Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném
  • Leoš Stránský

Středočeský kraj požádá o ministerské dotace na projekty prevence kriminality

Sobota, 15. února 2020 10:00

Středočeští radní schválili program prevence kriminality na rok 2020. Obsahuje tři konkrétní projekty, na jejichž uskutečnění bude kraj žádat o finanční prostředky z Dotačního programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2020.

Budova Středočeského kraje v Praze

„Celkem půjde o 710 tisíc korun, a to hned na tři programy vedoucí ke snížení kriminality v kraji a zvýšení pocitu bezpečí jeho občanů,“ uvedl radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Robert Bezděk.

Celkový rozpočet projektů, jak dále radní Robert Bezděk upřesnil, představuje 855 milionů korun a povinná účast Středočeského kraje činí 145 tisíc korun.

První projekt je zaměřen na prevenci kybernetické kriminality a nese název Preventivně informační videospoty „Nové trendy v kyberkriminalitě 2020“. Je součástí komplexního projektu Kraje pro bezpečný internet, který se realizuje pod záštitou Asociace krajů České republiky. Jeho hlavním cílem je zvýšit informovanost o rizicích internetu a možnostech prevence. Následně by se pak měla snižovat míra a závažnost kybernetické kriminality a elektronického násilí. Středočeský kraj se do projektu již v předchozích čtyř letech. V letošním roce bude navazovat na projekt z roku 2019, kdy se věnoval typickým příkladům kyberkriminality. „V roce 2020 budou však v oblasti kyberkriminality detailně rozpracována témata nových trendů. Bude vytvořeno 10 krátkých videospotů (každý 3-5 minut), které budou zaměřeny na nejnovější způsoby páchání trestné činnosti prostřednictvím on-line komunikace, informačních a komunikačních technologií. Tato videa upozorní širokou veřejnost na případy negativních jevů a kriminality, se kterými se mohou setkat,“ přiblížil podobu videospotů radní Bezděk.

V letošním roce se také Středočeský kraj rozhodl pokračovat v aktivitách zaměřených na snížení míry recidivy, a to prostřednictvím projektu „Resocializace recidivistů na území Středočeského kraje 2020“. Je to program zajišťující kontinuální pomoc osobám před, při a po výstupu z vězení se zaměřením na řešení zadluženosti, přípravou na vstup na trh práce včetně předjednání zaměstnání po propuštění a podporou sociální stabilizace v rámci zvládnutí prvních kroků na svobodě. „Nově bude program také určen osobám vykonávajícím alternativní trest a dalším osobám s trestní minulostí, především se záznamem v Rejstříku trestů,“ upřesnil radní Bezděk.

A třetím projektem je „Podpora systému koordinace prevence kriminality na území Středočeského kraje“. Má přispět ke zvýšení odborné znalosti osob, které se podílejí na realizaci aktivit v oblasti prevence kriminality ve Středočeském kraji. „Přestože kriminalita na území Středočeského kraje, obdobně jako v celé České republice, již několik let klesá, či mírně stagnuje, je nutné systematicky, dlouhodobě, komplexně a odborně realizovat aktivity z oblasti prevence kriminality směřující ke snižování kriminality na území kraje, a to mohou pouze odborně vzdělané osoby,“ domnívá se Bezděk. Středočeský kraj proto zrealizuje dvoudenní odborný vzdělávací seminář na různá aktuální bezpečnostní témata (například kyberkriminalita, trestná činnost páchaná na seniorech, kriminalita dětí a mladistvých a podobně) pro koordinátory prevence kriminality na místní úrovni (především z 26 ORP), členy krajské pracovní skupiny prevence kriminality, členy pracovních skupin prevence kriminality měst a obcí a tak dále.

Autor: Helena Frintová