Central Kladno Základní umělecká škola Základní umělecká škola Legenda Cafe bar Est. 2014 Badmintonové centrum v Kladně Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • SAMK
  • Divadlo Lampion
  • Labyrint hledá pedagoga

Při revitalizaci sídliště v Kročehlavech musíme postupovat koncepčně, říká primátor Jiránek

Pondělí, 25. Březen 2019 08:00

Sídliště v Kročehlavech vznikalo průběžně po dobu zhruba čtyřiceti let, díky čemuž je dnes hotovou encyklopedií konstrukčních typů panelových domů. V sedmi poměrně odlišných obvodech, z nichž se sídliště skládá, bydlí okolo třiceti tisíc Kladeňáků. Závazku města ke kvalitě jejich života si je primátor Dan Jiránek dobře vědom. V rozhovoru pro Kladenské listy se rozmluvil o nutné revitalizaci.

Primátor Dan Jiránek (Foto: KL)

Za vašeho posledního působení v roli primátora prošla významnou proměnou západní část sídliště v Kročehlavech. Plánujete pokračovat i ve východní části?

Postupně chceme revitalizovat celé sídliště. Rádi bychom postupovali dál směrem k Metě. Kročehlavy si jako největší sídliště ve Středočeském kraji zaslouží velkou pozornost. Prioritou je pro nás zachování zeleně, ale zároveň cítíme nutnost zvýšení počtu parkovacích míst. To jsou bohužel věci dost protichůdné a je třeba hledat kompromis. Dále je potřeba říct, že sídliště čeká výměna plynovodu, takže musíme brát ohled na investice, které sem směřují plynárny. Revitalizace sídliště se s těmito pracemi musí koordinovat. Není možné, abychom někde nově vydláždili chodník nebo vyasfaltovali silnici a za rok by přišli plynaři vyměňovat potrubí a všechno nově opravené rozkopali. Je třeba opravy plánovat tak, aby naše peníze nepřišly nazmar, ale aby revitalizace měla přínos pro lidi, kteří zde žijí.

V současnosti se výměna plynovodu omezuje výlučně na část sídliště východně od Unhošťské ulice. Bude se oprava výhledově týkat i západní poloviny?

Postupně se bude samozřejmě týkat celého sídliště, protože tak, jak se postupně stavělo a plynofikovalo, tak teď nejen plynovody postupně dožívají. Jedna investice je v běhu už letos, další máme avizovanou na příští rok. Dřív, nebo později to doběhne celé sídliště, s tím musíme počítat.

Město vypsalo studentskou architektonickou soutěž, Cenu Antonína Raymonda na kultivaci vnitrobloku V Bažantnici. Co si od toho slibujete?

Co se týká vnitrobloků, snažíme se v nich nejít primárně cestou parkovacích míst a výrazněji do nich nezasahovat, protože si myslíme, že mají svou hodnotu a využití. Mladí architekti, kteří se soutěže zúčastní, přinesou pohled jinýma očima, což potřebujeme. Důležité je pro nás zejména zachování zeleně, protože vzrostlé stromy jsou pro sídliště velmi hodnotné. Kvůli výměně plynovodů jsme bohužel museli některé odstranit. S touto lokalitou souvisí také otázka vlastnictví pozemků. Začneme jednat s Lesy České republiky, zda by byly ochotny převést do vlastnictví města lesní výběžek okolo Estonské ulice, abychom tam mohli provést nějakou kultivaci. Dohoda by prospěla oběma stranám. Lesy České republiky nemohou v porostu uprostřed sídliště podnikat nějakou hospodářskou činnost, naopak město s tímto kouskem přírody pracovat může.

Vnitroblok v Bažantnici ale není jediný zanedbaný. Může z architektonické soutěže vzniknout mustr, který by se dal aplikovat ve zbytku sídliště?

Mechanicky se to podle mě převádět nedá. Jak jsem říkal, sídliště je různě staré. Teď mluvím nejen o stáří domů, ale i o tom, že různé lokality jsou osídleny různě starými lidmi. To znamená, že co vyhovuje obyvatelům sídliště z osmdesátých let, nemusí nutně vyhovovat těm, kteří bydlí v sídlišti z let šedesátých. Jistě jsou sídliště, kde se část obyvatel vyměnila a jsou tam i malé děti, ale jsou také části obývané lidmi, kteří tam do nových bytů přišli jako dvacetiletí a dneska jim je sedmdesát. Ti pochopitelně budou mít jiné zájmy než mladé rodiny. Ano, některé postupy se asi převádět dají, ale jinak je potřeba přistupovat k lokalitám individuálně a na základě setkání s místními.

Obyvatelé Kročehlav to na Sletiště a vůbec městská sportoviště mají celkem daleko. Vaše vize byla využít pro sport Růžové pole. V případě, že by se to i s ohledem na zájmy investorů nepodařilo, budete nějaká sportoviště směřovat právě do vnitrobloků?

I to je otázka, kterou musíme řešit s obyvateli okolních domů. Jak jsem říkal, potřeby jsou různé podle stáří a skladby obyvatel. Budeme se snažit zejména ty hlučnější typy sportů − typickým příkladem je pro mě basketbalové hřiště − zřídit v místech, kde nebudou nikoho rušit. Na druhou stranu klasické dětské hřiště nebo nějaké rozumné sportoviště typu workoutového hřiště by lidem až tolik vadit nemuselo. Ale je jasné, že jim nemůžete pod okny zřídit dráhu pro skateboardy. V podobných otázkách se budeme vždy obracet na občany.

Když už jsme u Růžového pole, investor zde krom výstavby obchodního domu plánuje také zástavbu bytových domů. Jak se k tomu stavíte?

Pokud by se tyto plány měly naplnit, připadalo by mi logické, aby nové sídliště vzniklo v sousedství toho stávajícího a hypermarket by byl situován směrem k Velkému Přítočnu. V současných plánech to ale je přesně naopak, což mi přijde nelogické už proto, že nově vzniklá zástavba bytových domů by byla odříznuta od města. Ze severní strany obchodním domem, z východu lesem, ze západu průmyslovou zónou a z jihu přivaděčem z propojky dálnic D6 a D7. Nejsem si jistý, jak by se tam dalo rozumě bydlet, aby mohly děti bezpečně docházet do školy a podobně. Vznik dvoutisícového sídliště odříznutého od zbytku města mi připadá nelogický.

Autor: (red)