Teplárna Kladno Roebels Legenda Cafe bar Est. 2014 Badmintonové centrum v Kladně Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • SAMK
  • Práce ve Slaném
  • Teplárna Kladno

Středočeské knihovny mají novou koncepci regionálních funkcí

Pondělí, 26. listopadu 2018 07:40

Knihovny nejsou jen domy s knihami, proměňují se na komunitní, vzdělávací, informační a kulturní centra obcí Středočeského kraje. Regionální funkce knihoven řídí Středočeská vědecká knihovna Kladno, která nyní může fungovat podle nové koncepce.

Středočeské knihovny mají novou koncepci regionálních funkcí (Foto: KL)

Středočeská vědecká knihovna Kladno pro Středočeský kraj koordinuje regionální funkce knihoven, kterými se rozumí především: budování výměnných knihovních fondů a zápůjčky knihovních souborů mezi knihovnami, činnosti poradenské nebo vzdělávací a koordinační služby. Rada Středočeského kraje dne 22. října 2018 projednala Koncepci regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji na období let 2019-2022.

 „Cílem do roku 2022 je vytvořit v knihovnách otevřený prostor pro vzdělávání, kulturu a osobní rozvoj návštěvníků,“ uvedl radní pro oblast kultury Karel Horčička, který si uvědomuje, že je současně nezbytné pružně reagovat na měnící se potřeby různých segmentů uživatelů knihovnických služeb.

V současnosti jsou knihovny institucemi poskytujícími škálu knihovnických a informačních služeb. Na tyto skutečnosti reaguje aktualizovaná koncepce. Finanční zajištění regionálních funkcí ve výši 13,7 milionu korun ročně navržené aktualizovanou koncepcí pokrývá potřeby udržení regionálních funkcí, umožňuje životaschopnost, další rozvoj bude otázkou úspěšného získání financí na jednotlivé rozvojové projekty.

Autor: Helena Frintová


banbad