Central Kladno Základní umělecká škola Základní umělecká škola Legenda Cafe bar Est. 2014 Badmintonové centrum v Kladně Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • SAMK
  • Divadlo Lampion
  • Labyrint hledá pedagoga

Přijďte na setkání s občany. Téma: Modernizace trati Kladno – Praha

Pondělí, 17. Červen 2019 07:40

Tato veřejná debata by měla volně navázat na březnové setkání s občany a zástupci SŽDC a zároveň na odbornou konferenci, která se uskuteční v Národní technické knihovně v Praze.

Přijďte na setkání s občany. Téma: Modernizace trati Kladno – Praha

Cílem debaty je vypořádání připomínek veřejnosti a představení dalšího postupu projektu jedné z nejvýznamnějších a nejnákladnějších dopravních staveb v České republice, a to se zaměřením na problematiku týkající se města Kladna a měst a obcí přiléhajících k železniční trati.

Program setkání:

17:00–17:10 Úvodní slovo iniciátorů (Přemysl Mališ, Vojtěch Munzar)

17:10–17:20 Pohled města Kladna (Dan Jiránek – Kladno)

17:20–17:30 Standardy obsluhy nové trati (ROPID/IDSK)

17:30–17:45 Stručné představení projektu a shrnutí připomínek z březnové diskuse s občany (SŽDC)

17:45–18:00 Návrhy technického řešení vypořádání připomínek občanů (Metroprojekt)

18:00–19:00 Moderovaná diskuse s občany města Kladna  

Setkání se uskuteční ve středu 19. června od 17 hodin v přednáškovém sále FBMI ČVUT – v objektu bývalých kasáren na adrese Sportovců 2311.

Autor: (red)