Teplárna Kladno Dalibor Janda v Kladně Legenda Cafe bar Est. 2014 Badmintonové centrum v Kladně Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • SAMK
  • Práce ve Slaném
  • Teplárna Kladno

Dobrovolnické centrum Kladno představuje programy pomoci: Pomáháme v Lidicích

Středa, 22. ledna 2020 07:10

Podstatou tohoto dobrovolnického programu jsou různé kulturní, vzdělávací, pietní a jiné aktivity dobrovolníků v Památníku Lidice.

Dobrovolnické centrum Kladno představuje programy pomoci: Pomáháme v Lidicích (Foto: Dobrovolnické centrum Kladno)

Dobrovolníci se mohou zapojit do činností, které si po dohodě s pracovníky památníku sami vyberou a které přispívají k rozvoji činností památníku. Dobrovolníci tak mohou vypomáhat na recepci lidického muzea, provázet turisty po pietním území, vést výukové programy pro školy i veřejnost, účastnit se veletrhů cestovního ruchu a přispívat tak k šíření většího povědomí o činnostech památníku.

Dobrovolníci se také mohou realizovat v lidické galerii a vypomáhat při Mezinárodní dětské výtvarné výstavě, při různých jiných výstavách a vernisážích nebo mohou například přepisovat audio a videorozhovory s pamětníky lidických událostí. Součástí tohoto programu je i organizace exkurzí a besed pro dobrovolníky a veřejnost, stejně jako účast dobrovolníků a veřejnosti na kulturních a pietních akcích organizovaných přímo Památníkem Lidice.

Dále je možné vypomoci s údržbou zeleně v okolí památníku. Součástí programu je také každoroční pochod Kladno – Lidice, kterého se účastní různé základní školy v Kladně a okolí a zvána je také veřejnost.

Všechny tyto aktivity přispívají k rozšíření a zvýšení kvality služeb nabízených památníkem. Dobrovolníci v programu získají neocenitelné zkušenosti a praxi ve významné kulturní instituci, budou se podílet na jejím chodu, setkají se s přeživšími, budou se moci účastnit Lidických zimních večerů a dalších zajímavých akcí.

Další informace o programu ráda poskytne jeho koordinátorka Andrea Kovácsová na e-mailu kovacsova@dckladno.cz nebo na telefonu 775 287 546.

Autor: (red)