Teplárna Kladno Roebels Legenda Cafe bar Est. 2014 Badmintonové centrum v Kladně Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • SAMK
  • Teplárna Kladno

Kladno má po řadě let hotový návrh rozpočtu již před koncem roku

Úterý, 3. prosince 2019 07:50

Poprvé po dlouhých letech  byl návrh rozpočtu Statutárního města Kladna předložen tak, aby mohl být čerpán již od 1. ledna. Odpadlo tak nevyhovující rozpočtové provizorium pro první tři měsíce roku. Návrh rozpočtu na rok 2020 počítá s příjmy a výdaji ve výši 1, 665 565 miliardy korun. Prioritně se bude investovat do školství a infrastruktury.

Kladno má po řadě let hotový návrh rozpočtu již před koncem roku (Foto: KL)

„Návrh rozpočtu na rok 2020 počítá s příjmy a výdaji ve výši 1, 665 565 miliardy korun,“ řekl Dan Jiránek, primátor Kladna. Příjmy jsou oproti schválenému rozpočtu letošního roku nižší o 162 879 000 korun. V příjmech totiž není zahrnuto čerpání úvěrového rámce, a to vzhledem k tomu, že v blízké budoucnosti město očekává nutnost financování velkých investičních akcí vzhledem k jejich havarijnímu stavu (střecha zimního stadionu, v dalších letech např. Sítenský most). „Nechceme neodůvodněně zvyšovat zadluženost města,“ dodal primátor.

Největší investicí do školství bude rekonstrukce budovy v ulici Vrchlického a znovuotevření zdejší mateřské školy za více než 28 milionů, další finance školám zajistí modernizaci stávající provozů a vybavení i bezpečnosti. Na chodníky a parkoviště je alokováno 90 milionů, opravy komunikací za dalších 60 milionů. V plánu je nový sběrný dvůr v Kročehlavech. Finance půjdou také do bytového fondu a nových cyklostezek i zeleně. Neméně důležité jsou i prostředky pro financování sportovních klubů a péče o jednotlivá sportovní zařízení. Pokračovat bude rekonstrukce zámku i jeho zahrady a otevře se nové muzeum věžáků. 

Schválení rozpočtu v řádném termínu je velmi pozitivním krokem a umožní čerpat finanční prostředky hned od začátku ledna 2020. Všem dotčeným to přinese mimo jiné o čtvrt roku více času na plánování jednotlivých projektů a jejich realizaci. Rozpočtové provizorium omezuje jeho čerpání na poměrnou část  roku předchozího a zvyšuje nejistotu všech, kteří jsou na městský rozpočet napojeni, zda mohou připravovat smluvní zajištění čerpání dle návrhu rozpočtu.

„Vzhledem k tomu, že schvalujeme rozpočet před koncem letošního roku, není ještě znám hospodářský výsledek za tento rok neboli rozsah uspořených finančních prostředků z rozpočtu 2019. Tyto zdroje se předpokládají využít v následujícím roce především na financování projektů a akcí z takzvaného Zásobníku investic, v němž jsou seřazeny dle nezbytnosti, připravenosti a dalších kritérií,“ informoval Václav Šubrt, náměstek primátora s tím, že zásobník obsahuje v převážné míře opravy a investice do základních a mateřských škol.

Jednotlivé výdaje schvalovaného návrhu rozpočtu jsou tradičně zařazeny do jeho příslušných kapitol v členění na provozní, běžné, investiční a kapitálové. „Přestože počítáme v návrhu rozpočtu s nižším objemem finančních prostředků oproti letošnímu roku, plánujeme nárůst v oblasti sociální, především u Domova pro seniory a na lepší údržbu a investice do sportovních areálů. Prioritou jsou také opravy a investice do dopravní infrastruktury města,“ informoval Dan Jiránek, primátor Kladna. „Návrh rozpočtu byl od prvopočátku připravován s cílem dosažení jeho vyrovnanosti při důsledném uplatnění přístupu řádného hospodáře a dosažení dlouhodobě udržitelného rozvoje,“ zdůraznil Václav Šubrt.

Návrh rozpočtu schválený Radou města budou zastupitelé schvalovat na zasedání v polovině prosince.

Autor: Lucie Steinerová