Teplárna Kladno Dalibor Janda v Kladně Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Škola E. Beneš Kladno
  • SAMK
  • Práce ve Slaném

Vodovodní přivaděč pod korytem Labe čekají opravy

Středa, 19. února 2020 07:00

V nejbližších měsících bude zahájena nezbytná oprava vodovodní shybky pod řekou Labe v Obříství na Mělnicku. Mimo riziko ohrožení se tak dostane pitná voda pro zhruba 125 tisíc obyvatel kladenského okresu. Urychlenou opravu zastaralé infrastruktury umožní dotační titul ministerstva zemědělství, jenž financování akce z větší části pokryje.

Vodovodní přivaděč pod korytem Labe čekají opravy (Ilustrační foto: KL)

Shybku, tedy vedení vodovodního přivaděče pod korytem řeky, tvoří dvě velká potrubí, přes která denně proteče asi 30 milionů litrů pitné vody z prameniště na Mělnicku. Vodovodní infrastruktura pod Labem je však v kritickém stavu. Jedno z jejích dvou ramen už je nefunkční, druhé je ve velmi špatném stavu. Na tomto přivaděči přitom dle slov ředitele Vodáren Kladno − Mělník a. s. Josefa Živnůstka závisí dodávka pitné vody pro desetitisíce lidí. Pokud by nastala havárie, dostanou se vodárny do prakticky neřešitelné situace.

Společnost Vodárny Kladno − Mělník je zakládajícím členem nově vzniklé Asociace vlastníků páteřní vodárenské infrastruktury. Asociaci tvoří česká města a obce a jejich spolky a společnosti a jejím cílem je pomoci ministerstvu zemědělství nejen v komunikaci s jedním partnerem, ale zejména prosazení odborného názoru vodohospodářů v politické debatě o ochraně obyvatelstva před dopady klimatických změn. Jedním z prvních výstupů této debaty je nový dotační program zaměřený na velké projekty rekonstrukcí vodovodních přivaděčů a propojování vodárenských soustav, což je v souladu s vládní Koncepcí ochrany před následky sucha pro území České republiky.

Propojení vodovodních soustav totiž umožňuje v suchých obdobích distribuovat pitnou vodu tam, kde se jí momentálně nedostává. Stát se tak přihlásil k odpovědnosti za zajištění pitné vody v kritických obdobích. Podle Živnůstka jsou vodárenské společnosti samy schopny řešit situaci ve městech, na dálkovodech je ale podíl státu nezbytný.

Ještě před několika měsíci se zdálo být nemožné, aby v této zásadní problematice zazněla společná řeč státu, obcí a vodárenských společností − už proto, že každá ze jmenovaných institucí přistupuje k záležitosti z jiného úhlu. Přesto Vodárny Kladno − Mělník, jakožto zakládající člen zmíněné asociace, dosáhly svého a dnes je oprava shybky v Obříství mezi prvními sedmi projekty v republice, které dosáhnou na státní podporu.

„Vypořádání se s následky dlouhodobého sucha rozhodně není možné bez celého komplexu opatření. Důležité jsou nejen zelené projekty na zadržení vody v krajině a obnovu její přirozené retenční schopnosti, ale i takovéto velké stavby, které pomáhají svým vlastním, technickým způsobem,“ vysvětlil kladenský primátor Dan Jiránek důvody, které samosprávy vedly ke vstupu vodárenské firmy do asociace.

Autor: (jk)