Teplárna Kladno Dalibor Janda v Kladně Legenda Cafe bar Est. 2014 Badmintonové centrum v Kladně Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • SAMK
  • Práce ve Slaném
  • Teplárna Kladno

Zastupitelé udělili zapsanému spolku Halda Cenu Statutárního města Kladna

Čtvrtek, 19. prosince 2019 07:20

Město Kladno ocenilo místní aktivní spolek Halda za posilování kladenské identity, prohlubování povědomí o historii Kladna, poukazování na jeho potenciál a možnosti rozvoje, a to formou vydávání knih s regionálním zaměřením, pořádáním kulturních, edukačních a společenských akcí, jakož i budováním místních komunit. Halda v Kladně působí sedm let a podílela se na vydání desítek publikací, organizaci vědeckých večerů Science Café, literárních večerů i naučných historických vycházek. Spolupracuje s Městem na oživování veřejného prostoru a komunitních aktivitách a v poslední době se podílí na vzniku Muzea věžáků Kladno.

Zastupitelé udělili zapsanému spolku Halda Cenu Statutárního města Kladna (Foto: MMK)

Spolek Halda vznikl v roce 2012 s cílem posilovat identitu města Kladna, prohlubovat povědomí o jeho historii, poukazovat na jeho potenciál a rozvíjet ho. Od svého počátku se systematicky věnuje vydávání knih regionálního zaměření, pořádání kulturních, edukačních a společenských akcí, od roku 2017 rovněž tematice veřejného prostoru a budování místních komunit. Svými znalostmi a kontakty pravidelně pomáhá dalším iniciativám a aktivním lidem v Kladně uskutečňovat jejich nápady a projekty. Činnost spolku zajišťuje desetičlenné jádro, má však desítky dalších podporovatelů a pomocníků.

„Od roku 2016 spolek prostřednictvím Romana Hájka a Alexandra Němce intenzivně spolupracuje s městem Kladnem na vzniku Muzea věžáků Kladno v prostorách prvního věžového domu. Členové Haldy zajišťovali kompletní rešeršní práce, tvorbu libreta výstavy a následně i kurátorský dohled nad podobou jeho expozic“, řekl Dan Jiránek, primátor Kladna a dodal: „Členům spolku Halda velmi děkuji a vážím si jejich práce.“

Od svého vzniku k dnešnímu dni se spolek Halda podílel na vydání 28 publikací, z nichž některé zaznamenaly vedle více než kladného přijetí kladenskou veřejností i výrazný celorepublikový ohlas, a to zejména u odborné veřejnosti. Za zmínku stojí kniha Karel Souček: Život v obrazech – Obrazy života, která byl první zásadní Součkovou monografií od počátku 80. let 20. století a která představila dosud neznámou autorovu tvorbu, dále titul Sídliště Kladno-Rozdělov, jenž podrobně zmapoval vznik dnešního Sídliště architekta Havlíčka a zásadním způsobem přispěl k poznání české sídlištní architektury (šlo o první komplexní publikaci věnovanou mimopražskému sídlištnímu celku). Letos vyšla dvousvazková publikace Kladenská sametová, která komplexně shrnuje průběh událostí roku 1989 v Kladně, a také kniha Paměť Podprůhonu (společně se Spolkem Podprůhon) mapující historii svérázné kladenské čtvrti. Prohloubení znalostí o kladenské historii významně přispěl čtyřdílný cyklus Průvodce historií kladenských hostinců a další tituly (například Sensační podívaná o historii biografů, Kladenský starosta o osobnosti Jaroslava Hrušky ad.). Důležitou částí nakladatelské produkce jsou i pohádkové knihy kladenských autorů Luďka Švorce a Martiny Pupcsikové.

V roce 2012 přivedl spolek Halda do Kladna formát vědeckých večerů Science Café zaměřený na popularizaci vědy. Ve spolupráci s Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT se tak Kladno navenek prezentuje i jako univerzitní město a přispívá k rozvoji kultury vzdělanosti. Hosty Science Café byla i řada významných osobností české vědy, za všechny jmenujme prof. Cyril Höschla, prof. Jana Černého, prof. Juliuse Lukeše, prof. Jana Sokola, bioetika Marka Váchu. Od září 2012 do listopadu 2019 se uskutečnilo celkem 64 diskuzních večerů.

Od roku 2013 Halda rovněž pravidelně pořádá hojně navštěvované naučné vycházky zaměřené na historii města, které několik let rozvíjela ve spolupráci s kladenskou radnicí, prostřednictvím Městského informačního centra. Od stejného roku pořádá rovněž sérii vycházek za přírodními zajímavostmi Kladenska a vycházky věnované hornické historii Kladna a Kladenska.

Mezi lety 2014–2016 organizoval spolek cyklus literárních večerů, na nichž se představovali především současní kladenští spisovatelé. Několikrát se ve spolupráci s Městským informačním centrem nebo časopisem Kino žije! podílel také na organizaci Noci literatury.

Halda se společně s dalšími nadšenci zasloužila o rehabilitaci architektonického odkazu hlavního architekta věžových domů a celého okolního sídliště Josefa Havlíčka. Roku 2018 spolek v rámci

projektu Správy pražských hřbitovů adoptoval Havlíčkův hrob na hřbitově Praha-Bubeneč, v roce 2019 uspořádal úspěšnou veřejnou sbírku na jeho renovaci. Osobnost architekta Josefa Havlíčka spolek pravidelně připomíná pořádáním přednášek či komentovaných vycházek o jeho díle.

V roce 2017 rozšířil spolek své aktivity při oživování veřejného prostoru. Díky podpoře Nadace Proměny vznikl projekt Kladno 4 better living, zaměřený na oživení Sídliště architekta Havlíčka a formování komunity obyvatel se zájmem o místo svého bydliště. V sídlišti se od té doby z iniciativy Haldy konají pikniky, koncerty, sousedská shromáždění a další akce. Součástí těchto aktivit bylo i umělecké obložení kontejnerového stání v Helsinské ulici, kde vznikla nová mozaika Gabriely Beranové a Martiny Loukotové. V roce 2019 se iniciativa Kladno 4 better living rozšířila i na sousední Bresson, kde místní s podporou Haldy uspořádali happening upozorňující na problematiku kvality veřejného prostoru na náměstí Karla Kindla, s cílem podpořit jeho případné budoucí úpravy.

Další dílčí aktivity spolku jsou uváděny již jen prostým výčtem: od roku 2015 se Halda zapojuje také do úklidového happeningu Ukliďme Česko, v roce 2016 se v počátcích podílela na oživení kina Sokol, pomáhala s rozjezdem Festivalu malých vinařů v Kladně, v roce 2019 se spolupodílela na vzniku Naučné stezky Podprůhonem.

Rada města Kladna projednala uvedenou záležitost na své 24. schůzi 2. prosince, zastupitelstvo města ji následně schválilo 16. prosince.

Autor: Lucie Steinerová