Teplárna Kladno Dalibor Janda v Kladně Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Škola E. Beneš Kladno
  • SAMK
  • Práce ve Slaném

Krajští zastupitelé se seznámili s přípravou obchvatů měst a obcí pro letošní rok

Sobota, 1. února 2020 11:00

Středočeští zastupitelé připravují realizace desítek obchvatů měst a obcí. „Pro následující období má Středočeský kraj připraveny k realizaci desítky obchvatů a přeložek kolem měst a obcí v hodnotě několika miliard korun. U většiny přípravných prací Středočeský kraj úzce spolupracuje s místní samosprávou, díky níž se daří stavby významnou měrou urychlit. Tato spolupráce se týká především inženýrské činnosti a majetkoprávního vypořádání,“ podotkl radní pro oblast dopravy František Petrtýl.

Krajští zastupitelé se seznámili s přípravou obchvatů měst a obcí pro letošní rok (Foto: KL)

Přehled stavu investiční přípravy obchvatů, které jsou připravovány na Kladensku v roce 2020:

II/272 Starý Vestec, přeložka – dokumentace ke stavbě je odevzdána. Cena dle rozpočtu činí 23 milionů korun. Probíhá tendr na zhotovitele. Realizace stavby bude zahájena v roce 2020, spolufinancováno z ITI.

II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8, I. etapa – D7 MÚK Středokluky – Obchvat Kralup nad Vltavou – předpoklad nákladů činí 1 723 milionů korun. Předpoklad vydání stavebního povolení v roce 2024. Účelová dotace SFDI.

II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8, II. etapa – Obchvat Kralup nad Vltavou – předpoklad nákladů činí 1 968 milionů korun. Předpoklad vydání stavebního povolení v roce 2020. Účelová dotace SFDI.

II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8, III. etapa – Obchvat Kralup nad Vltavou – D8 MÚK Úžice – předpoklad nákladů je 512 milionů korun. Předpoklad vydání stavebního povolení v roce 2024. Účelová dotace SFDI.

II/240 Černuc, obchvat – předpoklad nákladů představuje 116 milionů korun. Předpoklad vydání stavebního povolení v roce 2020.

II/240 Velvary, obchvat – předpoklad nákladů 200 milionů korrun. V návaznosti na požadavek obcí a ŘSD je nutné řešit napojení obchvatu na silnici I/16 a tím dochází ke změně územního plánu. EIA není potřeba.

„Stavba každého nového obchvatu je náročnější než rekonstrukce stávající silnice, protože většinou začíná takzvaně na zelené louce. Koridor stavby musí být zanesen v územním plánu obce a někdy také v Zásadách územního rozvoje SK, když stavba prochází přes dvě a více katastrálních území,“ upozornil na úskalí přípravy budování obchvatů radní pro dopravu František Petrtýl. V první fázi se zpracuje technická studie vedení trasy, následně zajištění stanoviska EIA a případně zjišťovací řízení a na základě jeho výsledku případně velká EIA či ne. Poté následují projekční stupně dokumentací pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby, současně s výkonem inženýrské činnosti k zajištění potřebných povolení a smluv, včetně majetkoprávního vypořádání pozemků pod plánovanou stavbou dle platné metodiky Středočeského kraje.

Autor: (red)