Teplárna Kladno Dalibor Janda v Kladně Legenda Cafe bar Est. 2014 Badmintonové centrum v Kladně Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • SAMK
  • Práce ve Slaném
  • Teplárna Kladno

Kladno nabízí tři volné byty v domech pro seniory a pečovatelskou službou

Čtvrtek, 23. ledna 2020 07:30

Statutární město Kladno nabízí k pronájmu byty v Domově pro seniory s pečovatelskou službou. Jedná se o tři bytové jednotky typu 1+1 o rozloze 30 metrů čtverečních.

Kladno nabízí tři volné byty v domech pro seniory a pečovatelskou službou (Foto: KL)

Pokud vás nabídka zaujala, vyplňte Žádost o vznik nájmu bytu pro seniory s pečovatelskou službou, a to ZDE:

Obálka musí vždy obsahovat: řádně vyplněný formulář „Žádost na vznik nájmu bytu pro seniory s pečovatelskou službou“, to znamená identifikační údaje žadatele, označení bytu, čestné prohlášení o bezdlužnosti nebo čestné prohlášení o existenci dluhů či uznání dluhu se splátkovým kalendářem, souhlas se zpracováním osobních údajů, doložení příjmů žadatele, kopii přiznání příspěvku na péči, kopii přiznání mimořádných výhod I. – II. stupně (TP, ZTP, ZTP/P), doklad o poskytování pečovatelských služeb.

Obálku s žádostí je nutno vždy opatřit textem: „Žádost na vznik nájmu bytu pro seniory s pečovatelskou službou“ (s údaji o bytu) a textem „NEOTVÍRAT“, následně odevzdat prostřednictvím PODATELNY Magistrátu města Kladna, nám. Starosty Pavla 44 – budova B, přízemí.

Termín otevírání obálek s žádostmi je stanoven na 9. března 2020 v 10:00 hodin v budově kladenského magistrátu.

Bližší informace podá:

Magistrát města Kladna, Odbor správy majetku – oddělení bytové politiky

1. Zádušní 1841 (budova Josífka – přízemí, vedle zámku)

272 01 Kladno

tel.: 312 604 268 – 70

Kladno nabízí tři volné byty v domech pro seniory a pečovatelskou službou

Autor: (red)