí. Průměrná výše příspěvku činila téměř zhruba 16 800 korun na jeden projekt, nejvýše však 50 000 korun. Dotaci obdržely například Český zahrádkářský svaz na soutěže pro děti, Klub aktivních důchodců na činnost spolku, Klub přátel hornických tradic na účast na 23. setkání hornických měst, AMK Poldi sport Kladno na automobilové závody „Cena města Kladna“, Sjednocená organizace nevidomých na kulturní a sportovní akce, Studentská unie FBMI ČVUT na Majáles, ZŠ Moskevská na basketbalovou školní ligu, tanečník Jiří Padevět na organizaci Tančíren pro veřejnost, Českobratrská církev evangelická na koupi nábytku, Badminton Club Kladno na MČR veteránů, Český svaz chovatelů na výstavy zvířectva. Město navíc chovatelům nechalo vyrobit putovní pohár, který pak vítězi jedné z výstav zvířectva předával primátor osobně. 

Autor: Eva Havelková