Teplárna Kladno Dalibor Janda v Kladně Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Škola E. Beneš Kladno
  • SAMK
  • Práce ve Slaném

Úpravna vody Klíčava – komplexní modernizace

Úterý, 11. února 2020 07:00

Úpravna vody Klíčava vznikla spolu s přehradou Klíčava na stejnojmenném potoce mezi lety 1953–1955 s tím, že město Kladno začala úpravna zásobovat již v roce 1954, ještě před dokončením hráze. Úpravna vody prodělala v průběhu existence několik stavebních úprav. Poslední úprava byla provedena na konci 90. let.

Úpravna vody Klíčava (Foto: Josef Hebr)

Vlastníkem ÚV Klíčava a tedy i investorem stavby ÚV Klíčava – komplexní modernizace jsou Vodárny Kladno – Mělník, jejím provozovatelem jsou Středočeské vodárny. Zhotovitelem stavby je společnost SMP CZ.

Komplexní modernizace sestávala z pěti menších projektů, které si kladly za cíl modernizaci úpravny, zlepšení kvality vyčištěné vody, zkapacitnění technologie čerpání vody a její spolehlivý, bezporuchový provoz v plně automatickém, bezobslužném režimu. Dřívější dvoustupňová úprava vody byla doplněna o třetí stupeň, tedy filtraci přes granulované aktivní uhlí. Filtry jsou umístěny ve dvou stávajících nevyužívaných pískových filtrech v objektu filtrace. První stupeň úpravy, který tvořil čiřič, byl doplněn o flotaci a flokulaci, která byla vybudována v nevyužité původní nádrži druhého čiřiče. Výtlačný řad tvořený dvěma čerpadly byl posílen o další výtlačné čerpadlo a stávající řídicí systém byl doplněn a aktualizován o nové technologie.

Celá rekonstrukce probíhala za provozu úpravny vody, což znamenalo maximální důraz na to, aby prach a nečistota z bouracích a stavebních prací neovlivnila výrobu pitné vody. Zde musím poděkovat provozovatelům za skvělou spolupráci, protože ne vždy to bylo jednoduché, ale společně jsme tento úkol zvládli a výroba pitné vody nebyla za celou dobu výstavby ohrožena.  Další zvláštností stavby bylo, že veškeré práce probíhaly pouze uvnitř budovy, takže nebylo z naší strany možné použít téměř žádnou mechanizaci s výjimkou ručního paletového vozíku. Tento fakt nejvíce ovlivnil stavební práce na flotaci a flokulaci, kde byla velice náročná manipulace s bedněním a betonem pro železobetonové konstrukce. S tímto se výborně popasoval také náš dodavatel na flotaci a flokulaci firma Envi-Pur, která kompletní soubor technologie dodávala.

Stavba byla zahájena 18. 10. 2018, dokončena a předána objednateli 29. 11. 2019. Od konce listopadu běží na ÚV Klíčava roční zkušební provoz, který slouží k vyhodnocení provedených úprav v rámci modernizace a případných doladění zjištěných skutečností, které mohou souviset například s kvalitou surové vody.

Na závěr bych rád poděkoval za společnost SMP CZ objednateli Vodárny Kladno – Mělník, který díky konstruktivnímu jednání po celou dobu výstavby zajistil podmínky pro to, abychom stavbu stihli v požadovaném termínu a požadované kvalitě.

Autor: Jan Hameta