Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném
  • Leoš Stránský

Kladno investuje do revitalizace ulic, oprav chodníků a parkovišť 150 milionů

Čtvrtek, 13. února 2020 07:50

V ulicích Kladna začaly rekonstrukce chodníků, připravují se projekty na revitalizaci ulice Štěchova i Obránců Míru a také zkapacitnění parkoviště u kulturního domu. V rozpočtu města je na tyto akce alokováno více než 150 milionů korun.

Kladno investuje do revitalizace ulic, oprav chodníků a parkovišť 150 milionů (Foto: MMK)

„Chodníky a parkoviště vyžadují pravidelné investice a opravy každý rok, v minulém roce jsme investovali do chodníků kolem zrekonstruovaných krajských silnic a letos budeme samozřejmě pokračovat. Tyto práce souvisí i s rozšiřováním sítě optických kabelů ve městě, která je součástí dlouhodobé strategie města v oblasti rozvoje informačních a komunikačních technologií,“ informoval Dan Jiránek, primátor Kladna a dodal: „Největšími investicemi jsou revitalizace ulice Štechova a Obránců Míru. Parkoviště u kulturního domu dostane nový povrch a desítky parkovacích míst navíc.“

„Aktuálně jsou pokládány chráničky pro optické kabely města Kladna a rekonstrukce chodníků v části ulice Dukelských hrdinů v termínu od 3. do zhruba 21. února. Stejné práce se uskuteční v části ulice Gen. Klapálka, od čerpací stanice k Baumaxu, a to v termínu od 10. února do 15. března,“ řekl Oldřich Černý, náměstek primátora pro dopravu.

V ulici Milady Horákové se dokončují chodníky v úseku ulic J. Lébra  – Na Kovárně. V tomto úseku se naváže na přeložky inženýrské sítě CETIN a výstavbu autobusové zastávky, kterou provádí Středočeský kraj v rámci rekonstrukce vozovky II/118.

 Připravuje se revitalizace veřejného prostranství a ulice Štechova v úseku od Billy po ul. Vančurova za 25 milionů korun. Vozovky a chodníky budou mít nový propustný povrch, stejně jako přilehlá parkoviště. Odborná firma provede také výměnu stožárů a svítidel veřejného osvětlení. Nově se upraví park a stávajících zelené plochy i chodníky. Přibyde i hřiště na pétanque, venkovní workout hřiště a psí loučka s prvky agility. Nové parkoviště pro více než 80 aut a plochy pro kontejnery místním obyvatelům přinesou větší komfort.

Třicet milionů korun by měla stát plánovaná revitalizace ulice Obránců Míru v úseku ulic Unhošťská – Ukrajinská, a to včetně rekonstrukce části chodníku podél ulice Unhošťská čp. 2069 – 71.

V záměru je oprava komunikací a chodníků s bezbariérovým přístupem. Upraveny budou také travnaté plochy, instalovat se bude nové LED osvětlení, parkovací stání bude provedeno ze zatravňovací dlažby umožňující vsakování povrchové vody. V rámci zvýšení bezpečnosti je navrženo osvětlení stávajících přechodů v ul. Obránců míru, které jsou umístěny na zvýšených plochách z kamenné dlažby. Opravy se dočká také cyklotrasa, která tuto lokalitu protíná.

Rekonstrukcí schodů v ulici Rudolfa Knotka směrem na Bukovku (nejdelší schody v Podprůhonu) dojde ke sjednocení výšky a počtu stupňů v jednotlivých částech a napraví se tak neuspokojivý technický stav samotného schodiště. Úpravy budou respektovat stávající vstupy do přiléhajících nemovitostí. Lemovat ho budou boční zídky z betonových cihel, které svým tvarováním budou odkazovat na původní řešení. Podél schodiště bude zároveň vybudován chodník.

Připravují i další práce v ulicích Kladna, například opravy chodníků, demolice zídek a úpravy parkovacích ploch jsou v plánu také v ulici Holandská u čp. 2479 – 2481.

Autor: Lucie Steinerová