Teplárna Kladno Dalibor Janda v Kladně Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Škola E. Beneš Kladno
  • SAMK
  • Práce ve Slaném

Mise stromy: Kladno vyčlenilo na obnovu vegetace pět milionů korun navíc

Úterý, 4. února 2020 07:20

Kladno má přibližně tři sta hektarů vegetačních ploch, o něž pečuje. Patří mu parky, rozsáhlé plochy vegetace na sídlištích, uliční stromořadí a další menší plochy zeleně. Pro stabilitu vegetace ve městě je klíčová průběžná obnova. O současném stavu podala zprávu zastupitelka Anna Gamanová.

Foto: KL

„Pro dlouhodobou stabilitu vegetace ve městě je klíčová její průběžná obnova. Kácení ve městě probíhá nuceně například v případě oprav podzemních sítí tam, kde stromy přímo kolidují se sítí či jejím ochranným pásmem, a také tam, kde se staví. Město kácí rovněž stromy přestárlé či nebezpečné,“ uvedla Gamanová.

Není to ale jen město, kdo stromy kácí. Dělají to také soukromníci, kteří ale mají uloženou povinnost takzvané náhradní výsadby, takže stromy, které padnou za oběť novým domům nebo při rekonstrukci sítí, musí být nahrazeny. Také povýsadbová péče jde v tomto případě za investorem.

Město sází nové stromy podle různých projektů v areálech škol, ve stromořadích, v parcích, na sídlištích. Málokdy se relativně malé obnosy potřebné pro výsadby přehoupnou do investic, sází se spíš v rámci běžné údržby.

„Na Kladně je tak řada ploch, kde převažují stejnověké stromy, které nejsou v dobrém stavu anebo kolidují se sítěmi anebo stojí těsně u oken domů. Stromů nám z těchto důvodů v krátkém čase může poměrně dost z města zmizet,“ vysvětluje Gamanová a podotýká: „Na druhé straně pak máme ve vlastnictví řadu sadů, které zarůstají neřízeně křovinami a původní hodnotné ovocné stromy neprosperují a sad postupně mizí.“

Kladno dlouhodobě patří mezi oblasti ohrožené suchem, v posledních letech kriticky. Stromy přitom poskytují vcelku levnou cestu, jak zamezit přehřívání města i vysychání půdy. A tuto potřebu čím dál více vnímají i občané. Nakonec právě na výsadbu stromů se loni objevily mnohé podněty, a to i v návrzích z participativního rozpočtu, ať už jako požadavek na zastínění dětských hřišť nebo pro ochlazení a zkrášlení prostoru.

„V loňském roce se v celém městě vykácelo zhruba 170 stromů, soukromě nebo dílem města. Město vysázelo něco přes 90 stromů. Vzniklo tak například stromořadí na Billundské, doplnila se různá další stromořadí po městě (Dubská, L. Zápotockého, …), realizovaly se úpravy vnitrobloku Generála Píky a také některé projekty z participativního rozpočtu − třeba doplnění výsadeb na náměstí Jana Masaryka. V rámci náhradních výsadeb pak bylo dosazeno množství stromů odpovídající soukromému kácení. Mezi sázenými stromy převažují domácí druhy, druhy odolné suchu a takové stromy, které ze zkušenosti odboru životního prostředí v Kladně prosperují. Najdete však mezi nimi třeba i jinan dvoulaločný anebo akáty na exponovaných náročných lokalitách,“ říká Gamanová.

Dodává ale, že tempo výsadby jednoznačně není dostatečné. Také proto je v letošním rozpočtu vyčleněno pro vegetaci nad rámec běžné údržby pět milionů korun.

„Již od počátku roku pracujeme usilovně na několika jednoduchých projektech výsadeb. To se týká mimo jiné vnitrobloků na obou stranách Sítné, Na Vyhaslém, poblíž okružní křižovatky směrem na Přítočno, u podjezdu, při ulici Kordačova a také v rozdělovském sídlišti u Energie. Budeme sázet nejen stromy, ale také keře či květiny, aby se celkově prostředí města v této oblasti obohatilo a hlavně abychom se stále z oken domů mohli koukat do korun stromů,“ dodává Gamanová závěrem.

Autor: (jk)