Teplárna Kladno Dalibor Janda v Kladně Legenda Cafe bar Est. 2014 Badmintonové centrum v Kladně Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • SAMK
  • Práce ve Slaném
  • Teplárna Kladno

Dobrovolnické centrum Kladno představuje programy pomoci: Dobrovolníci pro rodiny s dětmi.

Středa, 8. ledna 2020 07:00

Program „Dobrovolníci pro rodiny s dětmi“ je v Dobrovolnickém centru Kladno realizován od počátku května 2010. Hlavním principem programu je dobrovolnická práce se skupinkou dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Dobrovolník za dětmi dochází jednou týdně přibližně na dvě hodiny.

Dobrovolnické centrum Kladno představuje programy pomoci: Dobrovolníci pro rodiny s dětmi. (Foto: Dobrovolnické centrum Kladno)

Dobrovolníci v programu docházejí do několika zařízení. V Kladně je to hlavně Azylový dům Kladno, dále ZŠ a MŠ Kladno Norská a ZŠ Maltézských rytířů. V Berouně je to pak Nízkoprahový Klub 21.

V Azylovém domě Kladno se dobrovolníci realizují formou volnočasových kroužků pro děti, které zde žijí se svými matkami. Kroužky jsou skupinovou aktivitou, která má dětem ukázat možnosti trávení volného času, umožnit jim, aby se odreagovaly od své obtížné životní situace, něco hezkého zažily a případně si něco pěkného vyrobily. Jednotlivé činnosti v rámci kroužku mohou být například tvoření, procházky, povídání, tancování, hraní společenských her, výlety, návštěvy kulturních a sportovních zařízení a podobně. Dobrovolníci si frekvenci a náplň kroužků plánují dle svých možností a potřeb dětí a jejich matek. Cílem je, aby děti v Azylovém domě získaly kamaráda, který se jim jednou týdně bude věnovat.

Cílové skupiny v programu jsou děti, kterým se rodina z různých důvodů nemůže věnovat tak, jak by potřebovaly, rodiny ze sociálně slabého prostředí, se zdravotním postižením, děti v náhradní rodinné péči, děti bez možností trávit volný čas smysluplně a děti z etnicky a kulturně odlišného prostředí.

„Cílem programu je zlepšení kvality života znevýhodněných dětí a jejich rodin, smysluplné trávení volného času dětí. Ukázkou volnočasových aktivit dětem nabízíme jinou představu o trávení volného času. Snažíme se o rozvoj osobnosti, komunikace a sociálních dovedností. Nabídnutím programu na odpoledne se snažíme o prevenci sociálně patologických jevů, jako je například záškoláctví nebo krádeže. Podstatou programu je i získání kamaráda a vzoru v dobrovolníkovi,“ říká koordinátorka programu Monika Macáková.

Dobrovolník v programu může být člověk, kterému je 15 let a výše, je trestně bezúhonný, má vztah k práci s dětmi a nemá strach pracovat s rodinami, které pocházejí z více či méně odlišného prostředí.

Více informací o programu vám ráda poskytne jeho koordinátorka Monika Macáková na emailu macakova@dckladno.cz nebo telefonním čísle 604 440 724.

Autor: (red)