Teplárna Kladno Dalibor Janda v Kladně Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
 • Škola E. Beneš Kladno
 • SAMK
 • Práce ve Slaném

Bezpečí pacientů je pro zdravotnické zařízení nezbytností kdekoliv na světě

Čtvrtek, 6. února 2020 07:00

Kladenská nemocnice se neustále snaží zlepšovat kvalitu poskytované zdravotní péče. Mezi tyto snahy patří i zvyšování bezpečí pacientů a personálu, protože jedině v bezpečném prostředí má personál šanci pracovat tak, aby pacientům zajistil klidné podmínky pro jejich léčbu.

Bezpečí pacientů je pro zdravotnické zařízení nezbytností kdekoliv na světě (Foto: Oblastní nemocnice Kladno)

To, že je to nelehký úkol, ukazují statistiky útoků na naše sestřičky, lékaře a v neposlední řadě nežádoucí události, které se stávají i mezi samotnými pacienty. Počet útoků proti personálu bohužel roste a nemocnice musí být na takové události připravena.

Druh nežádoucí události 2015 2016 2017 2018
slovní napadení zaměstnance 68 77 84 82
slovní a fyzické napadení zaměstnance 13 16 12 21
ztráta majetku zaměstnance 6 2 5 2
ztráta majetku pacienta 16 17 12 5

Bezpečnost je prioritní požadavek naší společnosti

Problémem ale nejsou jen nežádoucí události uvnitř nemocnice. I přes to, že současné bezpečnostní prostředí, v němž se Česko nachází, je relativně příznivé a riziko například teroristického útoku je prozatím velmi malé, oproti tomu problematika agresorů a aktivních střelců je aktuálnější. Je proto třeba na potenciální útok společnost připravovat a zvyšovat odolnost jednotlivých možných cílů.

I když se s kvalifikovanými útoky na zdravotnické objekty prozatím setkáváme jen velmi zřídka, jsou také potencionálním cílem. Stejně jako ve školách a školských zařízeních se zde nachází velké množství zranitelných osob, které jsou navíc v nemocnicích mnohdy imobilní a plně závislé na péči a pomoci ostatních. Zdravotnické objekty jsou navíc volně průchozí a často se jedná o rozlehlé areály.

„V letošním roce přispěla ke zvyšování ochrany nemocnice jako celku i dotace Ministerstva zdravotnictví. Dotační program umožnil, abychom se detailněji zabývali bezpečnostními riziky a nedílnou součástí bylo i proškolení personálu, jak zvládat nebezpečné situace. Zvýšení odolnosti nemocnice ale primárně není jen otázka investic do techniky a materiálního vybavení. Klíčové je především nastavení komunikačních procesů a organizace a koordinace činnosti osob vyskytujících se pravidelně v daném místě. Týká se to zejména personálu, jeho přípravy, rozdělení stanovených úkolů, pravidelných cvičení apod. Důležitým článkem, který dokáže účinně snižovat riziko bezpečnostních incidentů, jsou i samotní pacienti a jejich blízcí. Více si všímat, co se děje kolem nás, je jedním ze základních předpokladů udržení bezpečí,“ přiblížila problematiku Mgr. Helena Foubíková, krizová managerka kladenské nemocnice.

Krizová připravenost na mimořádné události

Ve spolupráci se Středočeským Inovačním Centrem se kladenská nemocnice chystá aktivně podílet na projektech, které do zdravotnického zařízení přinesou nejmodernější bezpečnostní technologie. Aktivně se nemocnice bude též podílet na spolupráci s ostatními složkami integrovaného záchranného systému (IZS).

„I když se někdy na první pohled může zdát, že některá opatření nedělají pohyb po nemocnici pohodlným, bezpečné prostředí je podmínkou, abychom pro naše pacienty zajistili kvalitní zdravotní péči. Ochrana našich zaměstnanců a především těch, kteří čelí mnohdy život ohrožujícím situacím, je naším cílem stejně jako ochrana pacientů samotných. Proto v příštím roce uspořádáme cvičení v prostorách nemocnice, které bude zaměřené právě na vybrané bezpečnostní incidenty,“ řekla Helena Foubíková.

