Teplárna Kladno Dalibor Janda v Kladně Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Škola E. Beneš Kladno
  • SAMK
  • Práce ve Slaném

Památník Lidice zve na výstavu o proměnách okolní krajiny

Čtvrtek, 12. prosince 2019 08:00

Výstava Lípy i sakury představí dobové fotografie, umělecká díla a různé druhy rostlin, jež vyprávějí pohnutou historii lidické krajiny. Na unikátním modelu si vyzkoušíte, jak by okolí Lidic mohlo vypadat podle vašich představ.

Památník Lidice zve na výstavu o proměnách okolní krajiny

Před druhou světovou válkou byly Lidice malebnou vesnicí, jež se rozkládala v údolí potoka, obklopena sady a polnostmi. Události noci z 9. na 10. června 1942 navždy zvrátily životy obyvatel obce i pokojný ráz místní krajiny. Na místě původní obce zůstala po skončení války jen pustá pláň.

Výstava proto návštěvníky provází historickou podobou lidické krajiny i jejím vývojem od konce 40. let až do současnosti. Ve spolupráci se studenty Vysoké školy uměleckoprůmyslové a Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně je také předestřena diskuse o revitalizaci pamětních míst a úloze krajinných prvků. Součástí výstavy je interaktivní mapa vycházející z krajinářské architektury Lidic a edukativní část s tematickými aktivitami pro děti.

Na základě nové, úzké spolupráce s Katedrou geoinformatiky z Univerzity Palackého v Olomouci se můžete těšit na unikátní model, a sice takzvaný Tangible Landscape. Jedná se o modelovací prostředí pro analýzu změn terénu. Po převedení do GIS prostředí jsou prováděny požadované analýzy nebo simulace. Výsledky jsou promítány zpět na model v reálném čase. Laicky řečeno, můžete tedy interaktivním způsobem pozorovat změnu barev na základě vašeho samotného zásahu. Z hory si udělejte třeba libovolný ďolíček, jehož barva se z geologického hlediska změní z hnědé na modrou znázorňující vodstvo. Toto modelovací zařízení má také schopnost rozeznat širokou škálu dalších materiálů či objektů. Jako fyzický model může být použit písek obohacený polymery, jíl či výrobky z 3D tiskáren. Jednoduše si utvořte krajinu, jakou sami uznáte za vhodnou!

Autor: Roman Škoda