Teplárna Kladno Dalibor Janda v Kladně Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Škola E. Beneš Kladno
  • SAMK
  • Práce ve Slaném

Dobrovolnické centrum Kladno představuje programy pomoci: Dětský úsměv

Středa, 4. prosince 2019 06:40

Program Dětský úsměv probíhá v Dětském centru Kladno a pobočce ve Stochově, dále v Dětském domově Ledce, v Dětském domově Beroun a formou dopisování i v Dětském domově se školou ve Slaném.

Foto: Ivana Valentova

Cílem projektu je zejména individuální péče, a tedy individuální návštěvy dobrovolníka u klienta a aktivity s ním. Individuální kontakt je pro děti z těchto typů zařízení velmi důležitý, získávají pocit, že je tu někdo jen pro něj, učí se vázat se na jednu osobu, získávají sebevědomí. Dobrovolník se pak snaží eliminovat dopad psychické deprivace na dítě dané ústavní výchovou. Dobrovolníci se významným způsobem podílejí na celkovém zlepšení stavu dětí, ať již po stránce fyzické či psychické.

Dobrovolníci se u dětí realizují různorodými aktivitami, které volí především s ohledem na věk dítěte. Společně tráví čas procházkami, hrami, jízdou vlakem, autobusem, návštěvami kina, divadla, herny, dětských hřišť, koupališť, ale především tráví čas spolu sami dva, čehož si oba velice váží a užívají si to. Dobrovolníci se jim snaží ukázat běžné věci, které jinak děti nemohou zažít a poznat, ale které jsou pro nás naprosto běžné až stereotypní.

Dobrovolnické centrum vedle individuálních setkávání průběžně uskutečňuje i několik společných aktivit, několikrát do roka probíhá hraní maňáskového divadla a kreativní tvoření s dětmi na různá témata dle ročního období.

Největší akcí tohoto programu je každoročně akce Den dětského úsměvu, kterou centrum organizuje u příležitosti Dne dětí, jsou na ni zvány děti ze všech dobrovolnických programů i veřejnost. Pro děti je připraven skákací nafukovací hrad, dále doprovodná vystoupení, soutěžní stanoviště (kreslení, malování na obličej, tvoření, skákání v pytlích, hod míčem na cíl, puzzle, přiřazování zvířátek). Celá akce je provázena písničkami a slovem moderátora. Pro děti jsou nachystány věcné i sladké odměny. V roce 2020 se uskuteční v sobotu 13. června na Sletišti.

Pravidelně se centrum snaží pořádat i různé výlety pro děti, jako například do ZOO Praha, kam jsou zvány děti z Dětského centra Kladno a pobočky Stochov a s nimi i dobrovolníci. Výlety jsou žádány ze strany dětí i dobrovolníků a všichni si takto společně strávený čas vzájemně užijí.

Pokud i Vy se chcete stát dobrovolníkem a vykouzlit dětem úsměv na tváři, neváhejte se obrátit na Dobrovolnické centrum Kladno. Kontakty jsou k dispozici ZDE:.

Autor: Ivana Valentová