Teplárna Kladno Teplárna Kladno Roebels Legenda Cafe bar Est. 2014 Badmintonové centrum v Kladně Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • SAMK
  • Teplárna Kladno

V Kladně roky zanedbaná Bukovka projde výraznou proměnou

Čtvrtek, 28. listopadu 2019 07:20

Město v květnu vyslechlo názory lidí na podprůhonské údolí Bukovka. Z jejich připomínek nechalo zapracovat studii, kterou ve středu prezentovalo U Kulatý báby. Hlavním cílem projektu je celistvě propojit park Lesík s Ostrovcem a Podprůhonem tak, aby vzniklo další plnohodnotné údolí, jako je například na Sítné. 

V Kladně roky zanedbaná Bukovka projde výraznou proměnou (Foto: KL)

Hned na začátku setkání zazněla odborná přednáška o managementu městem vlastněných ploch zeleně a vody. Ta měla názornou prezentací ukázat, že se dá za minimum peněz vytvořit ve městě hodně věcí.

Samotná studie celé oblasti Bukovky počítá se znovuvybudováním ovocného sadu, změnou uspořádání zeleně, úpravou parkových ploch, výsadbou a kácením stromů. V návrhu je i zpevnění cest pro pěší a cyklisty, které by přispělo k lepšímu propojení s centrem města z jedné strany i s parkem Lesík ze strany druhé. Ve hře je i vybudování aleje nebo sáňkařské dráhy.

„Dnes jsou v Bukovce části, které jsou již revitalizované, ale bohužel je to jen kus, který jde do poloviny tohoto údolí. A ve zbytku je například zanedbaná retenční nádrž, zarostlý sad nebo soukromé pozemky. My bychom rádi kultivovali celé území tak, aby bylo prostupné a rekreačně zajímavé,“ říká zastupitelka pro oblast rozvoje a územního plánování Anna Gamanová a dodává: „Cílem revitalizace Bukovky je propojit park Lesík, Ostrovec a Podprůhon. Počítáme i s napojením na Štechovu ulici, která se bude v příštím roce revitalizovat.“

Území bylo rozděleno do 11 typů ploch a u každé bylo přehledně specifikováno, jaký je výchozí stav, cílový stav a údržbový management. Část opatření vyplývajících ze studie lze realizovat levně a bez dalších projektů, jiná nepůjde bez dalších přípravných prací.

„Ve studii jsme se zabývali třemi hlavními body, a to co s vodou, která se tam nachází, cestní vícevrstvou sítí a vegetací. Cílem je vytvořit dostupný estetický prostor s vysokou kvalitou zeleně. Chceme, aby údolí plnilo ekologické a termoregulační funkce, a to s co nejnižšími náklady na realizaci i provoz,“ uvedl na setkání vedoucí Odboru životního prostředí Magistrátu města Kladna Radovan Víta. Ten také doplnil, že mu dělají těžkou hlavu divoká prasata, která Bukovkou pobíhají a rozrývají zem.

„Na Bukovku jsme zatím vyčlenili z rozpočtu jeden milion korun, ale ten se musí ještě schválit zastupitelstvem. Pokud se tak stane, bude část peněz použita na vegetační úpravy a další část na projekční práce,“ vyčíslila Anna Gamanová a doplnila: „Během dalších let bude klíčové nezapomenout na následnou údržbu, aby revitalizované místo zase nezarostlo.“


Autor: (mv)