Teplárna Kladno Dalibor Janda v Kladně Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Škola E. Beneš Kladno
  • SAMK
  • Práce ve Slaném

Primátor Dan Jiránek: V první řadě se musíme zaměřit na nezbytné investice

Pondělí, 10. února 2020 07:20

Kladno má za sebou rok bohatý na viditelné investiční akce zejména v oblasti dopravní infrastruktury. Co čeká město v roce 2020 a letech nadcházejících? Nejen o tom hovořil v rozhovoru pro Kladenské listy primátor Dan Jiránek.

Kladenský primátor Dan Jiránek (Foto: KL)

Loňský rok byl na investice opravdu výživný. Jaké nejvýznamnější investiční akce, ať už městské nebo krajské, čekají Kladno v roce 2020?

Stěžejní jsou v podstatě dvě oblasti. Jednak jsou to komunikace a jednak školství. V oblasti školství je toho opravdu hodně, protože spravujeme 17. základních škol a spoustu mateřinek. Budovy je potřeba udržovat, někde vyměnit okna, jinde opravit střechu. Problematické jsou také rozvody elektřiny, někde se bude vyměňovat trafo, jinde dojde ke kompletní obnově. Budeme také doplňovat kuchyně a zajišťovat další záležitosti pro chod škol nezbytné. Investice do této oblasti nebyly v posledních letech podle našich představ, teď je podstatně navyšujeme.  Letos to bude rekordních téměř 50 milionů

Město také plánuje zřídit novou mateřskou školu ve Vrchlického ulici. V jaké fázi se projekt nachází?

Ve Vrchlického ulici uzavíráme výběrové řízení. Doufejme, že všechno dopadne dobře, práce půjdou podle plánu a novou mateřskou školu otevřeme letos v září. Z mého pohledu je to velmi pozitivní zprávy pro všechny mladé rodiny, protože nová mateřská školka se v Kladně naposledy otvírala v Bulharské ulici v roce 2014.

A co se týká komunikací?

Tam musíme řešit chronický problém údržby silnic a chodníků. V roce 2019 jsme v návaznosti na krajské investiční akce do komunikací investovali zejména do chodníků. Letos se budeme pouštět do některých vlastních rozsáhlejších investičních akcí. Jednak nás čeká revitalizace Štechovy ulice, kde upravíme parkoviště, chodníky i zeleň. Pracovat se bude i v Kročehlavech. S opravami chodníků souvisí i obnova veřejného osvětlení. To všechno letos plánujeme a rozhodně to v městě bude vidět. Na tyto aktivity máme v rozpočtu alokováno přibližně 130 milionů korun.

Chystají se nějaké větší zásahy do dopravní infrastruktury?

Jednou z dalších krajských investičních akcí v letošním roce je výstavba kruhového objezdu na místě zatáčky u železničního depa na Kovárně. Tam město provede některé úpravy okolo. Rozsah oprav páteřních komunikací bude letos podstatně menší. Minulý rok se podařilo dokončit opravu Doberské, nový povrch dostaly také ulice Milady Horákové, Generála Klapálka nebo Dukelských hrdinů. Letos bude kraj upravovat jen menší úsek, takže většina městských peněz, zvlášť na chodníky, by měla být alokována do jiných lokalit mimo krajské komunikace. Věřím, že v každé čtvrti to bude znát.

V loňském roce město plánovalo komplexní revitalizaci západní části sítenského sídliště. Co se s projektem stalo?

Stalo se to, že jsme navrhli řešení, se kterým obyvatelé nesouhlasili. To je v pořádku, proto také děláme setkání s občany, abychom zjistili jejich názor. Samozřejmě není v našem zájmu dělat něco, co se lidem z dotyčné lokality nebude líbit. Záležitost je nadále v řešení a vypadá to, že investice nebude tak rozsáhlá. Obyvatelé Sítné si totiž tak výrazné změny, jako jsme navrhovali, nepřejí. Například parkovací kapacity tak zvýšíme jinými způsoby. Rozšiřovat budeme parkoviště u Domu kultury, kde nás čeká rozsáhlá přeložka inženýrských sítí, kapacita se výrazně navýší, což určitě ocení nejen dámy, při kulturních akcích se tak bude dát parkovat co neblíže sálu.

