Teplárna Kladno Teplárna Kladno Roebels Legenda Cafe bar Est. 2014 Badmintonové centrum v Kladně Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • SAMK
  • Teplárna Kladno

Vylitím oleje do odpadu můžete způsobit nemalé problémy i sobě

Úterý, 17. prosince 2019 08:10

Nastává období, kdy více než kdy jindy trávíme čas doma u stolu plného jídla. Ale jak naložit s olejem ze smažených řízků a kaprů? Je možné jej vylít do kanalizace? Tento nápad, zlikvidovat olej po smažení vylitím do kanalizace, mělo v letošním roce na 70 zákazníků Středočeských vodáren. Tato likvidace odpadu je vyšla dohromady na téměř čtvrt milionu korun.

Vylitím oleje do kanalizace můžete způsobit nemalé problémy i sobě (Ilustrační foto: KL)

„Určitě není dobré řešení zlikvidovat použitý olej z domácností vylitím do kanalizace. Bohužel si ne všichni uvědomují, že tuk v kanalizačním potrubí ztuhne. Tím dochází k jeho usazování a následnému zanášení potrubí kanalizační přípojky a kanalizace. To má za následek omezenou průtočnost v kanalizačním potrubí,“ sdělil Ing. Tomáš Hloušek, technolog pitných a odpadních vod Středočeských vodáren (SVAS). „Přebytečný tuk z domácností se odevzdává do k tomuto účelu určených nádob, nebo ve sběrných dvorech. Tím se předejde zbytečným výdajům spojeným s čištěním kanalizační přípojky, ale i starostem s ucpanou přípojkou nejen v době vánočních svátků,“ upozornil Tomáš Hloušek.

„Náklady spojené s čištěním kanalizační přípojky a kanalizace se pohybují v průměru mezi 2000 až 5000 Kč podle náročnosti jednotlivých případů a hradí je vlastník kanalizační přípojky,“ uvedl Bc. Vladimír Dragoun, manažer provozu kanalizace SVAS. „V letošním roce jsme zaznamenali celkem 90 případů čištěných přípojek kanalizace a z toho bylo na 70 případů z důvodu ucpání přípojky tukem,“ řekl na závěr Vladimír Dragoun.

Kanalizace se někdy stává místem pro odkládání nejen nepotřebných věcí, jako jsou dětské kočárky či stavební materiál, ale i místem, kam se vypouští cokoliv. Proč řešit Nerudovskou otázku – „kam s ním“, když stoka je blízko. A tak se vypouštějí vody plné tuku z domácností i malých podniků, nepotřebný olej nebo jiné kapalné odpady. Velkým problémem, který způsobuje komplikace nejen v kanalizaci, ale hlavně na čistírně odpadních vod, jsou vlhčené ubrousky (ty nejsou určeny k likvidaci na ČOV a výrobcem je to na obalu vždy označeno), které lidé používají na úklid, hygienu nejen svou, ale i malých dětí. Tyto ubrousky jsou nerozložitelné, naopak jsou velmi pevné a dokáží na sebe nabalovat vlasy, hadry a vytvořit neforemné útvary, které ucpávají čerpadla, kanalizaci a dělají problémy na čistírně.

„Mezi další hygienické potřeby, které nepatří do odpadní vody, jsou vatové tyčinky. Ty na sebe dokáží nabalit cokoliv, jako jsou např. papíry, hadry a pak tento útvar dokáže ucpat čerpadlo,“ vysvětlil Vladimír Dragoun. „Proto doporučujeme svým zákazníkům, aby raději předcházeli problémům s ucpanou kanalizací, a vše co do ní nepatří, likvidovali jako komunální odpad, nebo ve sběrných dvorech,“ doporučil Vladimír Dragoun.

 Autor: Lenka Kozlová