Podzimní koncerty Central Kladno Kali & Peter Pann Legenda Cafe bar Est. 2014 Badmintonové centrum v Kladně Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO 3. otevřené mistrovství ČR Panochovo kvarteto Pettersson
  • SBF
  • SAMK
  • PODZIMNÍ KONCERTY

Kladenská nemocnice má akreditované centrum pro pacienty s cévní mozkovou příhodou

Pátek, 18. Květen 2018 07:30

Cévní mozková příhoda bývá vnímána jako onemocnění seniorů, proto se hodně lidí mylně domnívá, že se jich netýká. Avšak stále častěji není vzácností potkat v rehabilitačních centrech i čtyřicátníky s touto diagnózou. Akci pro veřejnost zaměřenou na toto téma pořádá v pátek 18. května i kladenská nemocnice, a to v rámci Světového dne boje proti mozkové mrtvici.

Kladenská nemocnice má akreditované centrum pro pacienty s cévní mozkovou příhodou (Foto: KL)

Cévní mozková příhoda je po srdečním infarktu druhou nejčastější příčinou úmrtí v České republice. Pokud není ihned rozpoznána a léčena, způsobí trvalé neurologické postižení, případně i smrt. Již osm let je Oblastní nemocnice Kladno akreditovaným centrem vysoce specializované péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou a postupně se stala jedním z největších specializovaných center v České republice. Tým zkušených odborníků tu nabízí nejmodernější péči na světové úrovni. Během osmi let bylo s touto diagnózou v kladenské nemocnici léčeno více než 4,5 tisíce pacientů. Centrum se specializuje především na mozkové příhody způsobené ucpáním mozkových tepen, ischemické cévní mozkové příhody, které z celého počtu mrtvic tvoří až 90 %.

Příznaky a následky mozkové příhody

Při náhlé cévní mozkové příhodě dochází k poškození mozku v důsledku uzavření vyživující cévy krevní sraženinou, nebo následkem prasknutí cévy, nebo zničení mozkové tkáně krvácením. Mozkové buňky vystavené nedostatku kyslíku a živin, nebo tlaku krve po několika hodinách odumírají. Je proto důležité jednat rychle, abychom snížili riziko nevratného poškození a dlouhodobého fyzického a psychického postižení. Čím dříve se tedy zahájí účinná léčba, tím větší je šance ovlivnit průběh a následky nemoci.

Příznaky svědčící pro toto onemocnění jsou rozpoznatelné i pro laika, člověk s akutní mrtvicí má náhle vzniklé poruchy hybnosti zpravidla na jedné polovině těla, může mít pokleslý koutek. Zásadní bývají poruchy řeči. Můžou se přidat i poruchy zraku, citlivosti nebo zmatenost. Někdy pacient nemusí mít žádné z těchto příznaků a stěžuje si jen na bolesti hlavy, závratě, případně zvrací. Bohužel ve výjimečných případech se naopak může mozková mrtvice projevit náhlou poruchou vědomí a krajně dokonce úmrtím.

Jak zvýšit šanci na uzdravení z cévní mozkové příhody

Nejdůležitější je i při podezření na cévní mozkovou příhodu včas zavolat záchrannou službu. Současná léčba prováděná ve specializovaných centrech je schopna vrátit zpět do aktivního života více jak 40 % všech správně a hlavně včas léčených nemocných.

Aby se pacient mohl úspěšně zotavit, musí být akutní léčba vždy následována adekvátním ošetřovatelským přístupem a také rehabilitací. Zde je nenahraditelná péče specializovaných sester, pacienti s poruchou hybnosti vyžadují každodenní fyzioterapii a často i logopedii. Následná péče často probíhá na rehabilitačním oddělení za účasti i ergoterapeutů a psychologů.

Prevence mozkové příhody

Jak první, tak i případně následné mozkové příhody velmi závisí na přístupu každého z nás, protože se jim dá z velké části předcházet vhodným životním stylem. Rizikovými faktory cévní mozkové příhody jsou hlavně kouření, neléčený vysoký krevní tlak, cukrovka, vysoká hladina cholesterolu v krvi a obezita. Obzvláště lidé, u nichž se mozková mrtvice vyskytla v rodině, by měli pravidelně chodit na preventivní prohlídky, aby se rozvoj případných rizikových faktorů včas zachytil. Pokud již k mozkové příhodě dojde, pacient je důkladně dovyšetřen a je nastavena dlouhodobá preventivní léčba.

Léčba mozkové mrtvice na Kladně

„Nejmodernější léčbou současně léčíme více jak 95 % pacientů s mrtvicí do jedné hodiny od příjezdu do nemocnice. Počet akutně ošetřených, který vysoko přesahuje republikový průměr, by nebyl možný bez zavedení série moderních postupů a díky profesionálnímu mezioborovému přístupu ze strany Středočeské záchranné služby a ostatních odborností v rámci nemocnice. Dobře nastavený systém výrazně zvýšil počet uzdravených pacientů ze 13 % v roce 2013 na současných 52 %. Mozková mrtvice se tak stala nemocí, která se dá léčit i vyléčit,“ uvádí vedoucí iktového centra kladenské nemocnice Richard Brzezny.

I přes výrazné úspěchy je ale objem pacientů, kteří se k účinné léčbě nedostanou, stále velmi vysoký. Jedná se hlavně o ty, kteří se do nemocnice nedostanou včas. Mozek je tkáň nejvíce náchylná na nedostatek kyslíku. Pokud se v hlavě ucpe tepna a pacient dorazí do nemocnice pozdě, změny na mozku jsou již často při příjezdu nezvratné. „Nyní se jedná o více jak 2/3 všech ischemických cévních mozkových příhod. Toto číslo je menší než v řadě jiných regionů v ČR. Nicméně jak roste úspěch nových léčebných postupů, trápí lékaře stále více, že se účinná léčba nedostane včas všem nemocným,“ podotýká vedoucí kladenského iktového centra.

I z tohoto důvodu se kladenská nemocnice ve spolupráci se Záchrannou zdravotnickou službou Středočeského kraje rozhodla zorganizovat sérii informačních akcí, jimiž chce zvýšit informovanost jak široké veřejnosti, tak zdravotnických odborníků v rozpoznání a ošetření náhle vzniklé mozkové příhody s cílem zvýšit podíl pacientů, kteří se dostanou včas k moderní léčbě.

Co by měl každý vědět o mozkové mrtvici

  • Mrtvice je nemoc, která se dá léčit a vyléčit!
  • Většina mozkových mrtvic se projeví jedním, ale i všemi třemi základními příznaky:

– ochrnutí končetin

– poruchou řeči

– poklesem lícního koutku

  • S voláním na 155 neotálejte! Až 70 % pacientů se zcela zotaví, pokud je léčba zahájena do hodiny od vzniku příznaků. K zahájení léčby má pacient od vzniku příznaků maximálně 6 hodin.

Autor: Hana Senohrábková a Richard Brzezny