Podzimní koncerty Central Kladno Kali & Peter Pann Legenda Cafe bar Est. 2014 Badmintonové centrum v Kladně Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO 3. otevřené mistrovství ČR Panochovo kvarteto Pettersson
  • SBF
  • SAMK
  • PODZIMNÍ KONCERTY

Tento víkend budou na kladenském Sletišti závodit hasiči

Středa, 20. Červen 2018 07:30

O víkendu 23. a 24. června pořádají hasiči na známém atletickém stadionu Sletiště v Kladně Krajskou soutěž v požárním sportu profesionálních a dobrovolných hasičů, která je zároveň nominačním závodem na srpnové republikové mistrovství v Liberci, kam postoupí vítězové jednotlivých disciplín ve všech kategoriích.

Tento víkend budou na kladenském Sletišti závodit hasiči (Foto: HZS Středočeského kraje)

Populární atletický stánek, který do povědomí veřejnosti vstoupil hlavně pořádáním desetibojařských mítinků s účastí největších světových hvězd, bude tentokrát dějištěm tří ze čtyř disciplín požárního sportu.

V sobotu diváci uvidí v dopoledním programu závody na 100 metrů s překážkami, kde se představí muži HZS, ženy SDH a muži SDH. Stejné obsazení budou mít i odpolední štafety na 4 x 100 metrů s překážkami. Nedělní dopoledne bude patřit požárnímu útoku, který bývá právem nazýván královskou disciplínou. O co nejlepší časy budou opět usilovat všechna družstva mužů i žen.

Krajské soutěže se zúčastní reprezentace všech devíti územních odborů HZS Středočeského kraje a také po dvanácti družstvech mužů a žen SDH, která ve svých kategoriích zvítězila v okresních kolech.

Součástí krajské soutěže je výstup do čtvrtého podlaží cvičné věže pomocí jednohákového žebříku. Tato disciplína, která je kvůli velké náročnosti určena pouze pro muže HZS, se jako v minulých letech uskutečnila v rámci Krchlebské věže v sobotu 2. června.

Popis všech čtyř disciplín

Běh na 100 metrů překážek

Délka dráhy činí 100 m, šířka dráhy je 2,5 m. Ve vzdálenosti 23 m od startu je umístěna uprostřed dráhy překážka o šířce a výšce 2 m. Za touto překážkou si závodník umístí dvě hadice C-52 mm, 20 m dlouhé. Deset metrů za hadicemi začíná náběhový můstek kladiny délky 2 m a šířky 25 cm. Stejných rozměrů je i seběhový můstek. Vlastní kladina je dlouhá 8 m, široká 18 cm a vysoká 1,2 m. Ve vzdálenosti 25 m před cílem je vyznačeno území pro umístění rozdělovače.

Soutěžící zaujme postavení na startu, po odstartování překoná překážku, uchopí hadice a rozvine je před, na, nebo za kladinou, přeběhne kladinu, seskočí z kladiny za ohraničující čáru do vlastní dráhy, spojí hadice, jednou půlspojkou je napojí na rozdělovač. Připojí proudnici a proběhne cílem. Proudnici odpojí až na pokyn cílového rozhodčího. Ženy a dorostenky místo překážky překonají nízkou bariéru (4 cm tlustá, výška 70 cm, šířka 1,8 až 2 metry) a nižší kladinu (výška 0,8 m) než muži.

Hadice mají jiné půlspojky než na 60 m, jsou to takzvané rotky. Hadice i proudnice mají danou váhu a délku. Proudnice má být těžká 0,5 kg a dlouhá minimálně 25 cm, hadice má být 2,5 kg těžká. Každý má dva pokusy a zapisuje se ten lepší.

Štafeta 4 × 100 metrů s překážkami

Délka dráhy je 400 metrů, přičemž šířka dráhy je 2,5 metru. Jako štafetový kolík slouží proudnice.

