Teplárna Kladno Dalibor Janda v Kladně Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Škola E. Beneš Kladno
  • SAMK
  • Práce ve Slaném

Na setkání k údolí Týneckého potoka dorazilo více než šest desítek lidí

Čtvrtek, 20. února 2020 07:20

Po okraj naplněná byla ve středu večer jedna z učeben v přízemí Základní školy Velvarská. Sešlo se v ní více než šest desítek místních, kteří přišli se zástupci kladenské radnice diskutovat o podobě údolí Týneckého potoka. Na základě jejich podnětů připraví architekt Jan Červený studii, kterou na příštím setkání představí.

Na setkání k údolí Týneckého potoka dorazilo více než šest desítek lidí (Foto: Jaroslav Keimar – KL)

Zatímco na většině setkání přicházejí zástupci radnice s konkrétními projekty, pro údolí Týneckého potoka ho chtějí teprve připravit a hodlají k tomu využít i podněty, které ve středu večer nasbírali na veřejné diskusi. Architekt Jan Červený, statutární náměstek primátora Tomáš Kutil, radní Lukáš Hanes, zastupitelka Anna Gamanová a Radovan Víta z Odboru životního prostředí si vyslechli mnohé připomínky, které koordinátorka Magdalena Kolářová zapsala, aby mohly být využity k přípravě komplexní studie.

Jednou ze stěžejních otázek byla podoba samotného potoka, který v současnosti vede v potrubí. Město se pokusí zmapovat, kolik vody a v jaké kvalitě jím v současnosti protéká a na základě těchto zjištění zváží, zda by potok nevrátilo zpět na povrch. Jak se ale ukázalo na středečním setkání, absence vodního toku místní příliš netrápí. Mnohem radši by například viděli smysluplné využití areálu bývalého hokejbalového hřiště, kde by si dokázali představit multifunkční sportovní halu, která ve Švermově chybí. Stejně tak by poblíž stávajícího hřiště chtěli vybudovat i hřiště pro větší, ale i ty úplně nejmenší. To vše za předpokladu, že se zlepší údržba sportovišť a zvýší se dohled městské policie, ať už prostřednictvím kamerového systému nebo častější přítomností hlídek, aby se na veřejnosti, pokud možno, co nejvíce předcházelo sociálně nežádoucím jevům, které s sebou městský mobiliář vždy nese. 

Architekt Jan Červený se ve své studii chce zabývat zejména zlepšením prostupnosti v lokalitě kolem sportovního areálu Baníku Švermov, zároveň obdržel několik podnětů na zkapacitnění parkovacích ploch, které jen sotva pojímají nájezdy automobilů při nárazových sportovních akcích. Jinde zas na silnici dodnes chybí asfalt. Připomínky směřovaly také k absenci zeleně ve zdejším parku či nezastíněnému dětskému hřišti. Radní Hanes s náměstkem Kutilem mezi tím sbírali drobné podněty.

„Jako už tradičně dnes lidé velmi často zmiňovali silnice a chodníky. Na jejich kvalitu si lidé stěžují ve všech lokalitách. Je ale potřeba podotknout, že ve městě jsou dodnes místa, kde ani žádné silnice a chodníky neexistují. Ve Švermově jich je hned několik. Je důležité, abychom se takovéto případy snažili upřednostnit a vybudovat chodníky a silnice tam, kde vůbec nejsou,“ podotýká statutární náměstek primátora Tomáš Kutil.

Ten si po skončení přibližně hodinu a půl dlouhé debaty pochvaloval vysokou účast a iniciativu místních. „Přestože byla diskuse někdy až emotivní, zpětná vazba je pro nás nepostradatelná. Víme pak, na co se zaměřit, víme, co vyvolává pozitivní, nebo naopak negativní efekt. Je dobře, že lidé chodí a podněty dávají. Tady ve Švermově byli velmi sdílní, což komunikaci usnadňuje. Pokusíme se jim v maximální možné míře vyhovět, ale někdy bude potřeba udělat i kompromis. Vyhovět všem pochopitelně možné není,“ dodal Kutil.

Autor: (jk)