Central Kladno Okoř se šťávou 2019 Legenda Cafe bar Est. 2014 Badmintonové centrum v Kladně Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO Smažík Kladno
  • SAMK
  • Divadlo Lampion
  • Království hraček Bambule

Lepší než represe. S prací asistentů prevence kriminality jsou v Kladně spokojeni

Středa, 13. Březen 2019 07:20

Potkáte je v okolí ubytoven, na nádraží nebo v blízkosti škol. Někdy mlčky pozorují dění kolem sebe, jindy je vidíte v rozhovoru se záškolákem nebo s alkoholem opojeným bezdomovcem. Kdo jsou asistenti prevence kriminality? A čím se liší od strážníků?

S prací asistentů prevence kriminality jsou v Kladně spokojeni (Foto: MP Kladno)

Hlavním posláním asistenta prevence kriminality je aktivně komunikovat především s lidmi na okraji společnosti a předcházet negativním jevům spojeným zejména s ubytovnami, kde se tyto komunity koncentrují. Městská policie Kladno v současnosti zaměstnává osm vyškolených asistentů, kteří v pracovním oblečení ne nepodobném úboru strážníka procházejí ulicemi města a navazují kontakty s občany.

„Ač to tak možná nevypadá, práce asistentů je velmi důležitá a my si jich moc vážíme,“ zdůrazňuje ředitel Městské policie Kladno Stanislav Procházka. „V současnosti máme k dispozici pět mužů a tři ženy. Čtyři z pěti chlapů jsou Romové a s jejich prací jsme navýsost spokojeni. Nemají pravomoci strážníka, mají stejná práva jako každý jiný občan, ale jsou velmi snaživí – a to je důležité. Umějí se pohybovat v prostředí ubytoven a komunikovat s tamními lidmi. Potom nám předávají informace, na jejichž základě můžeme pracovat.“

Komunikace s minoritními komunitami je obzvláště důležitá. Asistenti si navíc pravděpodobně získají větší důvěru místních než běžný strážník, ve kterém mnozí automaticky spatřují represivní složku.

„Lidé z těchto komunit mají různé problémy, se kterými se strážníkovi nesvěří. Asistentům často ano, protože se jich nebojí. My na to pak můžeme reagovat. Spolupracujeme například s Červeným křížem a v lecčem dokážeme těmto lidem pomoci, ať už jde o doprovod k lékaři nebo vyřízení dokladů, které často nemají,“ popisuje Procházka.

V souvislosti s ubytovnami spatřuje ředitel kladenské městské policie také jedno znatelné pozitivum na mnohými kritizovaném opatření obecné povahy. Na jeho základě není nově příchozím žadatelům či lidem stěhujícím se v rámci města umožněno získat doplatek na bydlení, což kritici označují za protiústavní. Omezila se tak ale migrace sociálně slabších jedinců včetně těch, kteří páchají majetkovou trestnou činnost. A zejména jejich monitoring je pro prevenci kriminality důležitý.

„Teď už víme, kde ti lidé z ubytoven jsou. Předtím jsme tápali. Stěhovali se nám z ubytovny na ubytovnu. Někde se pohádali, jinde je chtěl majitel nemovitosti sedřít z kůže, jiný jim zase naopak slíbil o stovku nižší nájem a oni se stěhovali tak často, že byli prakticky nedohledatelní. V tomto ohledu je to pro nás i pro Policii České republiky přínosné opatření,“ vysvětluje Procházka.

Snazší práci tak mají i asistenti prevence kriminality, kteří svým nerestriktivním přístupem i nabídkou pomoci mohou nevhodnému chování nebo trestné činnosti nepřizpůsobivých předcházet.

„A o to přesně jde. Asistenti sice nenahrazují práci strážníka, ale je to dobrý počin. Ještě jednou říkám, že s nimi jsme spokojeni,“ uzavírá Procházka. 

Autor: (jk)