Teplárna Kladno Dalibor Janda v Kladně Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
 • Škola E. Beneš Kladno
 • SAMK
 • Práce ve Slaném

Rada schválila Memorandum o spolupráci železničního spojení Praha-Kladno a dalších staveb

Sobota, 8. února 2020 11:00

Na svém prvním únorovém zasedání středočeská krajská rada schválila Memorandum o společné spolupráci na urychlení přípravy a realizaci významných dopravních staveb na území Hlavního města Prahy a Středočeského kraje. Hejtmance kraje Jaroslavě Pokorné Jermanové Rada uložila předložit memorandum k odsouhlasení Zastupitelstvu Středočeského kraje.

Rada schválila Memorandum o spolupráci železničního spojení Praha-Kladno a dalších staveb (Foto: KL)

Memorandum uzavírají Středočeský kraj, Ředitelství silnic a dálnic, Hlavní město Praha a Správa železnic. Spolupráce je v obsahu společného dokumentu zakotvena při investorské přípravě pro všechny čtyři smluvní strany u následujících staveb:

A) V koordinaci mezi Ministerstvem dopravy, Prahou, Středočeským krajem a ŘSD se jedná o dosažení cílů:

 • urychlení investorské přípravy a následné realizace všech chybějících částí dálnice D0, jmenovitě staveb 511 (včetně přeložky silnice I/12 Běchovice-Úvaly), 518, 519 a 520 a případné zkapacitnění již zprovozněných staveb dálnice D0, jmenovitě staveb 515, 510
 • převodu částí pozemních komunikací navazujících na D0 a směřujících od D0 do centra Prahy do vlastnictví Prahy, anebo Středočeského kraje, popřípadě směřujících od D0 do Středočeského kraje do vlastnictví ŘSD (především D1, D4, D7, D10)
 • urychlení přípravy tzv. Aglomeračního okruhu (zejména úseku mezi D7 a D8) a přeložek silnic II. třídy, napojujících sídla ve Středočeském kraji na Pražský okruh D0 (např. přeložky silnic II/101 nebo II/244)

B) V úzké koordinaci mezi Ministerstvem dopravy, Prahou, Středočeským krajem a Správou železnic o dosažení cílů:

 • urychlit dokončení přípravy a následnou realizaci projektu železničního spojení Praha – Kladno s odbočením na Letiště Václava Havla Praha
 • podporovat územní a projektovou přípravu zapojení tras systému Rychlých železničních spojení do uzlu Praha a související úpravy uzlu Praha (např. zkapacitnění úseku Praha – Libeň
 • Běchovice a Libeňský přesmyk v rozsahu aktualizace Zásad územního rozvoje a změn územních plánů
 • urychlit v návaznosti na Rychlá železniční spojení přípravu projektu Nové spojení 2 městského železničního tunelu pro příměstskou železnici
 • zkvalitnit železniční infrastrukturu na trase Beroun – Praha hl. n., včetně výstavby terminálu Smíchov, realizovat 3kolejné řešení úseku Praha-Smíchov – výhybna Vyšehrad a podporovat související investice zkapacitnění jižní nákladní spojky Radotín – Zahradní Město
 • podporovat zpracování Studie proveditelnosti železničního uzlu Praha
 • podporovat realizaci záchytných parkovišť P+R
 • stabilizovat a realizovat odstavné plochy pro železniční dopravce.

„Uzavřením memoranda deklarujeme vzájemnou snahu a součinnost, jejímž cílem je urychlit přípravu a postup těchto dvou pro Středočeský kraj i Prahu důležitých staveb v souladu s právním rámcem České republiky tak, aby v konečném důsledku došlo ke zkrácení doby nutné pro projednání, vydání příslušných rozhodnutí a zahájení jejich realizace v co nejkratším termínu,“ dodala Jaroslava Pokorná Jermanová s tím, že předpokládá, že smluvní ujednání odsouhlasí středočeští zastupitelé napříč politickým spektrem.

Autor: Helena Frintová