Teplárna Kladno Dalibor Janda v Kladně Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Škola E. Beneš Kladno
  • SAMK
  • Práce ve Slaném

Dobrovolnické centrum Kladno představuje programy pomoci: SAS – Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Středa, 5. února 2020 07:00

Jedná se o službu, která patří do volnočasových sociálně preventivních programů, a proto se významným způsobem podílí na předcházení sociálně nežádoucích jevů a sociálně patologického chování, jako jsou záškoláctví, krádeže, šikana, drogová závislost, sociální vyloučení, rodinné, výchovné a vzdělávací problémy a podobně.

Dobrovolnické centrum Kladno představuje programy pomoci: SAS – Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi (Foto: archiv DCK)

Účelem služby je pomoci rodinám s dětmi, které mají problémy, jež nepříznivě ovlivňují fungování celé rodiny a s jejímž řešením potřebuje rodina pomoci. Tato sociální služba poskytuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomáhá zprostředkovat kontakt se společenským prostředím, nabízí sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Uživatelům služby je sociálním pracovníkem poskytováno základní sociální poradenství a podpora v sociální oblasti, možnost trávení volného času ve společnosti ostatních, určitým způsobem znevýhodněných rodin a také dobrovolníků, s možností sdílení svých problémů a zkušeností. V rámci programu je nabízena podpora a vzdělávání rodin a pomoc při vyřizování úředních a rodinných záležitostí.

Na realizaci sociální služby se podílejí také dobrovolníci, kteří v rámci své dobrovolnické činnosti mohou určitým způsobem přispět k cílům služby.

Primárně podpořenými osobami jsou zákonní zástupci, tedy rodiče, sekundárně podpořenými osobami jsou pak jejich děti, případně další příbuzní.

Cílovou skupinou sociální služby jsou tedy uživatelé od 7 do 64 let a jejich rodiny, které pochází různým způsobem ze znevýhodněného prostředí, jako například sociálně slabé rodiny s dětmi, neúplné rodiny s dětmi, rodiny s dětmi v náročné životní situaci, rodiny s dětmi zatížené zdravotním handicapem, rodiny s dětmi nesamostatnými, nedůvěřivými, se slabými školními výsledky, rodiny s dětmi z kulturně, etnicky, jazykově či jinak znevýhodněného prostředí, rodiny a děti šikanované, nebo které se staly samy agresorem, imigranti, azylanti.

Další informace o programu ráda poskytne jeho koordinátorka Veronika Němcová na emailové adrese nemcova@dckladno.cz nebo na telefonním čísle 774 333 207.

 Autor: (red)