Teplárna Kladno Roebels Legenda Cafe bar Est. 2014 Badmintonové centrum v Kladně Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • SAMK
  • Práce ve Slaném
  • Teplárna Kladno

Kterými komunikacemi v Kladně v současnosti neprojedete?

Sobota, 20. července 2019 10:00

Aktuálně jsou prováděny opravy na několika úsecích komunikací v Kladně. Zde je soupis právě probíhajících oprav. Město Kladno se snaží, aby jejich realizace byla provedena v daném harmonogramu a děkuje občanům za trpělivost. Některé úseky jsou již zrekonstruovány, jejich realizaci naleznete v přiložené fotogalerii.

Kterými komunikacemi v Kladně v současnosti neprojedete? (Foto: Město Kladno)

Právě probíhá:

Od 12. 3. 2019 je uzavřena sil. I/61, její zprůjezdnění se předpokládá začátkem listopadu 2019. Z důvodu havarijního stavu mostu ev. č. 61-001 v Kročehlavské ulici, výjezd směr Praha, se provádí jeho oprava.

Od 1. 4. 2019 je uzavřena ulice Gen. Klapálka, a to od křižovatky s ulicí Nučickou po křižovatku s ulicí Dukelských hrdinů a Ocelárenská včetně křižovatky s ulicemi Divadelní a Rooseveltovou/Jos. Písaříka. Předpokládaný termín ukončení prací a znovuotevření je stanoven na 28. 7. 2019.

Od 15. 5. 2019 jsou prováděny práce na opravě silnice úseku IV. etapy včetně nové dešťové kanalizace, úseku od odbočky BUS po železniční přejezd (ulice Doberská). Po opravách a rekonstrukcích některých vedení inženýrských sítí byly od 10. 6. 2019 zahájeny práce na opravě silnice – úseku II. a III. etapy, úseku od křižovatky s ulicí Štefánikovou po otočku BUS. Podle předloženého harmonogramu by měla být oprava všech těchto úseků dokončena nejpozději do 30. 10. 2019.

Od 31. 5. 2019 je uzavřen úsek ulice Milady Horákové od křižovatky s ulicí Železničářů po křižovatku s ulicemi Jaroslava Kociána a Vodárenskou, a to včetně křižovatek s ulicemi Na Kovárně a J. Lébra. Opravy by měly být dokončeny do 31. 8. 2019.

Od 1. 7. 2019 započaly opravy na úseku ulice Dukelských hrdinů od křižovatky s ulicemi Hajnovou a Huťskou po most ev. č. 118-042 (směr Švermov), a to včetně křižovatek s ulicí Slánskou a propojovací větve se silnicí II/238 ulice Pod Zámkem.

Další informace o uzavírkách nynějších i budoucích naleznete v přiložené mapě ZDE:

Opraveno:

Již opraveny jsou části úseku ulice Milady Horákové Dr. Foustky a dále je dokončena rekonstrukce komunikace v Sokolské ulici v Kladně-Švermově, konkrétně v úseku ulic V. Beránka a Palackého.


Zdroj: Město Kladno