Central Kladno Základní umělecká škola Základní umělecká škola Legenda Cafe bar Est. 2014 Badmintonové centrum v Kladně Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • SAMK
  • Divadlo Lampion
  • Labyrint hledá pedagoga

Zastávky kladenské MHD nově zobrazí skutečné časy příjezdu autobusů

Středa, 15. Květen 2019 08:00

Téměř sedmdesát chytrých zastávek by mělo být do konce května k dispozici v Kladně. Takzvané elektronické označníky budou ukazovat skutečné příjezdy autobusů. První už od dubna slouží veřejnosti na náměstí Sítná.

Zastávky kladenské MHD nově zobrazí skutečné časy příjezdu autobusů (Foto: Město Kladno)

Vše vzniká v rámci projektu Dopravní telematika, který má stát 23,4 milionu korun s tím, že 85 procent půjde z Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a pět procent ze státního rozpočtu. Označníky jsou součástí dlouhodobé koncepce zapojování moderních technologií do chodu města. Technické inovace hodlá Kladno využívat pro zvýšení kvality života obyvatel v duchu světového trendu „chytrých měst“ Smart Cities.

První zastávky na náměstí Sítná už cestujícím ve zkušebním provozu ukazují, kolik času aktuálně zbývá do příjezdu nejbližších autobusových spojů. Elektronickými „chytrými“ označníky město Kladno v rámci projektu Dopravní telematika vybaví do konce května dalších 63 nejvytíženějších zastávek na svém území. Na tři největší křižovatky spojů – stanice Gymnázium, náměstí Svobody a u hlavního vlakového nádraží – nainstaluje velké LED panely.

„Inspirovali jsme se systémy, které fungují například v Anglii. A věříme, že chytré zastávky lidem usnadní život a zvýší kvalitu cestování městskou hromadnou dopravou. To je ostatně úloha moderních informačních a komunikačních technologií nejen ve městech,“ říká primátor Statutárního města Kladna Dan Jiránek a dodává: „Elektronické označníky v Kladně jsou nyní ve zkušebním provozu, velmi uvítáme zpětnou vazbu od občanů, abychom mohli vše co nejlépe nastavit.“

Vše funguje tak, že systém sleduje polohu jednotlivých autobusů přes GPS jednotku, přepočítává čas příjezdu do zastávky a posílá aktuální informace na jednotlivé označníky. Lidé tak  ví, že si stihnou třeba ještě něco koupit a podobně. Označníky a panely také ukazují čísla linek a cílové stanice, podávají informaci o aktuálním času a teplotě v místě zastávky, zobrazují i případná dopravní omezení.

Dopravní telematika má přinést i další benefity pro veřejnost, například bezplatný internet. Moderní službu už město zkouší na prvních zastávkách. Označníky rovněž budou podávat informace nevidomým, například automaticky hlásit názvy zastávek uvnitř vozů po vjezdu autobusu do její blízkosti. Dosud museli cestující pro informaci stisknout v autobuse tlačítko. Kromě senzoru na měření teploty v místě zastávky, budou označníky schopny měřit i hladinu hluku v lokalitě.

„Informace získané prostřednictvím těchto čidel mohou sloužit například k sestavování teplotních map města nebo při kontrole dodržování hlukových norem dopravy. Naší vizí je, aby i k těmto informacím měla v rámci otevřenosti radnice přístup veřejnost,“ říká náměstek primátora statutárního města Kladna pro dopravu a kulturu Oldřich Černý.

Teplotní čidlo bude hlídat i samotný označník, například zda v zimě nebezpečně nevymrzá, nebo se v létě nepřehřívá. „Označníky jsou vybaveny tak, aby se k nim mohly připojit další senzory, které budou hlídat například hladinu polétavého prachu,“ doplňuje vedoucí odboru informačních technologií magistrátu města Kladna Pavel Rous.

Přes aplikaci budou dostupné i informace na zastávkách bez označníků

Přehled o příjezdech jednotlivých linek by měli mít cestující nejen přímo na zastávkách, ale také prostřednictvím mobilní aplikace Město Kladno. Informace by tak měly být dostupné i na ostatních zhruba 125 méně využívaných zastávkách v katastru Kladna bez chytrých označníků. Těm, kteří si aplikaci již dříve stáhli, ji stačí aktualizovat.

„Cestující i samotné město budou mít díky novému systému přímou kontrolu nad dodržováním jízdních řádů, což by mělo dopravce vést k důslednějšímu dodržování. V budoucnu, po dokončení soutěže na dopravce, která Kladno čeká, bude mít město podklad pro lepší zajištění a vymahatelnost dodržování dohodnutých jízdních řádů,“ upřesňuje vedoucí odboru dopravy a sdílených služeb magistrátu města Kladna Tomáš Fujan.

Mobilní telefony se se systémem spojí automaticky přes Bluetooth majáček instalovaný na všech zastávkách ve chvíli, kdy se cestující ke stanici přiblíží, v aplikaci tak dále pasažérům nabídnou informaci o příjezdech autobusů. Náklady na servis a údržbu projektu Dopravní telematika během pěti let se odhadují na 4,2 milionu.

Autor: Štěpánka Filipová