Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném
  • Leoš Stránský

Kladno chce na modernizované železnici střízlivější stanice, Kotas je ze hry

Čtvrtek, 13. února 2020 07:40

Jednání o podobě modernizace železnice v úseku Kladno − Kladno-Ostrovec nabývají konkrétních obrysů. Na žádost města ustoupí Správa železnic od spolupráce s architektem Patrikem Kotasem, jehož návrhy pro jednotlivé zastávky považuje Kladno za naddimenzované. Drobných korekcí se dočkaly také plány pro navazující dopravní infrastrukturu.

Kladno chce na modernizované železnici střízlivější stanice, Kotas je ze hry (Foto: MMK)

Realizace stavby, o níž se dlouhé roky pouze hovořilo, se blíží. Projekt modernizace železniční tratě Praha − Kladno se v některých úsecích posouvá k územnímu řízení. Asi nejblíže ke startu má rekonstrukce trati v úseku mezi kladenským hlavním nádražím a Ostrovcem. Na základě jednání s městem učinila Správa železnic různé kompromisy a mnohé další podněty prověřuje.

Co se podoby železničních stanic týká, Kladno prosazuje, aby byly jednoduché a měly nadčasový design bez zbytečností. Projekt v minulosti pracoval s návrhy architekta Patrika Kotase, jenž například v zastávce Kladno-město plánoval ohromný stožár, rozsáhlé prosklené plochy a přístřešky v devítimetrové výšce, které by reálně neplnily funkci a byly by náročné na údržbu.

„Chceme, aby vše bylo funkční a šlo snadno udržovat. Původní návrhy od architekta Kotase jsou postupně měněny. Za mě je spolupráce se Správou železnic konstruktivní a pokud je to možné, snaží se nám vyjít vstříc,“ říká kladenský radní pro dopravu Lukáš Hanes.

Obdobné problémy měli zástupci města také se zastávkou na Ostrovci. Tam Správa železnic počítala s demolicí stávající nádražní budovy, čemuž se v současnosti snaží zabránit zastupitelka Anna Gamanová, jež iniciovala petici za zachování budovy a v současnosti se pro ni snaží najít využití. Zároveň řeší problémy s úpravou projektu spojené.

„Řešíme možnost stavby podchodu tak, aby se vyhnul výpravní budově, která měla padnout modernizaci za oběť. Jakákoli rekonstrukce je vždycky plná kompromisů, tak doufám, že Správa železnic na tento přistoupí a budova zůstane stát. Přetrasování podchodu ale nemůže vést kolmo na koleje vedle budovy z důvodu nedostupnosti potřebného pozemku, proto řešíme možnost stavby šikmého podchodu, který by vycházel z osy ulice Mahenova a ústil by do prostoru dnešní šikmé cesty z Podprůhonu,“ vysvětluje Gamanová.

Úpravy se týkají také projektu rekonstrukce hlavního kladenského nádraží. I zde hrozila možnost demolice stávající budovy, tu ale město definitivně zažehnalo a teď už jen připomínkuje drobné nesrovnalosti, na jejichž odstranění se pracuje.

„Například výstup z výtahů se mění. Nově není otočený směrem do kolejiště, což je bezpečnější s ohledem na situace, v nichž například dítě vyběhne z výtahu. Eskalátory budou pouze dva nahoru na nástupiště, výtah bude integrovaný do výpravní budovy a nebude uprostřed cesty na nástupiště. Parkoviště K + R se přesouvá k výpravní budově, přechod bude taktéž blíž k budově. Zlepšila se návaznost na Kročehlavy, zrušil se nesmyslný kruhový objezd pro kola,“ shrnul nejvýraznější korekce Hanes.

Krom prací na trati a nádražních budovách s sebou modernizace železnice ponese také významné zásahy do související dopravní infrastruktury. Začne se proto přidruženými investicemi například v podobě kruhového objezdu u zimního stadionu či na uzlu Jateční − Železničářů, kam bude nově ústit silnice z Velké Dobré, jejíž mimoúrovňové křížení s kolejemi by nebylo možné, pokud by zůstala ve stávajícím profilu ulice Petra Bezruče. Nadto město dokončuje návrh cyklostezky vedoucí podél dráhy, která má usnadnit lidem pohyb městem po logicky nejkratší trase od nemocnice k zimnímu stadionu, kde se dnes řada lidí pohybuje po kolejích.

„Kladno se reálně přibližuje k nejdůležitější dopravní stavbě desetiletí. Správa železnic se zjevně snaží vyjít vstříc požadavkům města,“ těší Gamanovou. „Architekti, kteří s Metroprojektem aktuálně spolupracují, skutečně přistupují k dokumentaci kriticky. Zdá se totiž, že 15 let projektování nepřineslo vždy zlepšení a v mnoha ohledech čas projektu úplně neprospěl. V mnoha otázkách se tak zase vracíme trochu zpátky do předkotasovského období.“

Dvojkolejná trať by Kladnem měla vést už za čtyři roky, za sedm let pak budou vlaky po dvou kolejích svištět až na Ruzyni.

Kladno chce na modernizované železnici střízlivější stanice, Kotas je ze hry (Foto: MMK)
Kladno chce na modernizované železnici střízlivější stanice, Kotas je ze hry (Foto: MMK)

Autor: (jk)