Central soutěž Legenda Cafe bar Est. 2014 Badmintonové centrum v Kladně Nábor k policii Kladno
Tepo Volejbal Kladno Kanonýři Kladno ČSAD KLADNO Jaroš
  • Se Zahradou pro Zahradu
  • Předplatné do divadla
  • Labyrint

Kladenská nemocnice nabízí ženám řešení myomatózy

Sobota, 8. prosince 2018 10:00

Děložní myom je velmi častým onemocněním žen. Podle dostupných údajů postihuje zhruba polovinu ženské populace a může způsobit řadu obtíží, ale také nemusí.

Řešením myomů nemusí být odstranění celé dělohy (Foto: KL)

Co je to myomatóza dělohy? Jaké jsou její příznaky? Dá se léčit, nebo je vždy nutný chirurgický zákrok? Mají pacientky s myomy šanci následně otěhotnět a porodit zdravé dítě? A kdy je myom nebezpečný? O odpovědi jsme poprosili doktora Štěpána Urbánka, zástupce primáře gynekologicko-porodnického oddělení a specialistu na léčbu myomů v kladenské nemocnici.

Pane doktore, co je to myomatóza a jakou věkovou skupinu žen nejčastěji postihuje?

Myomatóza je nezhoubné onemocnění svaloviny dělohy, které ve větší či menší míře trápí poměrně velkou část ženské populace. Nejčastěji udávaná četnost výskytu myomů je asi ve 30-40 procentech u čtyřicetiletých žen, skutečná čísla budou ale pravděpodobně ještě vyšší vzhledem k tomu, že část myomů žádné obtíže způsobovat nemusí a ženy o nich tedy často vůbec nevědí.

Jak žena pozná, že má myom?

Pokud myomy činí obtíže, pak jsou nejčastějšími projevy pánevní bolesti, bolesti při pohlavním styku, nepravidelné krvácení, časté močení nebo břišní dyskomfort. U žen, které se snaží otěhotnět, mohou způsobovat problémy s otěhotněním, případně problémy plod donosit a nastávají opakované samovolné potraty.

Jaká je léčba pacientek s touto diagnózou?

V dřívějších dobách (a někdy i dnes) byla ženám s větší myomatózou automaticky doporučována hysterektomie – tedy odstranění dělohy. V lepším případě lékaři navrhovali pokus o odstranění myomu chirurgickou cestou. Tím nechci říct, že tyto výkony nejsou pro část populace stále tím nejvhodnějším řešením, ale v dnešní době máme i řadu jiných možností, jak ženám pomoci. A právě na léčbu myomů s individuálním přístupem a s přihlédnutím ke konkrétním potřebám a očekáváním ženy je zaměřena péče v naší ambulanci pro léčbu myomů.   

Mohou mít myomy vliv i na otěhotnění?

Velkou část našich klientek tvoří poměrně mladé ženy, u nichž, ať už na základě klinických příznaků či pouze náhodně při preventivní prohlídce, jejich gynekolog diagnostikoval myomatózu, a tyto ženy v budoucnosti ještě plánují těhotenství. Odstranění dělohy by jim samozřejmě možnost otěhotnění vzalo. Proto je s nimi třeba vše důkladně probrat a vysvětlit jim možnosti, o kterých často vůbec nevědí. Část z nich musím nejprve uklidnit, že ne každý myom je nutné hned operovat, a ne každý myom musí být překážkou v otěhotnění. Posoudíme velikost, umístění, to, zda myom činí nějaké obtíže, případně s odstupem posoudíme, zda myom roste, či zůstává stejný. Dojdeme-li k závěru, že myomatózu by bylo vhodné řešit, pak hledáme společně s pacientkou pro ni nejvhodnější řešení.

Dají se myomy léčit, nebo je nutný chirurgický zákrok?

Ne vždy je potřeba myom operovat. Někdy může být dostačující jej pouze sledovat, případně máme k dispozici i medikamentózní léčbu, o kterou je možné se pokusit. Opět, nemusí být vhodná pro každou ženu. Většinou tuto variantu volíme například u žen, jejichž hlavním problémem jsou například velké krevní ztráty při menstruaci či nepravidelná menstruace, blíží se do období menopauzy, kdy už je předpoklad, že myomy dále neporostou, myomy jsou nevhodně umístěny z hlediska možností šetrného operačního zákroku nebo když se žena chce operaci z jakéhokoliv důvodu vyhnout. V dnešní době je i snaha o vývin nových preparátů k léčbě myomů a jejich příznaků. Máme i napojení na ambulanci zabývající se touto studií. Výběr pacientek je poměrně přísný, ale pokud by ženy měly o zapojení se do studie zájem, můžeme jim poskytnout na ambulanci kontakt.

Když už je nutné provést chirurgický zákrok, jaký je nejvhodnější?

Myom je možné operovat buď technikou otevřené chirurgie, nebo metodou minimálně invazivní chirurgie – laparoskopií, kterou v kladenské nemocnici volíme častěji. Laparoskopickou technikou je možné myom nejen odstranit, ale i vzniklou jizvu na děloze zašít a myom poté z břišní dutiny vyndat speciálním nástrojem, který ho „nakouskuje“. Není tedy třeba dělat velký řez. V případě, že je myomů více a nelze všechny odstranit, provádíme někdy při operaci uzávěr děložních tepen, který sníží riziko růstu ostatních myomů, pomůže snížit krevní ztráty při menstruaci a těhotenství je po tomto zákroku možné. Při operacích bývá výhodou využití některého typu protisrůstového přípravku, neboť jizvy na děloze po odstranění myomů mají sklony ke srůstání s okolními strukturami. Tento přípravek si pacientky ale musí hradit. Výkon na podobném principu, ale bez otevírání břišní dutiny, je takzvaná embolizace děložních tepen. Provádějí ho rentgenologové a pro určitou část žen může být vhodnou alternativou. Příliš se ale nedoporučuje u žen, které ještě plánují těhotenství.

Lze vzniku myomu nějak předejít?

V současné době není známo žádné účinné preventivní opatření, které by zabránilo vzniku myomu. Jediným preventivním opatřením, které může omezit nežádoucí vliv myomu na zdraví, je včasný záchyt v rámci gynekologické preventivní prohlídky. Včasná diagnóza a posouzení velikosti, lokalizace a přítomnosti obtíží může lékaři pomoci zvolit správnou strategii léčby.

V kladenské nemocnici nabízíme všem ženám, které mají s myomy problémy, možnost konzultace v ambulanci pro léčbu myomů. Do této ambulance se ženy mohou objednat buď na vlastní žádost, nebo je možné provést konzultaci na základě žádosti, kterou vyplní ošetřující gynekolog. Vždy se snažíme o individuální přístup a navržení optimálního řešení podle situace a potřeb každé ženy.

Ambulance pro léčbu myomů

pátek: 10:00 – 12:00 hodin (nebo podle individuální domluvy)

objednání na tel.: 312 606 390 (pondělí – pátek: 7:00 – 15:00 hodin)

Autor: (kh)


banbad