Central Kladno Základní umělecká škola Základní umělecká škola Legenda Cafe bar Est. 2014 Badmintonové centrum v Kladně Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO Vodárny Herní čas
 • SAMK
 • Divadlo Lampion
 • Kroužky Labyrintu

Kladenské vodárny používají kouřostroj k odhalení neoprávněného napojení na kanalizaci

Neděle, 11. Srpen 2019 09:00

V předcházejících letech zaznamenávaly Středočeské vodárny, a.s. (SVAS) v obcích, kde provozují oddílnou kanalizaci, nadměrné přetížení přečerpávajících stanic a čistíren odpadních vod. Z tohoto důvodu společnost přikročila ke kontrole kanalizačních stok, která je zaměřena na neoprávněné napojení dešťových vod od jednotlivých nemovitostí do splaškové kanalizace.

Kladenské vodárny používají kouřostroj k odhalení neoprávněného napojení na kanalizaci (Foto: SVAS)

„V obcích, kde je oddílná kanalizace – splašková a dešťová, někteří vlastníci nemovitostí připojují svoje dešťové svody do splaškové kanalizace. Tím způsobí velké problémy na přečerpávacích stanicích odpadních vod (PSOV), které jsou dimenzovány pouze na určitý objem splaškových vod, ale nikoliv na velké objemy vod dešťových,“ vysvětluje Vladimír Dragoun, manažer provozu kanalizace Kladno.

V lepším případě je akumulační prostor PSOV zahlcen velkým množstvím vody, čerpadla pracují na plný výkon, a tím se spotřeba elektrické energie neúměrně zvyšuje. Nebo čerpadla nestíhají odčerpávat velké množství naředěných odpadních vod a následně dochází k odtoku těchto vod bezpečnostním přepadem buď do blízké vodoteče, nebo do okolního prostranství.

„Kouřostroj je založen na využití zdravotně nezávadné uměle vytvořené mlhy, která se vhání pomocí speciálního zařízení do kanalizační stoky a kanalizačních přípojek. Zařízení, které používá naše společnost, se skládá z výrobníku mlhy, ventilátoru a kouřovodu. Jako zdroj napájení slouží elektrocentrála. Pokud má sledovaná nemovitost neoprávněně napojen svod dešťových nebo balastních vod do kanalizační stoky, objeví se vytvořená mlha v okapových svodech nebo dešťových vpustích. Následně je majitel dané nemovitosti písemnou formou upozorněn na vzniklé pochybení a je vyzván k odstranění závad v určeném termínu,“ upřesnil funkci kouřostroje Vladimír Dragoun.

Službu na odhalování černě připojených nemovitostí na kanalizaci a do splaškové kanalizace dešťovými vodami pomocí kouřostroje nabízí SVAS obcím a městům, kde není provozovatelem kanalizace. V letošním roce služby kouřostroje využily například v Trpoměchách, Hostivici, Tišicích nebo v Malém Újezdě. Při zkoušce bylo zjištěno neoprávněné napojení zhruba 30 nemovitostí dešťovou vodou do splaškové kanalizace. Dále byly odhaleny nemovitosti, které byly napojeny na splaškovou kanalizaci, ale nebylo placeno stočné. Pro obce je tato služba velkým přínosem, protože se jim tak snižují náklady na provozování kanalizačního systému.


Autor: Lenka Kozlová 1. foto

  FOTO: Na auto jedoucí směrem ke Kladnu spadl strom, řidička je naštěstí v pořádku

 2. pozvánka

  Přijďte v pondělí 23. září od 16 hodin na ČEZ stadion na akci Týden hokeje!

 3. povidka

  Povídka Kladenských listů: A nezapomeň 1

 4. pozvánka

  Zoopark Zájezd se už podruhé zapojí do akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, můžete se přidat i vy

 5. zprávy

  Na Mayrovce bude slavnostně zahájena výstava Cihelny a cihlářství na Kladensku

 6. pozvánka

  Ve Slaném se bude opět na rožni vyhřívat uherský býk

 7. info z radnice

  Zasedání kladenských zastupitelů se neslo v duchu boje o divadlo

 8. krimi

  Zloděj přestřihl zámek a ukradl důchodci elektrokolo za 17 tisíc

 9. zprávy

  Psí útulek Bouchalka představuje Arga, chcete ho?

 10. krimi

  Zloděj se ve Velvarech vloupal do trafiky, nakradl cigarety za 30 tisíc

 11. zprávy

  Psí útulek Bouchalka představuje Alpa, chcete ho?

 12. info z radnice

  Město zúžilo vozovku u přechodu v ulici Cyrila Boudy. Chce ochránit školáky

 13. foto

  FOTO: Sportovní areály města Kladna pořádaly Seniorský pětiboj

 14. pozvánka

  Kladenský Labyrint pořádá narozeninovou oslavu

 15. foto

  FOTO: Kladenský maratón odstartoval primátor Jiránek

 16. pozvánka

  Central a město Kladno zvou na odpoledne plné aktivit nejen pro děti

 17. zprávy

  V knihovně se uskutečnilo veřejné setkání nad projekty občanů Kladna

 18. krimi

  Krajská knihovna v Kladně zahájila stavbu centrálního depozitáře

 19. krimi

  Kladenští policisté vyhlásili pátrání po pohřešované mladistvé dívce

 20. foto

  FOTO: V sobotu se konal již šestý ročník Lidického okruhu