V loňském roce vypsalo město ideovou soutěž na podobu Okrsku 4. Jaké investice se chystají zde s ohledem na občany se speciálními potřebami, kterých zde žije opravdu hodně?

V Hřebečské ulici, a nejen tam, se počítá s opravami chodníků, protože zejména v okolí Mety musí být v nadstandardním stavu včetně nájezdů a podobných požadavků na bezbariérovost. Rada města ale uvolnila prostředky na to, aby se celé sídliště řešilo koncepční studií a při jeho revitalizaci jsme nepostupovali nahodile. Chceme lokalitu zhodnotit, udělat z ní příjemné místo k žití. S tím souvisí i pokračující jednání s Lesy České republiky o odkupu lesa v Zabitým. Dělat opravy v sídlištích není jednoduché a koncepce je nutná. Potřebujeme vědět, kde jsou sítě, jak jsou staré, kdy se budou opravovat, co to znamená pro chodníky, silnice i zeleň, jaké představy mají obyvatelé. Tím se znovu dostáváme k veřejným projednáním. Chceme s lidmi mluvit, aby se nestávalo to, že předložíme dobře myšlenou představu, kterou ale lidé z různých důvodů odmítnou, jako tomu bylo v případě Sítné. I na základě těchto podnětů se blížíme k završení příprav komplexní revitalizace sídliště Rozdělov-sever. V Kročehlavech nás v tomto ohledu čeká ještě kus práce.

Tématem posledních dvou tří let je výstavba Globusu na Růžovém poli. Dá se s jistotou říct, že tam obchodní dům vyroste?

V tuto chvíli už investor vypořádal veškeré výhrady, schválena byla studie dopadů stavby na životní prostředí. Nyní by mělo probíhat územní řízení. Město i v rámci omezených možností podalo celou řadu připomínek, z nichž naprosté většině bylo vyhověno. Uvidíme, kdy a v jaké podobě bude rozhodnutí vydáno.

A jak to vypadá s výstavbou supermarketu Lidl na rozdělovském brownfieldu Cihelna?

V Rozdělově jsou dohody učiněny, jsou podepsány smlouvy a tam už to záleží víceméně na investorovi a také na jednání s krajem, neboť ne všude jsou přilehlé silnice v majetku města.

Vyjednávání s Lidlem jsou ale zjevně konstruktivní. Naposledy se povedlo dohodnout možnost využívání jeho soukromé komunikace na Dříni pro veřejnost. Jak toho město může využít?

Tam je klíčové, že se s Lidlem dohodl kraj a my se spíše snažíme navázat a přemýšlíme, jak toho využít. Krajská komunikace vede od začátku průmyslové zóny v Buštěhradu až na most na Valmetce a následující části komunikace je v majetku města. Rádi bychom začali s výkupem pozemků a opravou komunikací na Koněvu tak, aby se v budoucnu nákladní dopravy vyhnula obytným čtvrtím a vedla zcela mimo ně.

Na autobusových zastávkách se loni instalovaly nové chytré označníky. Plánuje město nějaké inovace v městské hromadné dopravě i letos?

Chytré označníky byly dosud ve zkušebním módu. Zejména přes léto se začaly objevovat problémy se zobrazovacími jednotkami, které se postupně musely řešit. Přebírání označníků tak proběhne až teď v únoru, potom zahájíme rutinní provoz. Velkou akcí pro nás je nepochybně chystané výběrové řízení na provozovatele městské hromadné dopravy, který byl dlouhodobě stanoven platnými smlouvami. Teď Evropská unie chce, aby se dopravci soutěžili, takže město už druhý rok připravuje rozsáhlé výběrové řízení, které bychom rádi během jednoho roku uzavřeli.

V souvislosti s městskou hromadnou dopravou mě napadá, jak město postupuje s úpravou plánu opravy autobusového nádraží?

Rozhodli jsme se, že letos připravíme projektovou dokumentaci a namísto toho, abychom budovali podzemní parkoviště pro automobily, ponecháme parkování na ploše. Novým projektem uspoříme desítky milionů korun, což jsou peníze, které nemáme a těžko bychom na ně dosáhli i prostřednictvím dotací. Co se týká autobusového terminálu, ten bude přibližně stejně velký, jako byl v předchozích plánech.

