Teplárna Kladno Roebels Legenda Cafe bar Est. 2014 Badmintonové centrum v Kladně Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • SAMK
  • Teplárna Kladno

Svoz odpadů v Kladně příští rok podraží kvůli rostoucím nákladům

Středa, 18. prosince 2019 07:10

Za svoz komunálního odpadu zaplatí občané Kladna v příštím roce o 180 korun více. Vedení města zvýšením poplatku reaguje na rostoucí náklady spojené s likvidací odpadu, opozice poukazuje na zhoršení podmínek pro bydlení.

Svoz odpadů v Kladně příští rok podraží kvůli rostoucím nákladům (Ilustrační foto: KL)

Podle primátora Dana Jiránka je zvýšení ceny za svoz komunálního odpadu způsobeno mimo jiné vybudováním podzemních kontejnerů. „Tím je způsobena zhruba polovina zvýšení poplatků. Náklady na údržbu a obsluhu podzemních kontejnerů dosahují téměř pěti milionů korun ročně,“ reagoval na setkání zastupitelů Jiránek na lídra opoziční VPK Milana Volfa, který zvýšení cen kritizuje. Podle něj zvýšením nájemného v městských bytech či zdražením vody a svozu odpadů město občanům zhoršuje podmínky pro bydlení.

Poplatek za svoz komunálního odpadu se v posledních 19 letech zvedal pouze jednou – ze 498 korun na 600, přitom objem odpadu se neustále zvyšuje a rozšiřuje se tak i škála prací, které město v souvislosti s odpadovým hospodářstvím zajišťuje.

V loňském roce činily náklady na likvidaci odpadů více než 76 milionů korun, na poplatcích město vybralo ani ne polovinu – 35 milionů. Dalších sedm obdrželo za vytříděný odpad. Ve výsledku pak muselo odpadové hospodářství dotovat dalšími 34 miliony korun.

Zatímco v roce 2011 bylo vyprodukováno přes 18 tisíc tun odpadů, v roce 2018 to bylo už přes 20 tisíc tun. Rozhodující část nárůstu produkce odpadů se přitom podařilo vytřídit. Hmotnost nevyužitelného odpadu uloženého na skládku přitom narostla pouze o 300 tun.

„Po analýze celé situace je jasné, že rozdíl mezi příjmy a náklady na komunální odpad stále roste. Poplatky za odpady se nezvyšovaly několik let. Od roku 2000 se zvýšily pouze jednou, a to ze 492 korun na 600 korun v roce 2013. Posledních šest let tedy v cenách není zahrnuta ani inflace, ceny služeb, pohonných hmot ani nové technologie,“ řekl primátor Dan Jiránek. „Poplatek se netýká dětí do tří let věku a občanů starších 70 let,“ dodal primátor.

Náklady na komunální odpady zahrnují řadu činností, které město hradí ze svého rozpočtu. Oproti roku 2013, kdy se poplatek naposledy upravoval, město zajišťuje mnohem víc druhů kontejnerů a speciálních nádob na třídění. „V ulicích města jsou k dispozici, vedle kontejnerů na komunální odpad, také kontejnery na plasty, papír, dva druhy skla, elektroodpad a také biodpad. Vedle klasických kontejnerů se staráme také například o podzemní kontejnery na tříděné odpady, jejichž provoz přináší více prostoru v ulicích, ale také náročnější manipulaci,“ říká, Radovan Víta, vedoucí odboru životního prostředí. „Provoz sběrných dvorů, které zajišťují servis pro celé Kladno a odpovědné třídění odevzdaných odpadů je práce pro naše děti, čím lépe se dnes budeme starat o odpady, tím méně starostí předáme příštím generacím,“ dodal Víta.

V současné době se náklady na jednoho poplatníka pohybují kolem 1100 korun, radnice tak doplácí necelých 500 korun. Cílem úpravy poplatku je narovnat současný stav do realističtějšího poměru příjmů a nákladů na odpady. Kladno bude také potřebovat nový sběrný dvůr v Kročehlavech, neustále se zvyšují ceny služeb, pohonných hmot a náklady na zaměstnance. Například v Berouně, Stříbře, Přerově, Chebu a dalších městech je poplatek za odpady dnes o 100 korun vyšší než v Kladně, v Humpolci o 180 a v Kaplicích se platí 850 korun ročně.

Nová výše poplatku bude projednána zastupitelstvem města Kladna a stanovena vyhláškou 2/19. Po jejím schválení bude účinná od 1. ledna 2020. Město věří, že tímto krokem sníží narůstající rozdíl v příjmech a výdajích města na komunální odpady.

Autor: (jk)