Obecný postup při vzniku mimořádné situace:

 1. Pokuste se zjistit, co se děje, neohrožujte však vlastní bezpečnost – Zjištění, zda se jedná o úmyslný bezpečnostní incident (krádež, napadení, hrozba bombou, aktivní střelec apod.), nebo havárii (například výpadek elektrického proudu, požár, přírodní krizová událost apod.), může přispět k jeho efektivnímu zvládnutí.
 2. Vyhodnoťte obezřetně situaci a zvolte další postup – Například při útoku proti jiné osobě – utíkej, schovej se, bojuj. V žádném případě by Vámi zvolený postup neměl ohrozit ani Vás, ani kohokoliv dalšího. V případě evakuace se řiďte pokyny personálu nebo složek IZS.
 3. Informujte a přivolejte pomoc – Pokuste se kontaktovat personál nemocnice – centrální recepci v budově CAM nebo vrátnici, případně volejte tísňovou linku 112.
 4. Poskytněte pomoc – Vždy dbejte pokynů personálu a složek IZS, případně Městské policie Kladno. Pokud Vám to Váš stav umožňuje, poskytněte pomoc ostatním.
 5. Spolupracujte na vyšetřování – Vaše informace mohou zásadně napomoci tomu, aby se podobné situace už neopakovaly a byly řádně vyšetřeny.

Postup v situaci s aktivním střelcem (napadení jinou osobou)

 1. UTÍKEJTE pokud máte možnost využít únikovou cestu, utečte
 • své osobní věci a cennosti nechte tam, kde jsou
 • pokud je to možné, pomozte s útěkem ostatním
 1. VARUJTE varujte ostatní před vstupem do nebezpečné zóny
 • z bezpečí volejte pomoc na číslo 112 nebo 158 – kde jste a co se děje
 1. SCHOVEJTE SE pokud nemůžete utéct do bezpečí, najděte místo, kam se schovat
 • zamkněte nebo zablokujte dveře, schovejte se za pevné předměty
 • přepněte svůj telefon do tichého režimu, zůstaňte potichu
 1. BOJUJTE pokud je váš život v přímém ohrožení, bojujte
 • snažte se zneškodnit střelce / útočníka
 • jednejte rychle a násilně, použijte jakýkoliv předmět jako zbraň
 • jednejte maximálně efektivně
 1. VYČKEJTE PŘÍJEZDU POLICIE A VYZVÁNÍ K OPUŠTĚNÍ ÚKRYTU

Důležitá telefonní čísla v případě ohrožení – tísňové linky:

IZS – 112 ● PČR – 158 ● HZS – 150 ● ZZS – 155

Ohlašovny pro všechny mimořádné situace v Oblastní nemocnici Kladno:

 • Ohlašovna centrální recepce v CAM – tel.: 312 606 754
 • Ohlašovna vrátnice – tel.: 312 606 222

VÍTE, CO JSOU MĚKKÉ CÍLE?

Měkké cíle jsou objekty, prostory nebo akce charakterizované přítomností většího počtu osob a současně nízkou úrovní zabezpečení proti násilným útokům (například školská zařízení, knihovny, nákupní centrum, kina, divadla, turistické památky, sportovní haly, nádraží, nemocnice, nebo třeba i kulturní, sportovní, náboženské a další akce). Tyto objekty, místa a akce jsou vybírány jako cíl závažných násilných útoků, jelikož lze útokem na ně snadno způsobit vysoký počet obětí na zdraví a životech, s cílem přitáhnout mimořádnou pozornost veřejnosti a médií a působit tím negativně na psychiku obyvatel. Měkké cíle se liší od tvrdých cílů (státní a vojenské objekty, objekty bezpečnostních složek atp.) nedostatkem dobré ochrany a ostrahy.

Bezpečí pacientů je pro zdravotnické zařízení nezbytností kdekoliv na světě (Foto: Oblastní nemocnice Kladno)
Bezpečí pacientů je pro zdravotnické zařízení nezbytností kdekoliv na světě (Foto: Oblastní nemocnice Kladno)

Autor: Hana Plačková