Central soutěž Základní umělecká škola Základní umělecká škola Legenda Cafe bar Est. 2014 Badmintonové centrum v Kladně Nábor k policii Kladno
Tepo Volejbal Kladno Kanonýři Kladno ČSAD KLADNO Jaroš
  • SAMK
  • Předplatné do divadla
  • Labyrint

Jaké opravy, rekonstrukce a investice do komunikací jsou v plánu na rok 2020

Sobota, 16. listopadu 2019 10:00

Důležitý posun nastal v červenci v přípravě napojení lokality Korea na kruhový objezd, město totiž obdrželo stanovisko Drážního úřadu, který je klíčový pro dokončení projektu. Kromě těchto ulic se projekčně připravuje například úsek ulice Vrapická nebo Vinařická. V návaznosti na dokončenou studii sídliště Rozdělov u Energie budou pokračovat projekční práce pro první etapu revitalizace, část ulice Karla Tomana a Severní.

Foto: KL

Velmi důležitý projekt je v přípravě pro příští rok pro ulici Štechova v části u Billy, kde proběhne kromě oprav komunikace a chodníků také výstavba parkoviště, hřišť pro děti i dospělé a v neposlední řadě parkové a vegetační úpravy. Po revitalizaci parku u nemocnice tak dozná proměny i druhá strana panelových domů v této ulici.

Dalším velkým projektem bude Sítenský most. V současné době je zde omezena doprava pro kamiony a další kroky se budou odvíjet od návrhu řešení na most nový, včetně jednotlivých etap projektového řešení (odstranění stávajícího mostu, projektové řešení nového i nutné úpravy okolního terénu).

V roce 2020 se začne připravovat studie na modernizaci autobusového nádraží s cílem přinést co největším komfort cestujícím, včetně parkování osobních aut i stojany pro kola. Kladno se také zaměří na povrch areálu nádraží tak, aby umožnil efektivní vsakování dešťové vody.

Kladnem pěšky i na kole

„Doprava samozřejmě zahrnuje nejen automobilový provoz, ale i pěší pohyb nebo cyklistickou dopravu. Kromě běžných oprav chodníků chystá město i některá důležitá pěší propojení. Například na konci Sítenského údolí směrem k zimnímu stadionu, kde je v současné době nutné obcházet přes ulici Bendlova část přilehlé zástavby, vznikne nová pěší cesta, která cestu zkrátí. Také v údolí Týneckého potoka ve Švermově se chystá město k odkupu pozemku, který zajistí průchod údolím pod nově budovanou ulicí Na Hoblíku. Město se snaží hlídat důležité prostupy, aby se zbytečně neprodlužovaly pěší trasy do lesa a podobně,“ uvedla Anna Gamanová, předsedkyně výboru pro rozvoj, územní plánování a dopravu.

Tepna I/61

„Tato silnice je ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR, nespadá tedy pod město. Dlouho diskutovaným tématem je její přeložka, což by se týkalo ulice Unhošťská a Kročehlavská. Trasa je dnes silně zatížena nákladní dopravou a jejím přeložením by se značně ulevilo nejen největšímu kladenskému sídlišti. V současné době se začíná projektovat“, uvedl radní Oldřich Černý.

Pro rok 2020 je pak v plánu oprava Unhošťské ulice přes město v části mezi Baumaxem a Milady Horákové. Součástí stavby je i křižovatka s Vodárenskou, kde nahradí semafory řízenou křižovatku kruhový objezd hrazený z rozpočtu města.

Autor: Lucie Steinerová