Central Kladno Okoř se šťávou 2019 Legenda Cafe bar Est. 2014 Badmintonové centrum v Kladně Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO Smažík Kladno
  • SAMK
  • Divadlo Lampion
  • Království hraček Bambule

Kladno „ghettem“ nikdy nebylo, kraj zrušil opatření obecné povahy

Pondělí, 18. Březen 2019 07:40

Středočeský kraj zrušil opatření obecné povahy, které z celého Kladna v nedávné minulosti udělalo bezdoplatkovou zónu. Na jeho základě neměli nově příchozí obyvatelé ani lidé v tíživé finanční situaci měnící bydliště v rámci města nárok získat doplatek na bydlení.

Foto: KL

Plošné opatření, které v prosinci roku 2017 z celého Kladna učinilo oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů, mělo podle bývalého vedení města omezit zneužívání dávek na bydlení, bránilo vyplácení nových. Nejen ti sociálně slabí obyvatelé, kteří se do Kladna přestěhovali, ale i ti, kteří měnili bydliště pouze ve městě, na základě vyhlášky nemohli doplatku využít.

Krajský úřad své rozhodnutí zrušit opatření odůvodnil a zveřejnil 15. března na úřední desce. „Návrh opatření obecné povahy jako takzvaně sociálně nežádoucí jevy, díky kterým bylo vydání opatření obecné povahy navrženo, uvádí soustředění velkého počtu nízkopříjmových osob ohrožených sociálním vyloučením, jejich míru zadlužení a exekučních řízení a nadměrný počet ubytovacích zařízení se schváleným provozním řádem. Přitom ani jeden z výše uvedených jevů nelze považovat za ‚sociálně nežádoucí‘ ve smyslu zákona,“ napsal v odůvodnění Petr Hrubý, pověřený vedením sociální práce a registrace Krajského úřadu Středočeského kraje. V Kladně je 26 ubytoven.

Magistrát podle kraje také pominul pokles kriminality v letech 2015-2017. Původně přijetí opatření odůvodňoval tím, že jsou přestupky i trestná činnost vyšší než v jiných podobně velkých městech u nás.

Námitky i podmět k přezkumu podal mimo jiné Ondřej Novák: „Opatření mělo značné dopady na mnoho osob v tíživé životní situaci, ať už se jedná o rodiny v hmotné nouzi, matky samoživitelky či seniory, kteří se následně nemohli po Kladně odstěhovat ze zdravotně nevyhovujícího bydlení či ubytoven (takový případ nastal v prosinci v ubytovně Na kopečku v Kladně-Dubí), došlo i k rozpadu rodin a umístění dětí do náhradní péče.“

„Od začátku říkám, že celé Kladno nemůže být vyloučenou lokalitou. Že je úsměvné, aby nějaké nařízení říkalo, že se doplatky na bydlení nemají vyplácet například na hřbitově nebo ve školách či školkách,“ říká současný primátor Dan Jiránek.

Podle zákona nelze bezdoplatkovou zónu vyhlásit plošně v celém městě, respektive katastrálním území, a to ani preventivně, ale musejí být jasně identifikovány konkrétní lokality. S tím souhlasí i současný primátor, který dále uvedl: „Opatření obecné povahy o vyhlášení oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů chápu jako jediný aktuálně možný nástroj, jak zabránit stěhování z ubytoven za dávkami jinam, ale problematická místa se musí přesně identifikovat. To se v Kladně chystáme udělat.“

„Od začátku bylo jasné, že opatření v této formulaci jde proti smyslu zákona a bude změněno buď soudem nebo krajem,“ podotkl radní Lukáš Hanes a zamyslel se, proč jeho předchůdci na radnici opatření přesto schválili: „Jednou z variant je hloupost. Bývalé vedení města si přečetlo, že je možné opatřením omezit dávky. Bohužel si už ale nepřečetlo návod k použití a využilo nástroj tak hloupě, že bylo jen otázkou času, kdo ho kdy zruší. Druhou možností je úmysl. Vše schválili s vědomím, že vyhlášení celého města za ghetto je mediálně vděčnější, bez ohledu na to, že poškodí pověst města a účinek bude časově omezený. Bývalý primátor se před volbami zviditelnil. To byl smysl celé akce.“

Sám Milan Volf se k věci vyjádřil následovně: „Kladno rozhodnutím krajského úřadu přišlo o jedinou zákonnou a účinnou možnost bránit se přílivu nepřizpůsobivých. Stalo se tak díky nečinnosti stávajícího vedení města, které nezasáhlo do rozhodování kraje, nijak nevstoupilo do správního řízení. Primátor Dan Jiránek svým postojem plní sliby koaličním partnerům, zejména Kladeňákům. Je to jednoznačný ústupek seskupení Kladeňáci a jejich snaze otevřít Kladno nepřizpůsobivým obyvatelům. Není tajemstvím, že stávající vedení města uvažuje o ubytování pro stávající obyvatele sociálních ubytoven, a to včetně mobilních domů či obytných kontejnerů umístěných na katastru města. Opatření obecné povahy bylo jedinou zákonnou možností, jak od začátku roku 2018 zastavit vyplácení doplatků na bydlení pro nově příchozí. Současně více než rok trvající ‚bezdoplatková zóna‘ jednoznačně prokázala, že její zavedení nepřineslo žádnou sociální krizi, naopak vedlo k uklidnění situace a významnému snížení kriminality ve městě. Kraj ani ve svém rozhodování nevyčkal, jakkoliv si toho byl dobře vědom, rozhodnutí Ústavního soudu, který se má otázkou možnosti uplatnění příslušného ustanovení zákona o sociální nouzi zabývat. Situace je o to horší, že aktuálně bude zrušena ubytovna v Libušíně, její obyvatelé se mohou rychle přestěhovat do Kladna.“

Vedení města podle svých slov takovou situaci připustit nemíní a už pracuje na nové podobě opatření. „Bezdoplatková zóna bude zavedena znovu v takovém rozsahu, aby za několik měsíců nehrozilo její zrušení. O Kladně se nebude psát jako o ghettu, efekt bude stejný a hlavně trvalý,“ slibuje radní Hanes.

Autor: (ad,jk)