Na autobusové nádraží navazuje pěší zóna. Její rekonstrukce by ale byla velmi nákladná. Jak se k tomu staví město?

Rekonstrukce pěší zóny je další záležitostí, na kterou se nedostává peněz. Ne, že by si pěší zóna naši pozornost nezasluhovala, snažíme se ji v rámci možností posunout. Například opravou kina Oko, na jehož využití probíhá architektonická soutěž. Jenže spíše než předláždit hlavní třídu, musíme řešit závažnější problémy. Sítenský most dosluhuje, je nutné ho vyměnit. Logicky se musíme soustředit na věci, které jsou nezbytné proto, aby město mohlo fungovat jako celek. Pak jsou tu záležitosti, které jsou sice potřebné, ale není nezbytně nutné řešit je hned. To je případ hlavní třídy.

Jednou z neodkladných investic je například i rekonstrukce zimního stadionu…

Ano, to je vůbec největší investice do sportu, která nás čeká. Bude to zásadní investice v mnoha ohledech. Stadion v první fázi dostane krom nové střechy také nový plášť, vše zateplené, izolované. Jednak pomine riziko způsobené současným havarijním stavem a jednak se ušetří i na provozních nákladech. Navíc by po rekonstrukci na stadionu nemělo být v zimě tak chladno a v létě tak horko. Oprava skeletu haly navíc bude řešena tak, aby v dalších fázích umožnila zásahy do interiéru.

Tolik k výrazným a na prvním pohled viditelným investicím. Město ale zajišťuje i na první pohled ne tak patrné, i když neméně důležité položky. Můžete nějaké takové jmenovat?

Například je to obnova městského kamerového systému. V současnosti probíhá výměna kamer z analogových na digitální, vše v úzké spolupráci s policií. Nové kamery nám umožní například načítat poznávací značky tak, abychom byli schopni zjistit, kudy projíždělo kradené auto a podobné záležitosti. Těchto technologií budeme využívat i pro sčítání dopravy, chystáme také další investice do chytrých platforem, které například zjišťují, zda je parkoviště obsazeno, kolik je tam volných míst a podobně. Dále se zabýváme stavem bytového fondu, vybavujeme domy požárním zařízením, používáme také ve větší míře služeb bezpečnostních agentur. V souvislosti se stárnutím populace musíme opravovat výtahy, vchody a podobně, takže i v tomto ohledu nás čekají velké investice, a to jak do vnitřních vybavení městských bytů, tak i do společných prostor. V neposlední řadě bude zásadním projektem oprava omítek rozdělovských věžáků.

V loňském roce občané Kladna poprvé promluvili do městských investic prostřednictvím participativního rozpočtu. Dokáže město všechny loni vybrané projekty letos zrealizovat?

Ano, v loňském roce se realizoval jeden z vybraných projektů, letos bychom rádi dokončili všechny z loňského ročníku a zároveň uskutečnili i některé z těch, které si občané vyberou letos. Prostředky na to máme, takže doufám, že se lidé budou hlásit s novými nápady.

Pro letošní rok se občanům zvýšily výdaje na svoz odpadů, nahoru šla i cena za vodu. Proč?

Co se týká odpadů, tam je to do značné míry dané dvěma faktory. Jednak město vybudovalo podzemní kontejnery a náklady na jejich provoz jsou podstatně vyšší než u klasických kontejnerů, navíc cena se řada let nezvedala, společnosti uplatňují inflaci, a když se to nasčítá za ty roky od poslední změny výše poplatku v roce 2013, je to podstatná částka. I po úpravě jsou stále osvobození od poplatku děti do tří let věku a občané starší 70 let.

Co se týká vody, tam je situace úplně jiná.

Cena vodného a stočného se nezvyšovala od roku 2015, což bohužel brzdilo financování obnovy kriticky ohrožených částí vodárenské soustavy. Dělaly se projekty, které nebyly z našeho pohledu tak důležité a utratilo se víc peněz, než kolik vodárny mají, to samozřejmě není možné. Zvlášť v okamžiku, kdy je vody nedostatek a my musíme nakupovat podstatně dražší vodu z Prahy. Takže to zdražení je jednak proto, že nakupujeme dražší vodu a jednak proto, že potřebujeme podstatně zvýšit investice do toho, aby město nebylo doslova na suchu.

Autor: (jk)