Muži mají po 30 metrech od startovní čáry postaven domeček, který soutěžící překoná pomocí žebříku, se kterým vybíhá. Po té běží 70 metrů do předávky štafety, kde následující člen družstva běží 50 metrů a překoná bariéru o výšce 2 metry, po té pokračuje 50 metrů do další předávky, kde štafetu předá členovi, který sebere dvě hadice a překoná s nimi kladinu vzdálenou 25 metrů od předávky, po seběhu z kladiny hadice rozhodí, půlspojky zapojí do sebe, další spojku umístí na připravený rozdělovač a připojí poslední koncovku na proudnici, po té běží 30 metrů, v odpojovacím území jí odpojí a předá ji poslednímu členovi. Zde člen družstva po 20 metrech od předávky uchopí přenosný hasicí přístroj a nese ho po trati 30 metrů a pak ho odloží na podložku, po té běží 50 metrů do cíle a čas se zastavuje. Do protnutí cílové čáry nesmí hasicí přístroj spadnout!

Ženy musí na prvním úseku místo zdolání domečku proskočit oknem v bariéře („kotoul plavmo“ je zakázán). Další členka překonává po uběhnutí 50 m nízkou bariéru (4 cm tlustá, výška 70 cm, šířka 1,8 až 2 metry). Třetí a čtvrtý úsek je stejný jako u mužů, ženy ale mají nižší kladinu.

Požární útok (královská disciplína)

Nejrozšířenější disciplínou požárního sportu je požární útok. Spočívá v tom, že za pomocí 2 savic, sacího koše, čerpadla (stříkačka PS12), hadic (2x B, 4x C – ženy; 3x B, 4x C – muži), proudnic a rozdělovače musí družstvo utvořit dva útočné proudy a dopravit vodu do dvou terčíků vzdálených obvykle 60-90 metrů (záleží na kategorii, v které družstvo závodí) od „základny“. Po naplnění (nastříkání cca 10 litrů vody) obou terčů se zastaví časomíra a je určen čas disciplíny.

Výstup do 4. podlaží cvičné věže pomocí jednohákového žebříku

Je to zřejmě divácky nejatraktivnější disciplína požárního sportu. Výstup do čtvrtého podlaží cvičné věže je velmi náročná disciplína, spojující v sobě výbušnou sílu rukou s koordinací nohou. Proto v ní mohou soutěžit jen profesionální hasiči. Závodník musí vyšplhat téměř až do 11 metrů.

Konstrukce čtyřpodlažní cvičné věže je tvořena kovovými profily obloženými z přední strany prkny, ve kterých jsou ve druhém, třetím a čtvrtém podlaží umístěna okna. Parapet okna druhého podlaží je ve výšce 4,25 m a vzdálenosti mezi parapety druhého, třetího a čtvrtého podlaží jsou 3,3 m. Podlaží čtvrtého patra je tak ve výšce 10, 85 m. Při plnění disciplíny se pod věží umisťuje z bezpečnostních důvodů zajišťovací poduška. Hmotnost hákového žebříku musí být nejméně 8,5 kg.

Soutěžící s jednohákovým žebříkem v ruce startuje ze vzdálenosti 32,25 m od cvičné věže. Držený žebřík může startovní čáru přesahovat podle potřeby závodníka. Ruce soutěžícího mohou přesahovat přes startovní čáru, pokud se dotýkají jen žebříku. Start může být nízký nebo vysoký, při vysokém startu se žebřík musí dotýkat země. Po odstartování doběhne se žebříkem k věži, zavěsí jej na parapetní desku okna druhého podlaží cvičné věže, vystoupí po něm, vysedne na parapetní desku, převěsí žebřík do třetího podlaží, vystoupí po něm, vysedne na parapetní desku, převěsí žebřík do čtvrtého podlaží a vystoupí po něm. Pokus je ukončen při doteku soutěžícího oběma nohama podlahy ve čtvrtém podlaží cvičné věže. 

Autor: Ladislav Holomčík


banbad