Teplárna Kladno Dalibor Janda v Kladně Legenda Cafe bar Est. 2014 Badmintonové centrum v Kladně Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • SAMK
  • Práce ve Slaném
  • Teplárna Kladno

Ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně se ve středu rozdávali knihovničtí „Oscaři“

Pátek, 4. října 2019 07:20

Středočeská vědecká knihovna v Kladně v Týdnu knihoven udělovala ceny Středočeský Kramerius 2019 nejlepším dobrovolným knihovnicím z pěti knihoven Středočeského kraje.

Ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně se ve středu rozdávali knihovničtí „Oscaři“ (Foto: Archiv Středočeské vědecké knihovny)

Mezi hosty nechyběl zástupce Středočeského kraje Zdeněk Štefek, předseda Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch, kterého přivítal Radek Liška, vedoucí oddělení Krajského knihovnického centra. Ten přítomným připomněl, při jaké příležitosti je tato cena vlastně udělována.

Titul obvykle získává pět dobrovolných knihovnic z pěti regionů Středočeského kraje, na které je kraj rozdělen za účelem poskytování podpory v rámci programu regionálních funkcí knihoven.

Kromě několika už zavedených celostátních cen pro knihovníky z různých typů knihoven existují i ocenění regionální, která jsou zacílena na neprofesionální knihovny s dobrovolným knihovníkem, jehož práce je mnohdy nedoceněna a přitom nesmírně záslužná. Ve Středočeském kraji je více než sedm set veřejných knihoven, které působí v obcích a malých městech a lze je zařadit do kategorie neprofesionálních knihoven. Ty nejlepší z nich nejsou pouze tradičními půjčovnami knih, ale stávají se kulturními středisky rozvíjejícími komunitní život v obci.

Právě na knihovnice a knihovníky z takových knihoven je zaměřena cena Středočeský Kramerius. Nominované navrhuje Středočeská vědecká knihovna v Kladně a městské knihovny v Benešově, Kutné Hoře, Mladé Boleslavi a Příbrami podle celé řady kritérií, mezi které patří například aktivita, pořádání akcí, otevírací doba, stav knihovního fondu a jeho doplňování, aktivní komunikace s pověřenou či krajskou knihovnou nebo vybavení knihovny.

„Účelem ocenění je podpořit aktivní dobrovolné knihovníky v jejich knihovnické práci a zároveň motivovat další, aby je následovali. Rovněž chceme vzbudit zájem vedení obcí k jejich podpoře,“ říká Radek Liška.

Po krátkém úvodu vystoupili se svým hudebním číslem Jaroslav Černucký (bendžo) a Miluše Strunecká (kontrabas) a následovalo promítání dvou krátkých filmů Book story a… věnovaných současným trendům v rozvoji knihoven.

Poté mělo publikum příležitost seznámit se v již tradičních medailoncích oceňovaných knihovnic s rozsáhlými aktivitami a osobním přínosem jednotlivých dam. Ano, mezi nominovanými v letošním roce muži chyběli.

Oceněné knihovnice obdržely za skvělou a záslužnou práci, kterou ve svých obcích po celý rok odvádějí, diplom, dárkový koš, samolepku s logem Středočeský Kramerius a další drobné dary z rukou Zdeňka Štefka a Radka Lišky.

V letošním roce získaly titul Středočeský Kramerius 2019 tyto dobrovolné knihovnice:

Ivana Šotkovská a Věra Pilná, Obecní knihovna Tehov, Martina Hrubešová, Obecní knihovna Úholičky, Iveta Zikmundová, Obecní knihovna Pátek, Eva Hašlarová, Obecní knihovna Dalešice a Marie Šprunglová, Obecní knihovna Chraštice.

Slavnostní ceremoniál přítomní hosté zakončili u připraveného pohoštění, které Středočeská vědecká knihovna pro všechny zúčastněné nachystala.


Autor: Jitka Hrušková