Teplárna Kladno Dalibor Janda v Kladně Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Škola E. Beneš Kladno
  • SAMK
  • Práce ve Slaném

V kladenských lesích byla zahájena těžba napadených stromů

Středa, 5. února 2020 08:20

V lesích v okolí Kladna se v současnosti v důsledku probíhající kůrovcové kalamity nachází velké množství porostů napadených lýkožroutem smrkovým. Z tohoto důvodu byla v lesích zahájena těžba. Do těchto prostorů je zákaz vstupu.

Foto: KL

Zákonnou povinností vlastníka lesa je činit bezodkladná opatření k odstranění a zmírnění následků napadení stromů přemnoženými škůdci. Preventivním opatřením proti dalšímu vývoji, šíření a přemnožení lýkožrouta smrkového je těžba napadených a odumřelých stromů, jejich asanace a odvoz z lesa.

Město Kladno apeluje na všechny návštěvníky lesa, aby nevstupovali do míst, kde se kácí stromy, projíždí lesní traktor nebo jiná lesní technika a dochází k nakládání dříví na nákladní auta. Rodiče by také měli ohlídat své děti, aby nelezly po naskládaných kládách. Takto dočasně uskladněné dříví nebývá nijak dál zajištěno, může dojít k uvolnění klád a vzniku úrazu s těžkými následky nebo dokonce i smrti.

„V této souvislosti Magistrát města Kladna jako orgán státní správy lesů upozorňuje všechny návštěvníky lesů na ustanovení § 20 zákona č. 289/1995 Sb., zákona o lesích, dále jen ‚lesní zákon‛. Ten stanovuje zákaz vstupovat do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví. Porušení tohoto zákazu je dle lesního zákona považováno za přestupek s možnou sankcí až do výše 5 000 korun,“ říká mluvčí kladenského magistrátu Lucie Steinerová.

Autor: (red)