Central soutěž Legenda Cafe bar Est. 2014 Badmintonové centrum v Kladně Nábor k policii Kladno
Tepo Volejbal Kladno Kanonýři Kladno ČSAD KLADNO Jaroš
  • Se Zahradou pro Zahradu
  • Předplatné do divadla
  • Labyrint

Novou jednatelkou společnosti Divadla Kladno byla v pondělí jmenována Irena Žantovská

Úterý, 13. srpna 2019 09:00

Společnost Divadla Kladno s.r.o. (DK) má nového jednatele. Stala se jím ekonomka, vysokoškolská pedagožka a zároveň divadelní režisérka Irena Žantovská. Jako jediná se přihlásila do otevřeného výběrového řízení, které město Kladno vypsalo začátkem července. Komisi přesvědčila svou profesionalitou, motivací divadelní scénu rozvíjet, odvahou postavit se nelehké emocionální situaci v souboru a především ucelenou koncepcí vedení divadla odrážející vysoké standardy jejího vzdělání a zároveň širokou orientaci v divadelním prostředí. Jmenována do funkce byla v pondělí s platností od 19. srpna. Ihned po rozhodnutí radních byli s výsledkem výběrového řízeni seznámeni zástupci divadelního souboru.

Novou jednatelkou společnosti Divadla Kladno byla v pondělí jmenována Irena Žantovská (Foto: KL)

Rada města Kladna v pondělí jmenovala do funkce novou jednatelku městské společnosti Divadla Kladno s.r.o. Stala se jí ekonomka, vysokoškolská pedagožka a zároveň divadelní režisérka Irena Žantovská, která se, jako jediná, přihlásila do otevřeného výběrového řízení vypsaného městem v červenci. Kandidátku radě doporučila jmenovat i výběrová komise.

„Samozřejmě bychom přivítali, kdyby se do výběrového řízení přihlásilo více kandidátů, protože konkurence vytváří zdravé prostředí a vyhnuli bychom se tak nesmyslným spekulacím o tom, že o kandidátce bylo předem rozhodnuto. Nicméně jsme v Ireně Žantovské získali zkušenou profesionálku, která díky ekonomickému vzdělání rozumí řeči čísel a zároveň praxí v divadelním prostředí posílila schopnost propojit umělecké vize s nastaveným finančním rámcem,“ vyjádřil se po zasedání rady primátor Kladna Dan Jiránek a dodal: „Věřím, že se jí podaří situaci co nejdříve stabilizovat, zahájit novou divadelní sezónu a dál kladenská divadla rozvíjet. Má naši plnou podporu.“

Vedení města v souvislosti se jmenováním nové jednatelky deklarovalo stálý zájmem zachovat obě kladenské divadelní scény, včetně obou stálých uměleckých souborů. „Považujeme Irenu Žantovskou za kvalitní kandidátku, jejíž kvalifikaci, vzdělání a zkušenosti pro danou pracovní pozici nelze objektivně zpochybňovat. Její jmenování v dané situaci je vedeno především snahou neprodlužovat dobu bezvládí a zajistit co možná nejkvalitnější vedení společnosti, jak po stránce umělecké, tak ekonomické,“ sdělila Rada města zástupcům divadla.

„Jsem rád, že poprvé od roku 2006 se na obsazení postu jednatele divadla konalo řádné výběrové řízení. Dosud byl vždy jmenován vedením města napřímo. Spatřuji v tom posun v kultivaci přístupu k řízení divadla. Důležité bylo pro mě zejména to, aby se změna jednatele co nejméně dotkla diváků, a nepředpokládám umělecké zásahy do nadcházející divadelní sezóny,“ komentoval výsledek výběrového řízení statutární náměstek primátora Tomáš Kutil.

Rada města Kladna odvolala začátkem prázdnin z pozice jednatele společnosti DK herce Jana Krafku, který ji zastával od podzimu roku 2016, a to po dlouhodobých jednáních nad nespokojeností v manažerské a ekonomické oblasti. Janu Krafkovi nabídla pozici personálního ředitele společnosti s kompetencí dohledu nad uměleckou a personální stránkou chodu obou kladenských scén – loutkového Divadla Lampion a Městského divadla Kladno. Nabídku odmítl.

Žantovská: Ke kladenskému divadlu mám blízký vztah

Irena Žantovská vystudovala obor Ekonomika a řízení na VŠCHT Pardubice a zároveň na DAMU Praha obor Divadelní režie. V roce 2010 získala vědeckou hodnost obhajobou dizertační práce z oboru SocioIogie divadla. Coby režisérka působila po celé republice. Má za sebou celou řadu úspěšných inscenací oceňovaných odborníky. Nominaci na Cenu Alfréda Radoka získala v roce 2002 za režii inscenace “Monology vagíny” a v roce 2006 jí Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 udělila cenu za televizní film Mistr Jan Hus (scénické oratorium).

Během kariéry působila v umělecké branži nejen jako režisérka, ale i coby umělecká šéfka, ředitelka festivalu nebo koproducentka několika divadelních projektů. Manažerské zkušenosti získala, mimo jiné, jako vedoucí pracovník akademických kolektivů, které čítaly i více než padesát lidí. Manažerské komunikaci se věnuje odborně i prakticky, publikovala i odbornou monografii Rétorika a komunikace. V posledních letech působí jako umělecká šéfka Slovensko-české scény v Praze a ředitelka Minifestivalu sIovenského divadla a kultury v Praze, zároveň využije na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze. Funkce jednatelky společnosti Divadla Kladno s.r.o. se Irena Žantovská ujímá od 19. srpna.

„Domnívám se, že mám pro tuto pracovní pozici dobré předpoklady zejména vzhledem k propojení mého ekonomického a uměleckého vzdělání, řady divadelních zkušeností a praktických znalostí z oblasti řízení a komunikace. Chápu možnosti a potřeby divadelní práce a mám přesné představy o podmínkách, které pro její úspěšné zvládnutí musí být vytvořeny,” říká nově jmenovaná jednatelka a dodává: „Ke kladenskému divadlu mám navíc velmi blízký vztah, opakovaně jsem tu působila, chápu jeho historii a tradici a ráda se budu podílet na formování jeho budoucí podoby.“

Irena Žantovská v Kladně v minulosti režírovala například inscenace “Kdo se bojí Virginie Woolfové” Edwarda Albeeho (1998), “Hřbitov slonů” J. C. Daumase (1999), nebo Euripidův “Příběh Elektry” (2000). Cenou diváků bylo v sezoně 2006/2007 oceněno představení “Plíseň” Marita Tusvika v její režii a československé premiéře. O rok později se v Kladně ujala režie hry “Jak je důležité míti Filipa” dramatika Oskara Wilda.

„Domnívám se, že i do budoucna je potřeba vytvořit podmínky pro umělecký rozvoj obou souborů, a ovšem současně optimalizovat poměr mezi finančním rámcem, ve kterém se divadlo pohybuje, a jeho celkovými výstupy. Celý tento proces musí být pozvolný, citlivý, a pevně věřím, že se na něm budou podílet současní pracovníci divadla. Jejich dosavadní práce si vážím, chci na ni navazovat a také respektovat to, jak byla nadcházející sezóna připravena, protože je třeba dodržet závazky vůči kladenskému publiku,” uvedla Irena Žantovská.

Autor: Eva Havelková