Central Kladno Okoř se šťávou 2019 Legenda Cafe bar Est. 2014 Badmintonové centrum v Kladně Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO Smažík Kladno
  • SAMK
  • Divadlo Lampion
  • Království hraček Bambule

Kladenští zastupitelé pro letošní rok schválili bezmála dvoumiliardový rozpočet

Čtvrtek, 14. Březen 2019 07:50

I v letošním roce se bude rozpočet města Kladna pohybovat okolo dvou miliard korun. Jeho výslednou podobu navrženou Radou města ve středu odsouhlasili kladenští zastupitelé. Zároveň projednali a odsouhlasili návrh rozpočtových pravidel a jejich uplatňování při hospodaření s rozpočtovými a mimorozpočtovými prostředky města.

Kladenští zastupitelé pro letošní rok schválili bezmála dvoumiliardový rozpočet (Foto: KL)

Rada města na konci ledna odsouhlasila návrh rozpočtu na rok 2019 ve výši 1 828 535 000 korun, ve středu 13. března takto předložený návrh na svém zasedání schválili i zastupitelé. Hlavními investičními akcemi, se kterými rozpočet počítá, jsou rekonstrukce a výstavba komunikací, chodníků, parkovišť, investice do škol, školek, sportovišť, bytového fondu, zajištění kybernetické bezpečnosti a dopravní telematika.

Prioritou je pro město vyrovnaný rozpočet, který nová koalice začala připravovat hned po nástupu do vedení města. Za přibližně dva měsíce se podařilo připravit rozpočet a jeho jednotlivé položky podrobit rozboru z hlediska účelnosti a odůvodnění požadované částky.

„Pro některé žadatele to byla naprosto nová situace, neboť v minulosti se nemuseli podobnými požadavky zaobírat. V tomto trendu hodláme pokračovat a  v  průběhu roku budeme průběžně sledovat a  kontrolovat jednotlivá čerpání rozpočtu. Naplňování zmíněných principů si může koneckonců ověřit každý občan na  stránkách města sám z pohodlí domova,“ uvedl Václav Šubrt, náměstek primátora pro oblast financí a majetku.

V nadcházejícím roce město hodlá investovat například do stavebních úprav budovy Základní školy Brjanská. Modernizace učeben a dílen, včetně zajištění bezbariérových přístupů, si vyžádá 17,5 milionu korun. Osmimilionové injekce se dočká také Základní škola Školská, ve které bude zřízen bezbariérový vstup do tělocvičny, úpravou projdou vjezdová vrata a okolí. Rekonstrukce nemine ani odborné učebny v hlavní budově školy. Přestavba Mateřské školy Vrchlického město vyjde na 20 milionů, za které bude objektu navráceno původní funkční dispoziční řešení prostor. Chystá se také zateplení, nová fasáda, úprava zahrady nebo nové oplocení.

V návaznosti na opravu krajských komunikací město zainvestuje do rekonstrukce chodníků zejména v ulicích Milady Horákové a Generála Klapálka, kde projde kultivací přilehlý uliční prostor včetně parkovacích míst, veřejného osvětlení, zeleně a podobně.

Plošná revitalizace čeká sídliště na Sítné. Komplexní opravou za 30 milionů projdou ulice Ostravská a Ústecká, částečnou i Plzeňská a Brněnská, včetně úprav zeleně a pěších tras v blízkosti zmíněných ulic. Poloviční rozpočet si vyžádá revitalizace Štechovy ulice. Sedm milionů město vyčlenilo na opravu opěrné zdi v Podprůhonu.

Významná je také více než 27 milionová investice do dopravní telematiky, kterou z 90 procent pokryjí dotace. Pro zvýšení atraktivity veřejné dopravy město rozhodlo o umístění 66 chytrých označníků veřejné autobusové dopravy na zastávkách. Mimo jiné budou zobrazovat reálný čas příjezdů jednotlivých spojů v důležitých stanicích.

Autor: (jk)